Tämä malline on osittain suojattu häiriköinnin estämiseksi. Mikäli sinulla ei ole tunnusta tai olet rekisteröitynyt alle neljä päivää sitten, voit ehdottaa muutoksia keskustelusivulla.
Mallineen ohje [näytä] [muokkaa] [päivitä]

Parametrit

HUOM: Parametrien pitää alkaa isolla kirjaimella niin kuin esimerkissä, ”www” ja ”www-osoite” vastaavasti pienellä.

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Tekijä valinnainen artikkelin kirjoittaja muodossa sukunimi, etunimi (tyylioppaan ohje) Nurmi, Suvielise
Ajankohta pakollinen lehden julkaisuajankohta (päivämäärä tai vuosi). Yhteensopivuuden vuoksi voidaan parametrin nimenä käyttää myös sanaa ”Vuosi” 2007, heinäkuu 2007 tai 15.7.2007
Otsikko tai Nimeke valinnainen artikkelin otsikko
Selite valinnainen mahdollinen tarkentava tieto
Julkaisu pakollinen lehden nimi
Vuosikerta valinnainen lehden vuosikerran (”volumen”) järjestysnumero (lähinnä tieteellisissä julkaisuissa). Tähän ei merkitä kalenterivuotta, vaan se ilmoitetaan Ajankohta-parametrilla.
Numero valinnainen Lehden (järjestys)numero (vuosikerran sisällä). Tähän ei merkitä päivämäärää tai vuotta, vaan ne ilmoitetaan Ajankohta-parametrilla.
Julkaisupaikka valinnainen lehden maantieteellinen julkaisupaikka Helsinki; New York, NY
Julkaisija valinnainen lehden julkaisija Sanoma Osakeyhtiö
Sivut valinnainen artikkelin sivunumerot
www valinnainen artikkelin www-osoite
www-teksti valinnainen teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena ”Artikkelin verkkoversio”). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tiedostomuoto valinnainen verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. PDF
Viitattu tai Luettu valinnainen viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Arkisto valinnainen Sivun URL-osoite verkkosivuja arkistoivassa palvelussa, kuten Internet Archive, archive.today ja WebCite. https://archive.is/nBXx0
Arkistoitu valinnainen Päivämäärä, jolloin sivu on arkistoitu. Tulostuu vain, jos myös parametri Arkisto on määritelty. 9.1.2023
Tunniste valinnainen lehden muu tunniste
Doi valinnainen Digital object identifier; esimerkki: 10.1038/news070508-7; älä wikilinkitä;
Pmid valinnainen PubMed Unique Identifier; älä wikilinkitä.
Issn valinnainen International Standard Serial Number; älä wikilinkitä. 0356-1356
Bibcode valinnainen Bibcode; älä wikilinkitä. 1989ApJ...342L..71R
Jstor valinnainen JSTOR; älä wikilinkitä.
Kieli valinnainen artikkelin kieli, jos muu kuin suomi, kielisymbolimallineilla {{en}}
Lopetusmerkki valinnainen Käytetään vain, kun otsikko loppuu johonkin muuhun merkkiin kuin pisteeseen, esim. kysymysmerkkiin. Tällöin otsikko annetaan lopetusmerkkeineen otsikko-parametrille, ja mallineen tulostama piste poistetaan antamalla tämän parametrin arvoksi pois. pois
  • Vaikka suurin osa parametreista onkin valinnaisia, on viittauksessa aina annettava niin paljon tietoja, että kyseinen lehti, numero ja artikkeli voidaan niiden perusteella vaikeuksitta yksilöidä. Toisaalta kaikkia edellä mainittuja tietoja ei useinkaan ole järkevää antaa.
  • Päivämäärät merkitään muodossa p.k.vvvv tai vvvv-kk-pp, esimerkiksi 31.1.2007. Päivämääriä ei linkitetä.
  • Kielen merkitsemiseen käytetään ensisijaisesti kielisymbolimallineita muodossa {{koodi}}, jossa koodi on kyseisen kielen ISO 639 -kielikoodi, esimerkiksi {{sv}} tuottaa (ruotsiksi).
  • Tämän mallineen parametrit voidaan selkeyden vuoksi erottaa toisistaan niin, että parametrien väliin lisätään yksi välilyönti. Muilla tavoin, esimerkiksi rivinvaihdoin, parametrejä ei kuitenkaan saa erottaa toisistaan, sillä muuten artikkelien raakateksteistä tulee epäselviä.

Esimerkkejä

Koodi

{{Lehtiviite | Tekijä = Nurmi, Suvielise | Otsikko = Uskomisen ja tietämisen mysteerit | Julkaisu = Kirjastolehti | Ajankohta = 1997 | Numero = 2 | Selite = Verkkojulkaisu, päivitetty 22.9.1997 | www = http://www.kaapeli.fi/~fla/kirjastolehti/vinkit/uskotiet.html}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Nurmi, Suvielise: Uskomisen ja tietämisen mysteerit. (Verkkojulkaisu, päivitetty 22.9.1997) Kirjastolehti, 1997, nro 2. Artikkelin verkkoversio.

Koodi

{{lehtiviite | Tekijä = Heikura, Matti | Otsikko = Turvallisemman tieverkoston suunnitelmat valmiit | Ajankohta = 13.7.2007 | Julkaisu = Kaleva | Julkaisupaikka = Oulu | Julkaisija = Kaleva Kustannus Oy | Numero = 188 | Sivut = 29 | www = http://www.kaleva.fi/teemat/moottori/liikenne/turvallisemman-tieverkoston-suunnitelmat-valmiit/51768/ | www-teksti = Artikkelin lyhennetty verkkoversio | Viitattu = 18.7.2007 | Issn = 0356-1356}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Heikura, Matti: Turvallisemman tieverkoston suunnitelmat valmiit. Kaleva, 13.7.2007, nro 188, s. 29. Oulu: Kaleva Kustannus Oy. ISSN 0356-1356. Artikkelin lyhennetty verkkoversio. Viitattu 18.7.2007.

Koodi

{{Lehtiviite | Tekijä = Prevelakis, Vassilis; Spinellis, Diomidis | Otsikko = The Athens Affair | Julkaisu = Spectrum  | Ajankohta = heinäkuu 2007 | Vuosikerta = 44 | Numero = 7 | Sivut = 26–33 | Julkaisupaikka = New York, NY | Julkaisija = The Institute of Electrical and Electronics Engineers | Issn = 0018-9235 | Doi =10.1109/MSPEC.2007.376605 | Kieli = {{en}} }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Prevelakis, Vassilis; Spinellis, Diomidis: The Athens Affair. Spectrum, heinäkuu 2007, 44. vsk, nro 7, s. 26–33. New York, NY: The Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi:10.1109/MSPEC.2007.376605. ISSN 0018-9235. (englanniksi)

Koodi

{{Lehtiviite | Tekijä = Gaibulloev, Khusrav; Sandler, Todd; Shimizu, Hirofumi | Otsikko = Demands for UN and Non-UN Peacekeeping: Nonvoluntary versus Voluntary Contributions to a Public Good | Julkaisu = The Journal of Conflict Resolution | Ajankohta = joulukuu 2009 | Vuosikerta = 53 | Numero = 6 | Sivut = 827–852 | Julkaisija = Sage Publications | Jstor = 20684619 | Kieli = {{en}} }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Gaibulloev, Khusrav; Sandler, Todd; Shimizu, Hirofumi: Demands for UN and Non-UN Peacekeeping: Nonvoluntary versus Voluntary Contributions to a Public Good. The Journal of Conflict Resolution, joulukuu 2009, 53. vsk, nro 6, s. 827–852. Sage Publications. JSTOR 20684619. (englanniksi)

Seuraavassa esimerkissä on ilmoitettu vain pakolliset, mutta tässä tapauksessa artikkelin yksilöintiin riittävät tiedot:

Koodi

{{Lehtiviite | Otsikko = Valtion ja asianajajien palkkiokiista kärjistyy | Julkaisu = Kauppalehti | Ajankohta = 22.5.2007 }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Valtion ja asianajajien palkkiokiista kärjistyy. Kauppalehti, 22.5.2007.

Katso myös

Lähteet

  • SFS 5342 Kirjallisuusviitteiden laatiminen. (2. painos) Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto, 22.6.1992.
  • SFS 5831 Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 30.3.1998.
  • ISO 690 Information and documentation –– Bibliographic references – Content, form and structure. International Organization for Standardization, 1987. Standardin lyhennetty verkkoversio (viitattu 19.7.2007). (englanniksi)
  • ISO 690-2 Information and documentation –– Bibliographic references –– Part 2: Electronic documents or parts thereof. International Organization for Standardization, 1997. Standardin lyhennetty verkkoversio (viitattu 19.7.2007). (englanniksi)


Koodi

Kopioi alla oleva koodi haluamaasi kohtaan muokattavaa artikkelia:

{{Lehtiviite | Tekijä = | Otsikko = | Julkaisu = | Ajankohta = | Vuosikerta = | Numero = | Sivut = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Selite = | Tunniste = | Pmid = | Doi = | Issn = | Jstor = | Bibcode = | www = | www-teksti = | Tiedostomuoto = | Viitattu = | Kieli = | Lopetusmerkki = }}

Templatedata

Tätä mallinetta voi käyttää lehtiviitteiden merkitsemiseen. Yleisimmin mallinetta käytetään alaviitteenä ref-tagien sisällä.

Mallineen parametrit[Muokkaa mallinetietoja]

ParametriKuvausTyyppiTila
TekijäTekijä

artikkelin kirjoittaja muodossa sukunimi, etunimi

Esimerkki
Nurmi, Suvielise
Tuntematonehdotettu
OtsikkoOtsikko

artikkelin otsikko

Tuntematonehdotettu
LopetusmerkkiLopetusmerkki

Käytetään vain, kun otsikko loppuu johonkin muuhun merkkiin kuin pisteeseen, esim. kysymysmerkkiin. Tällöin otsikko annetaan lopetusmerkkeineen otsikko-parametrille, ja mallineen tulostama piste poistetaan antamalla tämän parametrin arvoksi "pois".

Esimerkki
pois
Tuntematonvalinnainen
SeliteSelite

mahdollinen tarkentava tieto

Tuntematonvalinnainen
JulkaisuJulkaisu

lehden nimi

Tuntematonpakollinen
AjankohtaAjankohta

lehden julkaisuajankohta (päivämäärä tai vuosi). Yhteensopivuuden vuoksi voidaan parametrin nimenä käyttää myös sanaa "Vuosi"

Esimerkki
2007, heinäkuu 2007 tai 15.7.2007
Päiväyspakollinen
VuosiVuosi

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
VuosikertaVuosikerta

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
NumeroNumero

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
SivutSivut

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
JulkaisupaikkaJulkaisupaikka

lehden maantieteellinen julkaisupaikka perusmuodossa

Esimerkki
Helsinki
Tuntematonvalinnainen
JulkaisijaJulkaisija

lehden julkaisija

Esimerkki
Sanoma Osakeyhtiö
Tuntematonehdotettu
TunnisteTunniste

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
PmidPmid

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
DoiDoi

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
JstorJstor

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
BibcodeBibcode

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
IssnIssn

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
wwwwww

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
urlurl

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
www-tekstiwww-teksti

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
TiedostomuotoTiedostomuoto

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
ViitattuViitattu

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
LuettuLuettu

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen
KieliKieli

Teoksen julkaisukieli kielisymbolimallineena.

Merkkijonovalinnainen

Automaattitäydennyksen ja lomakkeiden konfiguraatiot