Taloudellinen tasapaino

(Ohjattu sivulta Markkinahinta)

Taloudellinen tasapaino tarkoittaa taloustieteessä talouden tilaa, jossa eri tarkasteltavat tekijät ovat tasapainossa eivätkä niiden arvot muutu ilman ulkopuolista vaikutusta. Erityisesti sillä viitataan kysynnän ja tarjonnan tasapainoon eli tilaan, jossa kysynnän määrä vastaa tarjonnan määrää. Markkinatasapaino viittaa prosessiin, jossa markkinahinta määräytyy kilpailun kautta. Hyödykkeiden tuottajat tarjoavat tasapainossa markkinahinnalla juuri kysytyn määrän tuotetta eikä hinnalla ole painetta muuttua. Saavutettua hintaa kutsutaan usein tasapainohinnaksi, joka pysyy ennallaan kunnes kysyntä tai tarjonta muuttuu.

Tasapainohinnan määräytyminen:
  • P - hinta
  • Q - hyödykkeen määrä
  • S - tarjonta
  • D - kysyntä
  • P0 - tasapainohinta
  • A - ylikysyntä - kun P<P0
  • B - ylitarjonta - kun P>P0
  • "Taloudellinen tasapainotilanne" voidaan saavuttaa millä tahansa D1 ja D2 yhdistelmällä. Todellinen taloudellinen tasapaino saavutetaan vain kun D1=D2

    Katso myös muokkaa