Mediasuunnittelu

Mediasuunnittelu on viestintävälineiden välittämien viestien ulkomuodon suunnittelua. Se on yhtä lailla kirjan, videon tai internetin kotisivujen ulkoasun suunnittelua. Mediatoimistoissa mediasuunnittelu on lähinnä mainoskampanjoitten suunnittelua ja oikean median valintaa mainostettavalle tuotteelle. Mediasuunnittelu on terminä uusi kuten useimmat mediatkin. Mediasuunnittelua tutkitaan mm. mediatieteessä.

»Elämme medioiden, kuvien, videoiden, kirjojen ja internetin maailmoissa. Parhaista median tuotteista katsoja nauttii itsestään selvänä ilona, vaikutelmien ja elämysten antajana. Harvemmin mietimme miten tuo nautinto syntyi. Eläytyessämme kuvaan, kirjaan tai videoon emme kiinnitä huomiota sen syntyyn. Hyvin suunnitellussa mediassa ulkoasu avaa sisällön ilman että kiinnittäisimme huomiota sen toteutukseen»
(Tervakari & Silius [1])

Suunniteltaessa sarjakuvaa, video-ohjelmaa tai kirjan kantta joudumme pohtimaan syvällisemmin mediatuotteen toteutusta ja suunnittelua. Tämä vaatii monen ongelman ratkomista, ennen kuin itse viesti tulee huomaamattomasti esille. Huono suunnittelu tuntuu ja näkyy. Hyvää suunnittelua ei vastaanottaja edes huomaa[2].

Uudet mediat (videot, cd-romput, Internet ...) perustuvat vanhoille perinteisille viestimille (painotuotteet, äänitteet, elokuvat). Niitä yhdistää yhteinen alkuperä ja kehitys. Mediatuotteiden suunnittelu perustuu traditioon. Voidaksemme viestiä tehokkaasti meidän täytyy ymmärtää menneiden aikojen medioita. Kirjoituksen synnyn, kirjainmuotojen ja graafisen tyylin kehityksen tunteminen auttaa meitä suunnittelemaan omia mediatuotteita [3].

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa