Luontopaneeli

Luontopaneeli on ympäristöministeriön vuonna 2015 asettama monitieteinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on edistää tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa asioissa[1][2]. Luontopaneelin toimikaudet ovat nelivuotisia[3]. Ensimmäisellä toimikaudella 2015–2018 paneelin puheenjohtajana toimi professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta[2] ja toisella kaudella 2019–2022 puheenjohtajana toimii professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta[4].

Luontopaneeli on perustettu tukemaan Suomen hallitusta kansainvälisen hallitustenvälisen luontopaneelin IPBES:in (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystemservices) toiminnassa. Tätä tehtävää Luontopaneeli toteuttaa osallistumalla IPBES:in täysistunnoissa käsiteltävien asioiden valmisteluun[2] .

Suomen hallitusta tukevan työn lisäksi Luontopaneeli nostaa luonnon monimuotoisuutta koskevia asioita julkiseen keskusteluun kääntämällä ja soveltamalla kansainvälisten IPBES-arviointiraporttien politiikkasuosituksia Suomen oloihin sopiviksi[5] sekä järjestämällä julkisia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Kevään 2019 eduskuntavaalien alla Luontopaneeli järjesti Päättäjien luontotentti -nimisen keskustelutilaisuuden laajassa yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon, JYU.WISDOM -yhteisön, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin ja Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön kanssa[6]. Tilaisuudessa julkaistiin myös JYU.WISDOM -yhteisön ensimmäinen Wisdom Letters[7], joka tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvia vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi.

LähteetMuokkaa

  1. Luontopaneeli > Luontopaneeli www.luontopaneeli.fi. Viitattu 16.1.2020.
  2. a b c Kansallinen IPBES-paneeli (Asiakirja: Asettamispäätös 4.5.2015 Ympäristöministeriö.) Valtioneuvosto. Viitattu 16.1.2020.
  3. Kansallinen IPBES-paneeli Valtioneuvosto. Viitattu 16.1.2020.
  4. Kansallinen IPBES-paneeli (Asiakirja: Asettamiskirje 29.11.2018, työryhmän uudelleenasettaminen ajalle 01.01.2019-31.12.2022.) Valtioneuvosto. Viitattu 16.1.2020.
  5. Luontopaneeli > Julkaisut ja materiaalit (Esimerkki Luontopaneelin Suomen oloihin soveltamasta kansainvälisestä arviointiraportista) www.luontopaneeli.fi. Viitattu 16.1.2020.
  6. Päättäjien luontotentti 2019 Ympäristötiedon foorumi. 7.2.2019. Viitattu 16.1.2020.
  7. Janne Kotiaho, Jari Niemelä, Ilari E. Sääksjärvi, Leif Schulman, Mikko Mönkkönen, Christoffer Boström: Elonkirjo ehtyy: suosituksia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Wisdom Letters, 1/2019. Jyväskylän yliopisto, JYU.Wisdom - School of Resource Wisdom. Artikkelin verkkoversio.