Manifesti

periaatteiden julkaisu

Manifesti (lat. manifestum ’julistus’ < manus ’käsi’ + festus ’kosketeltava’) on julkinen periaatteiden ja aikomuksien kirjallinen ilmoitus, joka usein käsittelee poliittisia aiheita, mutta manifesti voi myös ilmaista kirjoittajansa elämänkatsomusta tai taiteellisia periaatteita. Uskonnollisista asioista kertovaa manifestia sanotaan uskontunnustukseksi. Myös tiettyjä historiallisia säädöksiä on nimitetty Suomessa manifesteiksi.

Etymologia

muokkaa
 
Kommunistisen manifestin saksan­kielisen version nimiölehti (1848).

Sana manifesti on tullut suomeen todennäköisesti ruotsista, mutta alkujaan sana on latinaa (manifestum). Sana manifesto on esiintynyt englannin kielessä ensimmäistä kertaa vuonna 1620 ja manifest ruotsin kielessä 1644. Suomen kirjakielessä sana on ensimmäistä kertaa mainittu vuonna 1742.

Erilaisia manifesteja

muokkaa

Poliittiset manifestit

muokkaa

Poliittisia manifesteja ovat muun muassa Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus (1776), Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Kommunistinen manifesti (1848) ja Francis Shaefferin A Christian Manifesto (1982).

Joissain parlamentaarisissa demokratioissa poliittiset tekijät valmistavat vaalimanifesteja joilla he asettavat tietyn suunnan vaalituelle. Vaalivoittajalla, jonka manifesti sisältää lakisääteisiä ehdotuksia, on yliarvoinen päättämisvalta uusien lakiehdotusten asettamisessa. Vaalimanifestien asema on heikentynyt viime vuosikymmenien aikana, usein sen vuoksi, että vaalivoittaja on joko jättänyt manifestin huomiotta, lykännyt manifestin toimeenpanoa tai ollut kokonaan toteuttamatta manifestitoimintaperiaatetta.

Toinen nimitys manifestille on puolueperiaate, jota on käytetty varsinkin Pohjois-Amerikassa.

Suomen suuriruhtinaskunnassa tiettyjen säädösten ruotsinkielisenä otsikkona oli manifest ja suomenkielisenä otsikkona julistuskirja.

Taiteen manifestit

muokkaa

Taiteessa manifesti liittyy avantgarden toimintastrategiaan, jossa taiteen etujoukoksi julistautunut ryhmä ilmaisee suunnan tai liikkeen taiteellisia ideoita tai aikomuksia. Taiteellisia manifesteja ovat muun muassa Jean Moreasin Symbolistinen manifesti (1886), Luigi Russolon Hälyjen taide (1913), Filippo Tommaso Marinettin Futuristinen manifesti (1915) ja André Bretonin Surrealismin manifesti (1924).

Teknologian manifestit

muokkaa

Teknologisia manifesteja ovat muun muassa Donna Harawayn A Cyborg Manifesto (1985), Theodore Kaczynskin Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus (1995), Eric S. Raymondin The Cathedral And The Bazaar ja 17 ammattilaisohjelmoijan The Agile Manifesto (2001).

Katso myös

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa