Avaa päävalikko

Mattila on yleinen suomenkielinen suku- ja paikannimi.

PaikannimenäMuokkaa

SukunimenäMuokkaa

Mattila on monien muiden -la-/-lä-päätteisten suomalaisten sukunimien tapaan talonnimiin perustuva nuorehko länsisuomalainen sukunimi. Talonnimestä on tullut sukunimi sitä kautta, että sitä on käytetty myös asukkaiden lisänimenä ja sitä kautta siitä on myöhemmin tullut talon siihen asti sukunimettömien asukkaiden sukunimi. Kuten miehen etunimestä -la/-lä-johtimella johdetut suomalaiset talonnimet yleensäkin, talonnimi Mattila on syntynyt siten, että talolle on johdettu nimi isännän nimestä. Mattila on Suomen yleisin etunimestä -la/-lä-johtimella johdettu sukunimi ja toiseksi yleisin kaikista Suomen -la/-lä-johtimellisista sukunimistä (yleisin on Mäkelä).

Kuvitteellisia henkilöitäMuokkaa

  Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.