Avaa päävalikko
Maksniemen seisakkeen sijaintipaikka.

Maksniemi on kylä ja taajama Simon kunnassa lähellä Kemin kaupungin rajaa. Taajaman väkiluku vuonna 2005 oli 744 ja pinta-ala 1,3 km², josta vesialuetta 0,1 km²[1]. Maksniemi sijaitsee Perämeren rannalla noin 9 kilometriä länteen Simon kunnan keskustaajamasta ja noin 7 kilometriä kaakkoon Kemin keskustasta. Maksniemessä sijaitsevat myös Perämereen työntyvät Ykskuusen ja Karsikon niemet.

Kylä sijaitsee valtatien 4 sekä Oulun–Tornion rautatien varrella. Nelostien varrella sijaitseva alue on kaavoitettu yritysalueeksi. Maksniemen "keskus" sen sijaan sijaitsee Postinlahden rannalla valtatie 4 meren puoleisella alueella. Karsikon niemellä sijaitsee harvempaa asutusta, sen sijaan niemellä sijaitsee paljon loma-asutusta. Maksniemen ja Kemin Sauvosaaren yhdistää kevyenliikenteen väylä.

Kylästä on hyvät linja-autoyhteydet sekä Simoon että Kemiin. Kylän kohdalta alkaa lokakuussa 2010 avattu Kemin moottoritie. Valtionrautateiden entinen Maksniemen seisake on lakkautettu 1980-luvulla. Kylässä toimii myös kioskikahvila ja kotieläinpuisto.

Kylällä on oma peruskoulu, jossa annetaan opetusta 1.–6. vuosiluokille. Koulun yhteydessä toimii myös esikoulu. Koulujen vieressä toimii kylän päiväkoti.

Karsikon niemi oli yksi sijoituspaikkavaihtoehto energiayhtiö Fennovoiman suunnittelemalle ydinvoimalalle.[2]

Maksniemi oli 2010 myös maailman pohjoisin sijaintipaikka, jossa todettiin puutiaisaivotulehdusta.

HistoriaaMuokkaa

Maksniemi on Simon vanhimpia asutusalueita. Vanhaa rakennuskantaa purettiin kuitenkin paljon 1960- ja 1970-luvulla.

Maksniemi toimi 19201930-luvuilla salakuljetetun pirtun kauttakulkupaikkana. Vuosina 19271932 Maksniemessä takavarikoitiin kaikkiaan 18 530 litraa laitonta alkoholia.[3]

TulevaisuusMuokkaa

Maksniemen Karsikkoon, Fennovoiman ydinvoimalalle varatulle alueelle, valmistellaan uutta Karsikon aluetta, jossa tulisi olemaan 50 omakotitalotonttia ja 60 hehtaarin kokoinen teollisuusalue. Aiemmin aluueelle suunniteltiin suurteollisuusaluetta. [4]

LähteetMuokkaa