Luettelo Suomessa uhanalaisista kovakuoriaisista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Luettelo Suomessa uhanalaisista kovakuoriaisista sisältää ne kovakuoriaisten lahkoon (Coleoptera) kuuluvat lajit, jotka on luokiteltu Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa vuodelta 2010[1] äärimmäisen uhanalaisiksi (CR), erittäin uhanalaisiksi (EN) tai vaarantuneiksi (VU). Varmuudella hävinneitä, silmälläpidettäviä tai uhanalaisuudeltaan tuntemattomia lajeja tämä luettelo ei sisällä. Osa lajeista on katsottu tarpeelliseksi rauhoittaa luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997).[2] Ne on merkitty luetteloon lihavoinnilla.

Suomen kovakuoriaislajeista 33 on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi, 73 erittäin uhanalaisiksi ja 227 vaarantuneiksi. Osa lajeista on luokituksestaan huolimatta mahdollisesti hävinneitä ja ne on merkitty luetteloon erikseen.

LähteetMuokkaa