Makedonian translitterointi

Makedonian translitterointi on makedoniankielisen tekstin esittämistä jollakin muulla muulla kirjaimistolla kuin kyrillisellä. Suomen kielessä makedonian translitterointiin käytetään Suomen Standardisoimisliiton laatimaa SFS 4900 -standardia. Kansainväliseen käyttöön on tarkoitettu Organisation internationale de normalisationin ISO 9 -standardi.

SFS 4900 muokkaa

SFS 4900 -standardia eli kansallista standardia käytetään kaikessa suomenkielisessä tiedonvälityksessä kuten yksityishenkilöiden välisessä viestinnässä, sanoma- ja aikakauslehdistössä, televisiossa, kaunokirjallisuudessa, yleistajuisessa tietokirjallisuudessa sekä suomenkieliseen kirjallisuuteen keskittyvissä kirjastoissa. SFS 4900 -standardin mukaisesti translitterointua makedoniankielistä tekstiä ei voida mekaanisesti palauttaa takaisin alkuperäiseen kyrilliseen asuunsa.[1]

Kirjain Translitteraatio Esimerkki Huomautus
А а a Ацева Aceva
Б б b Битола Bitola
В в v Валандово Valandovo
Г г g Гевгелија Gevgelija
Д д d Делчево Delčevo
Ѓ ѓ g’ Ѓорѓи G’org’i
Е е e Енчев Enčev
Ж ж ž Жарноски Žarnoski
З з z Захов Zahov
Ѕ ѕ dz Ѕвезда Dzvezda
И и i Илиевски Ilievski
Ј ј j Јоциќ Jocik’
К к k Крчовски Krčovski
Л л l Лилјана Liljana
Љ љ lj Љупчо Ljupčo
М м m Михајло Mihajlo
Н н n Неготино Negotino
Њ њ nj
О о o Охрид Ohrid
П п p Прилеп Prilep
Р р r Радовиш Radoviš
С с s Скопје Skopje
Т т t Тетово Tetovo
Ќ ќ k’ Ќушкоски K’uškoski
У у u Урошевиќ Uroševik’
Ф ф f Фотев Fotev
Х х h Хаџи Hadži
Ц ц c Цветкоски Cvetkoski
Ч ч č Чачански Čačanski
Џ џ Џаџев Džadžev
Ш ш š Шеќероски Šek’eroski

ISO 9 muokkaa

ISO 9 -standardia eli kansainvälistä standardia käytetään nimensä mukaisesti kansainvälisessä tiedonvälityksessä. Merkittävimmät käyttöalat ovat bibliografiat, tieteellisten kirjastojen tietojärjestelmät, tieteellinen tutkimus ja muu kansainvälinen toiminta. ISO 9 -standardin mukaisesti translitterointu teksti voidaan mekaanisesti palauttaa takaisin alkuperäiseen kyrilliseen asuunsa.[1]

Kirjain Translitteraatio Esimerkki Huomautus
А а a Ацева Aceva
Б б b Битола Bitola
В в v Валандово Valandovo
Г г g Гевгелија Gevgeliǰa
Д д d Делчево Delčevo
Ѓ ѓ ǵ Ѓорѓи Ǵorǵi
Е е e Енчев Enčev
Ж ж ž Жарноски Žarnoski
З з z Захов Zahov
Ѕ ѕ Ѕвезда Ẑvezda
И и i Илиевски Ilievski
Ј ј ǰ Јоциќ J̌ociḱ
К к k Крчовски Krčovski
Л л l Лилјана Lilǰana
Љ љ Љупчо L̂upčo
М м m Михајло Mihaǰlo
Н н n Неготино Negotino
Њ њ
О о o Охрид Ohrid
П п p Прилеп Prilep
Р р r Радовиш Radoviš
С с s Скопје Skopǰe
Т т t Тетово Tetovo
Ќ ќ Ќушкоски Ḱuškoski
У у u Урошевиќ Uroševiḱ
Ф ф f Фотев Fotev
Х х h Хаџи Had̂i
Ц ц c Цветкоски Cvetkoski
Ч ч č Чачански Čačanski
Џ џ Џаџев D̂ad̂ev
Ш ш š Шеќероски Šeḱeroski

Lähteet muokkaa

  1. a b Suomen Standardisoimisliitto, Kyrillisten kirjainten translitterointi. Slaavilaiset kielet. SFS 4900 -standardi, 2. painos, vahvistettu 17. elokuuta 1998.
Tämä kieliin tai kielitieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.