Luettelo mittalaitteista ja antureista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Luettelo mittauslaitteista ja antureista

Seuraavaan luetteloon on kerätty eri suureiden mittaamiseen käytettyjä mittauslaitteita ja antureita.

Mittauslaite (mittausväline) on laite, jolla mittauksen tulokset kiinnostavista suureista saadaan esille. Anturi on tekninen elin, joka ilmaisee mitattavan suureen sähköisessä muodossa niin, että esim. automaatiojärjestelmä voi reagoida tilanteeseen kyseisen tiedon perusteella.

TAULUKKO - Suureita ja mittauslaitteita ja -välineitä/antureita niiden mittaamiseksi
Havainnoitava suure Mittauslaite tai -väline Anturi Selityksiä
Pituus Mittanauha, taittomitta, viivoitin, työntömitta, mikrometriruuvi, koordinaattimittauskone, nivelvarsimittakone    
*Paikka, yksiulotteinen   Optinen pulssianturi, magneettinen pulssianturi, potentiometri, Hall-paikka-anturi, magnetostriktiivinen asentoanturi, LVDT (induktiivinen)  
*Paikka pinnalla, kaksiulotteinen GPS-paikannin    
*Paikka, kolmiulotteinen GPS-paikannin, korkeus ellipsoidista[1]    
*Etäisyys kappaleesta Laseretäisyysmittari, ultraäänietäisyysmittari, kaikuluotain, rakotulkki Hall-etäisyysanturi, induktiivinen rajakytkin, kapasitiivinen rajakytkin, ultraäänietäisyysanturi, tutka  
*Kuljettu matka Matkamittari, askelmittari    
*Pinnankorkeus   Uimuri, pintakytkin, kapasitiivinen pinnankorkeusanturi, ultraäänipinnankorkeusanturi  
*Korkeus (merenpinnasta) Korkeusmittari    
Kulma Astemitta, teodoliitti ja kvadrantti Kulma-anturit: inkrementtianturi, absoluuttianturi, optinen pulssianturi, induktiivinen kulma-anturi (synkro ja resolveri), RVDT (induktiivinen), potentiometri  
Kallistuskulma Inklinometri  
Pinta-ala Planimetri   Voidaan myös mitata alueen mitat ja laskea pinta-ala geometrian avulla
Tilavuus Mittalasi, kotitalouksissa mittakuppi   Voidaan myös mitata kappaleen mitat ja laskea tilavuus geometrian avulla
Massa (paino) Vaaka Venymäliuska-anturi  
Voima Jousivaaka Venymäliuska-anturi  
Aika Kello, atomikello Kvartsikide, heiluri, liipotin  
Lämpötila Lämpömittari, lämpökamera Vastuslämpötila-anturi, puolijohdelämpötila-anturi, termopari  
Paine Painemittari, ilmapuntari, U-putki, verenpainemittari ja rengaspainemittari Pietsokidepaineanturi  
*Virtaavan nesteen paine Pitot-putki    
Nestevirtaus   Magneettinen virtausmittaus  
Tuulennopeus Anemometri    
Tuulensuunta Tuuliviiri    
Nopeus Nopeusmittari, Dopplertutka Takometri Voidaan mitata matka (pituuden mittaus) ja aika ja laskea nopeus näiden suhteesta
Kiihtyvyys   Pietsokidekiihtyvyysanturi Voidaan mitata nopeus ja aika ja laskea kiihtyvyys näiden suhteesta
Pyörimisnopeus Kierroslukumittari Optinen pulssianturi ja magneettinen pulssianturi  
Ilmankosteus Kosteusmittari    
pH pH-mittari    
Säteily Geigermittari Geigerputki, tuikeilmaisin, puolijohdekide  
Sähköteknisten suureiden mittaus
Havainnoitava suure Mittauslaite tai -väline Anturi Selityksiä
Jännite Yleismittari, jännitemittari, galvanometri, kiertokäämimittari A/D-muunnin  
*Jännitteen muoto ajan kuluessa Oskilloskooppi    
Virta Yleismittari, virtamittari, pihtivirtamittari Hall-anturi (mittaa tasa- tai vaihtovirran aiheuttamaa magneettikenttää), virtamuuntaja (vaihtovirran mittaus), magnetoresistiivinen virta-anturi Shunttivastuksen avulla virta voidaan muuttaa jännitteeksi
*Virran muoto ajan kuluessa shunttivastus ja oskilloskooppi, virtamittapää ja oskilloskooppi    
Resistanssi Yleismittari   Voidaan myös mitata jännite vastuksen yli ja virta vastuksen läpi ja laskea näistä resistanssi ohmin lakia käyttäen
Kapasitanssi Kapasitanssimittari (LCR-mittari), erikoistoimintoja sisältävä yleismittari    
Induktanssi Induktanssimittari (LCR-mittari)    
Taajuus Taajuuslaskin, erikoistoimintoja sisältävä yleismittari,spektrianalysaattori    
Sähköenergia Kilowattituntimittari   Voidaan myös mitata jännite ja virta ja laskea näistä energian kertyminen ajan kuluessa (integrointi)
Magneettivuon tiheys Magnetometri Hall-anturi, Fluxgate, SQUID, NMR  
Valo-opin suureiden mittaus
Valaistusvoimakkuus Luksimittari Valokenno  
Luminanssi Luminanssimittari    
Ääniopin suureiden mittaus
Äänenpainetaso (mm. melu) Äänenpainemittari, melumittari    

LähteetMuokkaa

  1. Markku Poutanen: GPS-paikanmääritys. Ursa, 1999.