Luokka:Leppäveden–Kynsiveden alue

Leppäveden–Kynsiveden alue (vesistöaluetunnus 14.3), joka kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen (14), jaetaan yhdeksään toisen kertaluvun jakoalueeseen. Ne ovat ovat Leppäveden alue (14.31), Saraaveden alue (14.32), Vatianjärven alue (14.33), Niiniveden valuma-alue (14.34), Kuusveden–Kynsiveden alue (14.35), Liesveden alue (14.36), Kuuhankaveden valuma-alue (14.37), Niemisjärven valuma-alue (14.38) ja Lievestuoreenjärven valuma-alue (14.39).