Luettelo Nobelin kemianpalkinnon saaneista

Tämä on luettelo Nobelin kemianpalkinnon saaneista henkilöistä. Luettelo on kronologinen.

Luettelo palkinnon saaneistaMuokkaa

1900-luku1910-luku1920-luku1930-luku1940-luku1950-luku1960-luku1970-luku1980-luku1990-luku2000-luku2010-luku2020-luku

1900-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1901   Jacobus Henricus van ’t Hoff   Alankomaat Kemiallinen dynamiikka ja osmoottinen paine
1902   Hermann Emil Fischer   Saksa Sokeri- ja puriinisynteesi
1903   Svante August Arrhenius   Ruotsi Teoria koskien elektrolyyttien liukenemista
1904   Sir William Ramsay   Britannia Ilman inertit kaasut
1905   Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer   Saksa Orgaaniset väriaineet ja aromaattiset yhdisteet
1906   Henri Moissan   Ranska Fluori ja sähköinen ahjo
1907   Eduard Buchner   Saksa Biokemian tutkimus ja soluton käyminen.
1908   Ernest Rutherford   Uusi-Seelanti/
  Britannia
Radioaktiiviset aineet ja niiden hajoaminen
1909   Friedrich Wilhelm Ostwald   Saksa Katalyysi, kemiallinen tasapaino ja reaktionopeus


1910-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1910   Otto Wallach   Saksa Alisykliset yhdisteet
1911   Maria Skłodowska-Curie   Puola/
  Ranska
Radiumin ja poloniumim löytäminen ja niiden yhdisteiden tutkimus
1912   François Auguste Victor Grignard   Ranska Grignardin reagenssi
  Paul Sabatier   Ranska Orgaanisten yhdisteiden vedytys
1913   Alfred Werner   Sveitsi Atomien sitoutumisesta molekyyleissä
1914   Theodore William Richards   Yhdysvallat Useiden alkuaineiden atomimassan tarkasta määrityksestä
1915   Richard Martin Willstätter   Saksa Kasvien pigmenttien tutkimuksesta
1916–
1917
Ei jaettu, palkintosumma rahastoitiin
1918   Fritz Haber   Saksa Ammoniakin synteettinen valmistus Haber–Bosch-menetelmällä (vastaanotti palkinnon vuonna 1919)
1919 Ei jaettu, palkintosumma rahastoitiin


1920-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1920   Walther Hermann Nernst   Saksa Termodynamiikan teorioiden kehittäminen
1921   Frederick Soddy   Britannia Radioaktiivisten aineiden kemia ja isotooppien tutkimus
1922   Francis William Aston   Britannia Useiden ei-radioaktiivisten alkuaineiden isotooppien löytämisestä massaspektrometrillä sekä kokonaislukusäännön muotoilusta
1923   Fritz Pregl   Itävalta Tärkeästä panoksesta orgaanisten yhdisteiden kvantitatiiviselle mikroanalyysille
1924 Ei jaettu, palkintosumma rahastoitiin
1925   Richard Adolf Zsigmondy   Saksa Kolloidisten liuosten heterogeenisen luonteen osoittaminen
1926   Theodor Svedberg   Ruotsi Kolloidien tutkiminen
1927   Heinrich Otto Wieland   Saksa sappihappojen tutkiminen
1928   Adolf Otto Reinhold Windaus   Saksa Tutkimuksistaan steroleista ja niiden suhteista vitamiineihin
1929   Arthur Harden   Britannia Sokerin käyminen ja käymiseen tarvittavien entsyymien tutkimisesta
  Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin   Ruotsi


1930-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1930   Hans Fischer   Saksa Klorofyllin tutkiminen ja hemin synteesi  
1931   Carl Bosch   Saksa Korkean paineen kemia
  Friedrich Karl Rudolf Bergius
1932   Irving Langmuir   Yhdysvallat Pintakemian tutkimus  
1933 Ei jaettu, palkintosumma rahastoitiin
1934   Harold Clayton Urey   Yhdysvallat Deuteriumin löytäminen  
1935   Jean Frédéric Joliot-Curie   Ranska Radioaktiivisten alkuaineiden syntetisointi
  Irène Joliot-Curie
1936   Peter Joseph William Debye   Alankomaat Molekyylirakenteen tutkimus dipolimomenttien sekä röntgen- ja elektronidiffraktion avulla
1937   Walter Norman Haworth   Britannia Hiilihydraattien ja C-vitamiinin tutkiminen
  Paul Karrer   Sveitsi Vitamiinien, karotenoidien ja flaviinien rakenteen tutkiminen
1938   Richard Kuhn   Saksa Karotenoidien sekä A- ja B-vitamiinien tutkiminen  
1939   Adolf Friedrich Johann Butenandt   Saksa Sukupuolihormonien tutkiminen
  Lavoslav Ružička   Sveitsi Polymetyleenien ja terpeenien tutkiminen


1940-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1940–1942 Ei jaettu toisen maailmansodan takia, palkintosumma rahastoitiin
1943   George Charles de Hevesy   Saksa Radioaktiivisten isotooppien käyttämisestä reaktion merkkinä
1944   Otto Hahn   Saksa Fissioreaktio
1945   Artturi Ilmari Virtanen   Suomi Saavutuksista maatalous- ja ravintokemian alalla (AIV-rehun keksiminen).
1946   James Batcheller Sumner   Yhdysvallat Entsyymien kiteyttäminen
  John Howard Northrop   Yhdysvallat Tupakan mosaiikkiviruksen eristäminen
  Wendell Meredith Stanley
1947   Sir Robert Robinson   Britannia Antosyaanien ja alkaloidien tutkimisesta  
1948   Arne Wilhelm Kaurin Tiselius   Ruotsi Elektroforeesin ja adsorptioanalyysin käyttämisestä molekyylimassaltaan suurien aineiden ja niiden hajoamistuotteiden tutkimisessa.  
1949 William Francis Giauque   Yhdysvallat Termodynamiikka, tutkimukset koskien aineiden käyttäytymistä äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa


1950-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1950   Otto Paul Hermann Diels   Länsi-Saksa Diels–Alder-reaktio
  Kurt Alder
1951   Edwin Mattison McMillan   Yhdysvallat Transuraanien kemiaa koskevat havainnot
  Glenn Theodore Seaborg
1952   Archer John Porter Martin   Britannia Erotuskromatografia
  Richard Laurence Millington Synge
1953   Hermann Staudinger   Länsi-Saksa Makromolekyylien tutkimuksesta  
1954   Linus Carl Pauling   Yhdysvallat Kemiallisten sidosten luonteen ja molekyylien monimutkaisten rakenteiden tutkimuksesta  
1955   Vincent du Vigneaud   Yhdysvallat Biologisesti tärkeiden rikkiyhdisteiden tutkimus ja peptidihormonien synteesi 
1956   Cyril Norman Hinshelwood   Britannia Kemiallisten reaktioiden mekanismit
  Nikolai Semjonov   Neuvostoliitto
1957   Alexander Robertus Todd   Britannia Nukleotidit ja nukleotidikoentsyymit 
1958   Frederick Sanger   Britannia Proteiinien, erityisesti insuliinin rakennetutkimuksista 
1959   Jaroslav Heyrovský   Tšekkoslovakia Polarografiset analyysimenetelmät 


1960-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1960 Willard Frank Libby   Yhdysvallat Hiilen isotooppien käyttö ajoitukseen  
1961   Melvin Calvin   Yhdysvallat Hiilidioksidin sitominen kasveissa 
1962   Max Ferdinand Perutz   Britannia Proteiinien rakenne
  John Cowdery Kendrew
1963   Karl Waldemar Ziegler   Länsi-Saksa Suuret polymeerit
  Giulio Natta   Italia
1964   Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin   Britannia Tärkeiden biokemiallisten yhdisteiden röntgensädeanalyysistä  
1965   Robert Burns Woodward   Yhdysvallat Saavutuksista orgaanisen synteesin alalla
1966   Robert Sanderson Mulliken   Yhdysvallat Kemiallisen sidoksen ja molekyylin elektronirakenteen kuvaaminen orbitaalimallin avulla  
1967   Manfred Eigen   Britannia Nopeiden reaktioiden tutkiminen lyhyiden energiapulssien avulla  
  Ronald George Wreyford Norrish
  George Porter
1968   Lars Onsager   Yhdysvallat Irreversiibelien prosessien termodynamiikkaa kuvaavat Onsagerin vastavuoroisuussuhteet  
1969 Derek Harold Richard Barton   Britannia Molekyylien konformaatioanalyysi  
  Odd Hassel   Norja


1970-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1970   Luis Federico Leloir   Argentiina Sokerinukleotidien tutkimuksesta  
1971   Gerhard Herzberg   Kanada Elektronirakenne, molekyylien geometria, vapaat radikaalit  
1972   Christian Boehmer Anfinsen, Jr.   Yhdysvallat Ribonukleaasin tutkimus
Stanford Moore
William Howard Stein
1973 Ernst Otto Fischer   Länsi-Saksa Sandwich-rakenteiset organometalliyhdisteet  
  Geoffrey Wilkinson   Britannia
1974   Paul John Flory   Yhdysvallat Makromolekyylien fysikaalinen kemia  
1975   John Cornforth
  Australia/
  Britannia
Stereokemia
  Vladimir Prelog   Sveitsi
1976   William Nunn Lipscomb Jr.   Yhdysvallat Boraanien rakenne ja sidokset  
1977   Ilya Prigogine   Belgia Termodynamiikan, erityisesti häilyvien rakenteiden tutkiminen
1978   Peter D. Mitchell   Britannia Biologisen energian muuntuminen, kemiosmoosi  
1979 Herbert Charles Brown   Yhdysvallat Boori- ja fosforiyhdisteiden käyttö orgaanisessa synteesissä
Georg Wittig   Länsi-Saksa


1980-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1980   Paul Berg   Yhdysvallat Nukleiinihappojen biokemia, DNA
  Walter Gilbert   Yhdysvallat Nukleiinihappojen tutkimus
  Frederick Sanger   Britannia
1981   Kenichi Fukui   Japani Orbitaalien merkitys kemiallisessa reaktiossa, sillan rakentaminen orgaanisen ja epäorgaanisen kemian välille
  Roald Hoffmann   Yhdysvallat
1982   Aaron Klug   Britannia Nukleiinihappojen ja proteiinien kompleksien tutkimisesta elektronimikroskoopilla
1983   Henry Taube   Yhdysvallat Elektroninsiirtoreaktioista metallikomplekseissa
1984   Robert Bruce Merrifield   Yhdysvallat Kiinteän kantajan peptidisynteesistä
1985   Herbert A. Hauptman   Yhdysvallat Kiderakenteen selvittämiseen käytettyjen matemaattisien menetelmien kehittämisestä
  Jerome Karle
1986   Dudley Robert Herschbach   Yhdysvallat Kemiallisen kinetiikan tutkimisesta
  Yuan Tseh Lee   Yhdysvallat
  John Charles Polanyi   Unkari/
  Kanada
1987 Donald James Cram   Yhdysvallat Karserandien, kryptandien ja kruunueettereiden synteesistä
  Jean-Marie Lehn   Ranska
Charles J. Pedersen   Yhdysvallat
1988   Johann Deisenhofer   Länsi-Saksa Fotosynteesin proteiinit ja koentsyymit
  Robert Huber
  Hartmut Michel
1989   Sidney Altman   Kanada/
  Yhdysvallat
RNA:n katalyyttiset ominaisuudet
  Thomas R. Cech   Yhdysvallat


1990-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
1990   Elias James Corey   Yhdysvallat Orgaanisen synteesin teorian ja menetelmien kehittäminen
1991   Richard Robert Ernst   Sveitsi Korkean resoluution NMR-spektroskopia  
1992   Rudolph Arthur Marcus   Yhdysvallat Elektroninsiirtoreaktiot  
1993   Kary Banks Mullis   Yhdysvallat Polymeraasiketjureaktio
  Michael Smith   Kanada Suunnatun mutageneesin käyttö proteiinitutkimuksissa
1994   George Andrew Olah   Unkari/
  Yhdysvallat
Karbokationien kemia  
1995   Paul J. Crutzen   Alankomaat Ilmakehän kemiaan ja otsonikatoon liittyvästä työstä
  Mario J. Molina   Meksiko/
  Yhdysvallat
  Frank Sherwood Rowland   Yhdysvallat
1996   Robert Floyd Curl   Yhdysvallat Fullereenin löytäminen
  Harold Walter Kroto
  Richard Errett Smalley
1997   Paul Delos Boyer   Yhdysvallat ATP:n synteesi
  John Ernest Walker   Yhdysvallat
  Jens Christian Skou   Tanska Na+/K+-ATPaasi
1998   Walter Kohn   Yhdysvallat Tiheysfunktionaaliteorian kehittämisestä
  John Anthony Pople   Britannia Kvanttikemian laskennallisista menetelmistä
1999   Ahmed Hassan Zewail   Egypti/
  Yhdysvallat
Siirtymätilojen tutkimus femtosekuntilaserilla


2000-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
2000   Alan J. Heeger   Yhdysvallat Sähköä johtavien muovien kehittämisestä
  Alan Graham MacDiarmid   Uusi-Seelanti/
  Yhdysvallat
  Hideki Shirakawa   Japani
2001 William S. Knowles   Yhdysvallat Kiraalisesti katalysoitujen reaktioiden tutkimustyöstä
  Ryōji Noyori   Japani
  Karl Barry Sharpless   Yhdysvallat
2002   John B. Fenn   Yhdysvallat Biologisten makromolekyylien massaspektrometriaan ja NMR-spektrometriaan liittyvästä tutkimuksesta
  Kōichi Tanaka   Japani
  Kurt Wüthrich   Sveitsi
2003   Peter Agre   Yhdysvallat Solukalvon vesikanavien ja ionikanavien tutkimus
  Roderick MacKinnon
2004   Aaron Ciechanover   Israel Ubikitiinivälitteisen proteiinien hajoamisprosessin selvittämisestä
  Avram Hershko   Israel
  Irwin Rose   Yhdysvallat
2005   Yves Chauvin   Ranska Työstä metateesireaktion eli katalyyttisen kaksoissidosten toisiintumisreaktion kehittämisessä
  Robert H. Grubbs   Yhdysvallat
  Richard R. Schrock   Yhdysvallat
2006   Roger Kornberg   Yhdysvallat Työstä RNAn parissa
2007   Gerhard Ertl   Saksa Työstä pintakemian menetelmien parantamisen parissa
2008   Osamu Shimomura   Japani Vihreän fluoresoivan proteiinin GFP:n löytämisestä ja kehittämisestä
  Martin Chalfie   Yhdysvallat
  Roger Y. Tsien   Yhdysvallat
2009   Venkatraman Ramakrishnan   Yhdysvallat Ribosomien rakenteen ja toiminnan tutkimisesta
  Thomas A. Steitz   Yhdysvallat
  Ada E. Yonath   Israel


2010-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
2010   Richard F. Heck   Yhdysvallat Työstä palladiumin käytöstä ristikytkentäreaktioiden katalyyttinä
  Akira Suzuki   Japani
  Eiichi Negishi   Japani
2011   Daniel Shechtman   Israel Kvasikiteiden löytämisestä
2012   Robert Lefkowitz   Yhdysvallat G-proteiinikytkentäisten reseptorien tutkimus
  Brian Kobilka   Yhdysvallat
2013   Martin Karplus   Yhdysvallat/  Itävalta Monimutkaisten kemiallisten systeemien mallinnus
  Michael Levitt   Yhdysvallat/  Israel/  Britannia
  Arieh Warshel   Yhdysvallat/  Israel
2014   Eric Betzig   Yhdysvallat Fluoresenssimikroskopiatutkimuksista
  Stefan Hell   Saksa
  William Moerner   Yhdysvallat
2015   Tomas Lindahl   Ruotsi DNA:n korjausmekanismit
  Paul Modrich   Yhdysvallat
  Aziz Sancar   Turkki
2016   Jean-Pierre Sauvage   Ranska Molekyylikoneiden synteesi ja suunnittelu
  Fraser Stoddart   Britannia
  Bernard Feringa   Alankomaat
2017   Jacques Dubochet   Sveitsi Biomolekyylien rakenteen tutkiminen korkean resoluution kryoelektronimikroskopialla
  Joachim Frank   Saksa/  Yhdysvallat
  Richard Henderson   Britannia
2018   Frances Arnold   Yhdysvallat Entsyymien suunnattu evoluutio
  George P. Smith   Yhdysvallat Peptidien ja vasta-aineiden tutkiminen bakteriofagien avulla
  Gregory Winter   Britannia
2019   John B. Goodenough   Yhdysvallat Litiumioniakkujen kehittäminen
  M. Stanley Whittingham   Britannia
  Akira Yoshino   Japani

2020-lukuMuokkaa

Vuosi Nimi (nimet) Maa Peruste
2020   Emmanuelle Charpentier   Ranska Genomien muokkausmenetelmien kehittäminen
  Jennifer Doudna   Yhdysvallat
2021   Benjamin List   Saksa Asymmetrinen organokatalyysi
  David MacMillan   Britannia
2022   Carolyn Bertozzi   Yhdysvallat Bio-ortogonaalinen kemia ja klik-kemia
- Morten Meldal   Tanska
  Barry Sharpless   Yhdysvallat

LähteetMuokkaa