Malisjoen alajuoksun kevättulva vuonna 2013.

Malisjoki on Nivalan taajama-alueen läpi virtaava joki. Jokityypiltään se on keskisuurten turvemaiden joki.

Malisjoki alkaa Haapaveden Karsikkaalta Karsikasojana, joka yhtyy Nivalan puolella Ruuskankylällä Kesonojaan. Siitä alkava uoma on nimeltään Malisjoki, joka virtaa Ruuskankylältä Maliskylän ja Ahteen läpi kohti Nivalan taajamassa sijaitsevaa alajuoksua.

Malisjoki laskee Pidisjärveen, joka on Kalajoen leventymäkohta ja Nivalan suurin järvi.

Malisjoen rantamaisema on kauttaaltaan metsä- ja maatalousvoittoinen. Suurin osa jokiuoman rannoista on rakentamalla muutettua. Joen alaosassa luonnontilaista rantaa ei ole juuri lainkaan. Lähinnä luonnontilaa on joen alajuoksulla sijaitseva koski. Tuossa koskessa on Heikkilän tilan eli presidentti Kyösti Kallion vanha mylly.

Malisjoki on yksi Pohjois-Pohjanmaan voimakkaimmin kuormitetuista joista. Sen ekologinen tila on arvioitu välttäväksi ja fysikaalis-kemiallinen tila huonoksi. Biologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Joki on erittäin runsasravinteinen ja rehevä.

Joen tilaa ja merkitystä on yritetty kohentaa vuonna 2008 alkaneella Vireä Malisjoki -hankkeella. Hankkeessa on rakennettu joen yläjuoksulle kosteikko, jonka toivotaan vähentävän kuormitusta. Vähäjärven kosteikko on yksi maakunnan suurimmista rakennetuista kosteikoista.

Joen tilan parantamiseksi on tehty suunnitelma myös useiden muiden kosteikkojen rakentamisesta.

Vireä Malisjoki -hankkeen toisessa vaiheessa joen ylitse rakennettiin kaksi valaistua kävelysiltaa. Sillat ovat Nivalan taajamassa aivan Haapajärventien varrella. Siltojen läheisyydessä joen ranta-alueita on paranneltu muun muassa kävelyteitä, leikkipuisto, istutuksia ja valaistuksia rakentamalla.

Malisjoen yli kulkee useita siltoja. Liikeenteellisesti merkittävin silta on Nivalan keskustaajaman kohdalla, jossa valtatie 27 ylittää joen. Joen alaosan viimeinen silta on Nivalan terveyskeskuksen kohdalla. Tällä kohdalla joki tulvii usein runsaasti keväisin, ja terveyskeskuksen sillan kohdalle muodostuu tavallisesti jääpato.

Malisjoki ei ole merkittävä kalastuskohde. Se oli hyvä rapujoki vielä 1980-luvulla, mutta seuraavalla vuosikymmenellä rapukanta hävisi. Joessa elää tyypillinen suomalainen kalakanta: särkikaloja, ahvenia ja haukia.

Kerrotaan, että Nivalan pitäjän kanta-asukas Niva-Kaija asettui asumaan Malisjoen rannalle, suunnilleen nykyisen Heikkilän talon kohdalle.

LähteetMuokkaa