Magneettinen suskeptibiliteetti

Magneettinen suskeptibiliteetti eli magneettinen suskeptiivisuus (tunnus ) on sähkömagnetismin piirissä käytetty dimensioton ainevakio, joka yhdistää magnetoitumaa M ja magneettikentän voimakkuutta H seuraavan yhtälön mukaisesti:

Ei-magneettiset materiaalit voidaan jakaa suskeptibiliteetin perusteella kahteen luokkaan: Diamagneettisilla aineilla , ja paramagneettisilla aineilla . Ferromagneettisilla materiaaleilla on äärellinen magnetoituma myös silloin kun ne eivät ole ulkoisessa magneettikentässä, eikä suskeptibiliteetti ole niille hyvin määritelty suure.

Kiteisillä aineilla suskeptibiliteetti riippuu magneettikentän suunnasta suhteessa kidehilaan ja sitä voidaan kuvata tensorina.

Suskeptibiliteetin ja permeabiliteetin yhteys

muokkaa

Magneettivuon tiheyden määritelmän pohjalta voidaan kirjoittaa

 

missä   on tyhjiön permeabiliteetti. Koska toisaalta  , missä väliaineen suhteellinen permeabiliteetti  , saadaan suskeptibiliteetille lauseke

 

Kirjallisuutta

muokkaa
  • Voipio, Erkki: Sähkö- ja magneettikentät. Moniste 381. Espoo: Otakustantamo, 1987. ISBN 951-672-038-2.
Tämä fysiikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.