Luettelo Suomessa uhanalaisista kovakuoriaisista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Luettelo Suomessa uhanalaisista kovakuoriaisista sisältää ne kovakuoriaisten lahkoon (Coleoptera) kuuluvat lajit, jotka on luokiteltu Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa vuodelta 2010[1] äärimmäisen uhanalaisiksi (CR), erittäin uhanalaisiksi (EN) tai vaarantuneiksi (VU). Varmuudella hävinneitä, silmälläpidettäviä tai uhanalaisuudeltaan tuntemattomia lajeja tämä luettelo ei sisällä. Osa lajeista on katsottu tarpeelliseksi rauhoittaa luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997).[2] Ne on merkitty luetteloon lihavoinnilla.

Suomen kovakuoriaislajeista 33 on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi, 73 erittäin uhanalaisiksi ja 227 vaarantuneiksi. Osa lajeista on luokituksestaan huolimatta mahdollisesti hävinneitä ja ne on merkitty luetteloon erikseen.

Lähteet muokkaa