Majiang (ennustaminen)

kiinalainen ennustuspeli

Majiang (麻將) on kiinalainen peli, joka on valjastettu ennustamisen välineeksi, kuten monet muutkin onneen ja arpomiseen perustuvat pelit.

VälineetMuokkaa

Peliä pelataan tiilillä. Peli sisältää 34 erilaista vakiotiiltä sekä tavallisesti kahdeksan, mutta joskus useampiakin lisätiiliä eli kukkatiiliä neljän tai joskus kahden sarjoina. Jokaista varsinaista tiiltä on pelissä neljä kappaletta. Kukkatiiliä on aina yksi kutakin erilaista.

Joissakin ennustamisrituaaleissa tarvitaan myös kahta noppaparia tai vaihtoehtoisesti pelin mukana tulevia laskutikkuja.

Tiilten merkityksetMuokkaa

Kiinan vuosituhantinen kulttuuri on symboliikan läpitunkema. Niinpä jokainen majiang-pelin peliväline ja pelin vaihe on jonkin kiinalaisen konseptin symboli. Sekä muinaista symboliikkaa että uudempaa kungfutselaista filosofiaa on sisällytetty majiangin pelivälineisiin. Numerologia liittää laskutikut aurinkokalenteriin ja baguaan.

Varsinaiset pelitiilet käsittävät kolme maata: kolikot (ympyrät, pallot, renkaat - 筒 tóng), nyörit (索 suǒ) ja 10 000 (萬 wān). Kolikko esittää kiinalaista kolikkoa, nyöri on nyöriin pujotettu sadan kolikon erä ja 10 000 on sata sadan kolikon nyöriä. Vaikka kolikon rahallinen arvo on pienempi kuin nyörin, ajan saatossa siitä tuli arvokkaampana pidetty maa ennustamisessa. Kolikon pyöreä muoto liittää sen taivaaseen, jonka symboli on ympyrä tai pallo.

Arvokkaimpina tiilinä pidetään ns. arvotiiliä eli ilmansuuntia ja aikatiiliä fa, zhong ja bai, jotka lännessä tunnetaan vihreänä, punaisena ja valkoisena lohikäärmeenä, mutta joiden oikeat käännökset ovat alku, keskusta ja valkoinen (tyhjä). Zhong on majiangin vanhoissa versioissa ollut ilmansuuntatiili edustaen kiinalaisten viidettä ilmansuuntaa eli keskustaa. Sen voi katsoa liittävän ajan ja tilan (ilmansuunnat) toisiinsa maailmankaikkeuden (maapallon) keskiakselina, maailmanpuuna pohjois-euraasialaisen šamanistisen maailmankäsityksen mukaan.

Kukkatiiliä, joihin kuuluvat kukat, vuodenajat, ammatit, kahdeksan kuolemattoman symbolit, sivistyneistön symbolit jne., voidaan pitää ennustamisessa satunnaisvaikutuksina.

Jokaisella pelitiilellä on symbolinen nimi ja siihen pohjautuva merkitys, jota käytetään ennustamisessa.

Tiili Nimi Merkitys
Fa Alku (säteily) Aloittaminen, ilmeneminen
Zhong Keskus Keskusta, maali, menestys, saavutus
Bai Valkoinen Puhtaus, yksinäisyys, poissaolo, totuus, menetys, tuntematon
Itä Subjekti Nykyisyys, mestarillisuus, koti
Etelä Kasvu, eteneminen, kehittyminen, palkkio
Länsi Objekti Kumppani, alistaminen, ero
Pohjoinen Kestävyys, luotettavuus, etäisyys, vastustus, ahdinko, köyhyys
1 nyöri Riikinkukko Kauneus, korkea asema, omanarvontunto, menestys, kypsä nainen
2 nyöriä Mandariinisorsa Uskollisuus, omistautuminen, kiintymys, avioliitto
3 nyöriä Sammakko Pettymys, liiallinen kunnianhimo, turhautuminen, sairaus ja parannus
4 nyöriä Karppi Runsaus, pitkäikäisyys, päättäväisyys, rauha
5 nyöriä Lootus Selkeys, näkemys, harkinta, päätöksenteko, valaistuminen, lapsi
6 nyöriä Vesi Kiitollisuus, jatkuvuus, viisaus, hedelmällisyys, yhteydenpito, matkat
7 nyöriä Kilpikonna Ajattelu, siveys, intuitio, eteneminen
8 nyöriä Sieni Hyve, kuolemattomuus, manna, omalaatuisuus
9 nyöriä Paju Vetäytyvä, lempeä, kohtuullisuus, vaatimattomuus, mukautuvuus
1 kolikko Helmi (kuu) Hienostuneisuus, kunnia, uskollisuus, rikkaus
2 kolikkoa Mänty Uudistunut voima, nuorekkuus, luotettavuus, nuori mies
3 kolikkoa Feeniks Ilo, onni, loistokkuus, mahti
4 kolikkoa Jade Kuninkaallinen, arvo, lujuus
5 kolikkoa Lohikäärme Imartelu, viekkaus, epäselvyys, pahantahtoisuus, onni
6 kolikkoa Persikka Kauneus, yltäkylläisyys, paheellisuus, nautinto, romanttinen suhde
7 kolikkoa Hyönteinen Taito, kätevyys, tekniikka, tuotanto
8 kolikkoa Tiikeri Rohkeus, urheus, viriiliys, julmuus, auktoritetti, viranomainen
9 kolikkoa Qilin Terävyys, nerokkuus, ihme, rehellisyys, kaukokatseisuus
10 000 Sisäänkäynti Ovi, este, yhtenäisyys, ensimmäinen, alku, alkulähde, inspiraatio
20 000 Miekka Kaksinaisuus, kaksoset, pari, tasapaino, vaaka, päätös
30 000 Maaperä Maa, maaperä, alue, paikka, motiivi
40 000 Qin (kanteleen tyyppinen soitin) Hyvät tavat, viihde, musiikki, kulttuuritoiminta, ystävät
50 000 Talo Koti, instituutio, odottaminen, lujuus, luotettavuus, varmuus
60 000 Tuli Toiminta, johtajuus, energia, inspiraatio, vaara
70 000 Otava Hallitus, tuomio, laki, määräys, toivo, kirjallisuus
80 000 Solmu Solmiminen – avaaminen, yhdistäminen, hyytyminen, purkaminen
90 000 Taivas Kunnia, saavutus, henkisyys, suurin ilo
Kevät Mielihyvä, nautinto, huikentelevaisuus, aktiivisuus
Kesä Toimeliaisuus, joutilaisuus, runsaus, hedelmällisyys
Syksy Kyky, vakiintuminen, omistautuminen, kypsyys
Talvi Kerääminen, varastoiminen, täydentäminen, säästäväisyys, viimeinen
Luumu Kalastaja Nuoruus, rakkaus, nuorekas optimismi, ystävyys
Orkidea Puunhakkaaja Hienostuneisuus, kauneus, tyyli, ilo
Krysanteemi Maanviljelijä Ystävät, ylhäisö, eläkkeelle vetäytyminen, kypsyys, tyytyväisyys
Bambu Oppinut Hyve, viisaus, jatkuvuus, opintomenestys, ystävyys vastoinkäymisissäkin

EnnustaminenMuokkaa

JakoMuokkaa

Täydellisessä menetelmässä osallistujia voi olla jopa neljä. Tiilet sekoitetaan, niistä rakennetaan muuri kuten peliä valmistellessa (kts. Majiang). Sen jälkeen muuri rikotaan eri sivuilta. Tapoja on erilaisia. Rikkominen voidaan määrätä neljän nopan heittämisellä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pelin mukana tulevia laskutikkuja. Kun muuri on rikottu, jokainen osallistuja ottaa siitä määrättyjen sääntöjen mukaan 13 tiiltä.

Seuraavaksi kukin osallistuja vuorollaan asettaa tiilensä muurin sisäpuolelle, sekoittaa niitä ja jakaa ne sitten ryhmiin: kolme tiiltä kauimmaiseksi, kolme vasemmalle, kolme oikealle ja kolme lähimmäksi itseään. Keskelle jää yksi tiili. Kolmen ryhmissä tiilet asetetaan riviin.

Lyhyessä menetelmässä tiiliä sekoitetaan pöydällä ringissä vastapäivään selkäpuoli ylöspäin. Sitten erotetaan satunnaisesti sekoituksen aikana keskelle 13 tiiltä, jotka sekoitetaan ja ryhmitellään samoin kuin täydellisessä menetelmässä.

Tiilten ryhmittely symboloi kiinalaisten viittä ilmansuuntaa. Osallistujaa lähinnä olevat tiilet ovat "itä", oikealla puolella on "etelä", vastapäätä "länsi" ja vasemmalla "pohjoinen". Keskusta on viides ilmansuunta. Ilmansuunnat ovat vastakkaisessa järjestyksessä kuin kompassia katsottaessa, koska tämä vastaa kiinalaisen astronomian tapaa kuvata tähtien liike idästä länteen kun seistään katse kohti etelää: tähdet liikkuvat silloin vasemmalta oikealle järjestyksessä itä-etelä-länsi(-pohjoinen). Sekä peli että ennustus ovat toimintoja, jolloin pyydetään taivaan apua ja tällöin ihminen sijoittuu pöydän ääreen katsomaan "taivasta" ja odottamaan sen anteja, "tähtiä", joita majiangissa edustavat tiilet. Taivaankappaleet nousevat näkyviin idässä, joten itä merkitsee alkua.

Tiilten lukeminenMuokkaa

Ensin käännetään keskustiili ja tulkitaan sen merkitys. Se edustaa tilannetta, josta halutaan tietoa.

Seuraavaksi käännetään idän ensimmäinen tiili, joka on vasemmanpuoleisin kolmen ryhmästä. Sen jälkeen luetaan idän muut tiilet. Samoin edetään etelässä, lännessä ja lopuksi pohjoisessa. Viimeisenä palataan keskustiileen ja katsotaan, miten koko tulkinta kulminoituu siihen.

Itä on tilanteen alkuasetelma, nykytilanne, läheisyys, kysyjä itse. Etelä on menneisyys tai tilannetta suosivat tekijät; pohjoinen on tulevaisuus tai tilannetta haittaavat tekijät. Länsi on etäisyydessä tapahtuvat asiat, itää vastustavat tai tasapainottavat tekijät, toiset ihmiset.

Jos tiilten joukossa on kukkatiiliä, niiden tilalle otetaan uusi tiili ja kukkatiili siirretään sen yläpuolelle. Kukkatiili vaikuttaa tilalleen otetun tiilen luonteeseen.

Ennustettaessa voi syntyä kahden tai kolmen tiilen ryhmiä, joilla on erityismerkitys. Yleensä näiden yhdistelmien perustana on tiilissä käytettävät värit. Tiilten kuvat on maalattu yhdellä, kahdella tai kolmella värillä: vihreä, punainen ja sininen (tai musta). Kaksi tiiltä voidaan yhdistää niin, että niissä on yhdessä kaikki kolme väriä, joten ne täydentävät toisiaan. Näitä erikoisyhdistelmiä on 52 eli vuoden kolmentoista kuunkierron viikkojen lukumäärä. Ennustuksessa käytetty asettelu liittää siis ilmansuunnat ajan kulumiseen astronomisten havaintojen pohjalta.

LähteetMuokkaa

Derek Walters: Your Future Revealed by the Mah Jongg