Luonnollinen luokka

Luonnollinen luokka[1] tai luonnollinen laji[2] tarkoittaa filosofiassa sellaista asioiden luokittelua, joka on luonnollinen, ei keinotekoinen. Luonnolliseen luokkaan kuuluvilla asioilla (olioilla, tapahtumilla jne.) on jotain yhteistä, joka erottaa ne todellisena joukkona muista asioista, sen sijaan että ne olisivat vain joukko jonkun ihmisen tai ryhmän satunnaisesti yhteen luokkaan luokittelemia asioita. Niillä on siis on jotain muutakin yhteistä kuin se, millä perusteella luokitus on tehty.[2]

Filosofit ovat väitelleet siitä, onko mitään luonnollisia luokkia olemassa vai ei. Essentialismin mukaan luonnollisia luokkia on olemassa, konventionalismin mukaan taas kaikki luokat ovat konventionaalisia eli perustuvat pelkkään tapaan tai käytäntöön.[2] Esimerkiksi biologian filosofit ovat väitelleet siitä, ovatko biologiset lajit luonnollisia luokkia. Toiset filosofit taas ovat keskustelleet siitä, ovatko esimerkiksi rotu, sukupuoli ja sukupuolinen suuntautuminen luonnollisia luokkia. Meteorologit luokittelevat erityyppisiä pilviä, mutta on epäselvää, missä määrin ne ovat todella eri luokkia, vai heijastelevatko luokitukset vain ihmisten tarpeita tai mielenkiinnon kohteita.

Jos luonnollisia luokkia on olemassa lainkaan, fysikaaliset partikkelit kuten kvarkit, alkuaineet ja luonnossa esiintyvät kemialliset yhdisteet saattavat olla hyviä ehdokkaita. Ne olisivat olemassa omana ryhmänään riippumatta siitä, onko kukaan luokittelemassa niitä. Esimerkiksi ”vesi” nimeää luonnollisen luokan, johon kuuluu kaikki aine jolla on tietty molekyylirakenne. Sen sijaan ”juoma” nimeää pelkästään konventionaalisen luokan.[2] Luonnollinen luokka voidaankin määritellä ”entiteeteiksi, joilla on luonnonlakien sitomia ominaisuuksia”. Tällaiset luokittelut ovat yhteneväisiä kaikille inhimillisille kulttuureille niiden tehdessä luokitteluja niitä ympäröivästä luonnollisesta todellisuudesta.[3]

Termiä ”luonnollinen luokka” käytti ensi kertaa William Whewell vuonna 1847, mutta ensimmäisenä varsinaisena luonnollisten luokkien teorian esittäjänä pidetään John Stuart Milliä.[1] W. V. O. Quine on kirjoittanut luonnollisista luokista tärkeän esseen ”Natural Kinds” (1969).[4] Hänen mukaansa joukko olioita muodostaa luokan jos se on ”projisoitavissa”, eli jos joukon joitakin jäseniä koskevat arvostelmat voidaan laajentaa koskemaan muita jäseniä tieteellisellä induktiivisella päättelyllä.

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  1. a b Pöyhönen, Samuli (2010) Luonnollinen luokka Logos-ensyklopedia.
  2. a b c d Korte, Tapio: Filosofian keskeistä terminologiaa Turun yliopisto. Viitattu 6. syyskuuta 2007. [vanhentunut linkki]
  3. Molino, Jean: ”Toward an Evolutionary Theory of Music and Language”, The Origins of Music, s. 168. Cambridge, Mass: A Bradford Book, The MIT Press, 2000. ISBN 0-262-23206-5.
  4. Quine, W. V. O.: ”Natural kinds”, Ontological Relativity and Other Essays. Reprinted in S. Schwartz (ed.) 1977 Naming, Necessity and Natural Kinds. Cornell University Press. pp. 155-15 and Boyd, Gasper and Trout. Columbia University Press, 1969.

Aiheesta muualla Muokkaa

  • Bird, Alexander & Tobin, Emma: Natural Kinds The Stanford Encyclopedia of Philosophy. The Metaphysics Research Lab. Stanford University. (englanniksi)
  • Gross, Steven: Natural Kind Terms (Arkistoitu – Internet Archive), Encyclopedia of Language and Linguistics (PDF)
  • Pöyhönen, Samuli: Luonnollinen luokka Logos-ensyklopedia. Filosofia.fi.