Missio-sanaa käytetään usein erilaisten järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtävien ja projektien nimissä kuvaamaan tehtävän päämäärää. Joskus mission nimi voi olla yrityksen tai yhteisön nimi (vrt. Romano missio tai Nokia missio).

LiiketaloudessaMuokkaa

Missio on yrityksen toiminta-ajatus, sen liiketoiminnan periaate. Mission ajatellaan vastaavan kysymykseen siitä, mitä organisaatiossa halutaan tehdä pyrkien pysyväluonteisiin tuloksiin ja mihin yritys haluaa pidemmällä aikavälillä päästä. Missio liittyy vahvasti yrityksen perustarkoitukseen ja sen ydintoimintaan. Samoin se kertoo yrityksen roolista ja tehtävästä yhteiskunnassa.

Missio on yhdessä arvojen ja vision kanssa osatekijä yrityksen strategian määrittelyssä. Kyseessä on siis yksi strategian perusosista, joiden päälle strategia rakennetaan.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  • Lindroos & Lohivesi:Onnistu strategiassa
  • Henrikki Tikkanen:Markkinoinnin johtamisen perusteet