Moisio (Punkalaidun)

kylä Punkalaitumen kunnassa Pirkanmaalla

Moisio (myös Moisionkylä) on kylä Punkalaitumen kunnan pohjoisosassa Pirkanmaan maakunnassa noin yhdeksän kilometriä Punkalaitumen kirkonkylästä koilliseen. Kylä sijaitsee varsin lähellä Oriniemeä ja se usein luetaankin Oriniemen kulmakunnaksi eikä omaksi kyläkseen.

MaantiedeMuokkaa

Moisionkylän alue muodostaa itä–länsi suunnassa pitkänomaisen kapean alueen, joka rajoittuu pohjoisessa Liitsolaan, koillisessa ja idässä Halkivahaan sekä etelässä ja lännessä Oriniemeen. Liitsolan vastainen kylän pohjoisraja seurailee Punkalaitumenjoen uomaa, tosin yhdessä kohtaa Moisionkylä ulottuu myös joen pohjoispuolelle. Tämä on seurausta moisiolaisten Liitsolan alueella 1700-luvulla suorittamasta niittyvaltauksestaselvennä.

Moisionkylän länsiosa on pääasiassa peltoaukeaa ja itäosa puolestaan metsää. Aivan kylän länsipäässä on Nenänmaa-niminen maankohouma. Moisionkylän vanhimmat talot ja niin sanottu kyläkeskus sijaitsee pienellä peltojen ympäröimällä mäellä kylän länsiosassa.

HistoriaMuokkaa

Moisio oli aluksi Orinimen kylään kuulunut siirtokylä. Moisio on siis, kuten Oriniemikin, osa historiallista Hämeen maakuntaa. Moisionkylään syntyi 1500-luvulla kaksi taloa, Moisio I ja Moisio II, jotka mainitaan ensi kerran vuonna 1507. Vuonna 1607 Moisio I liitettiin Moisio II ja niinpä kylä oli tämän jälkeen yksitaloinen. Sitten vuonna 1753 Moision talo on jaettu kahdeksi taloksi, joiden nimiksi tulivat Moisio ja Tuulensuu. Vuonna 1761 on tästä jaosta piirretty myös kartta. Tuulensuun talo puolestaan jaettiin vuonna 1813, jolloin kylään syntyi kolmas talo Jaakkola. Moision taloilla oli myös 1700-luvulla tehtyjä niittyvaltauksia Halkivahan kylän alueella Halkivahanjoen ja sen sivujoen Isonsuonojan varsilla. Vaikka Moisiota pidettiin omana kylänään jo 1500-luvulta lähtien, on se virallisesti erotettu Oriniemestä vasta 1870. Isojako Moisiossa suoritettiin 1890-luvulla.

Moision ja Liitsolan rajalla Punkalaitumenjoen Myllykoskessa on ollut myllyjä 1500-luvulta lähtien. Myllykosken mylly on ollut Moision ja Liitsolan kylien yhteinen. Myllyn toiminta loppui 1920-luvulla, jolloin Punkalaitumenjokea perattiin ja koski menetti merkityksensä.

Moisionkylässä ei ole ollut omaa koulua, vaan koulua on käyty läheisessä Oriniemen koulussa, joka nykyisin tunnetaan nimellä Pohjoisseudun koulu. Tosin Oriniemen koulu aloitti toimintansa vuonna 1890 Moision Jaakkolan talolta vuokratuissa tiloissa. Kylän itäosasta on käyty myös Halkivahan koulussa.

LähteetMuokkaa

  • Suonto, Unto & Schröder, Kaj, 2002. Jokivartta Oriniemestä Halkivahaan – entisajan elämä ja kulttuuri. Tampere. ISBN 9789529144860