Luettelo Kreikan matelijoista ja sammakkoeläimistä

Tämä on luettelo Kreikan matelijoista ja sammakkoeläimistä. Se käsittää Kreikassa luonnonvaraisena tavatut matelijalajit (kilpikonnat, käärmeet, liskot yms.) sekä sammakkoeläinlajit (sammakot, vesiliskot yms.). Endeemiset eli kotoperäiset lajit on merkitty asteriskilla (*) ensimmäiseen sarakkeeseen.

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Heimo Lahko
Ablepharus kitaibelii juhannuslisko Scincidae skinkit Squamata suomumatelijat
Agama stellio tähtiagama Agamidae agamat Squamata suomumatelijat
* Algyroides moreoticus Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
Algyroides nigropunctatus Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
* Anguis cephalonnica Anguidae vaskitsat Squamata suomumatelijat
Anguis fragilis vaskitsa Anguidae vaskitsat Squamata suomumatelijat
Anguis graeca Anguidae vaskitsat Squamata suomumatelijat
Bombina variegata vuoristokellosammakko Bombinatoridae Anura sammakot
Bufo bufo rupikonna Bufonidae konnat Anura sammakot
Bufo viridis viherkonna Bufonidae konnat Anura sammakot
Bufotes variabilis Bufonidae konnat Anura sammakot
Caretta caretta valekarettikilpikonna Cheloniidae merikilpikonnat Testudines kilpikonnat
Chalcides ocellatus silmäskinkki Scincidae skinkit Squamata suomumatelijat
Chamaeleo africanus Chamaeleonidae kameleontit Squamata suomumatelijat
Chamaeleo chamaeleon välimerenkameleontti Chamaeleonidae kameleontit Squamata suomumatelijat
Coluber caspius isopiiskakäärme Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Coronella austriaca kangaskäärme Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Cyrtopodion kotschyi Gekkonidae gekot Squamata suomumatelijat
Dolichophis caspius Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Eirenis collaris Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Elaphe quatuorlineata nelijuovakäärme Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Emys orbicularis euroopansuokilpikonna Emydidae suokilpikonnat Testudines kilpikonnat
Eryx jaculus Boidae jättiläiskäärmeet Squamata suomumatelijat
Hemidactylus turcicus levyvarvasgekko Gekkonidae gekot Squamata suomumatelijat
Hierophis gemonensis ruskopiiskakäärme Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Hyla arborea euroopanlehtisammakko Hylidae lehtisammakot Anura sammakot
* Lacerta graeca Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
Lacerta trilineata Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
Lacerta viridis vihersisilisko Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
Laudakia stellio Agamidae agamat Squamata suomumatelijat
Lissotriton vulgaris vesilisko Salamandridae vesiliskot Caudata salamanterieläimet
* Lyciasalamandra helverseni Salamandridae vesiliskot Caudata salamanterieläimet
* Macrovipera schweizeri Viperidae kyykäärmeet Squamata suomumatelijat
Malpolon monspessulanus sisiliskokäärme Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Mauremys rivulata Geoemydidae Testudines kilpikonnat
Natrix natrix rantakäärme Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Natrix tessellata noppakäärme Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Ophiomorus punctatissimus Scincidae skinkit Squamata suomumatelijat
Ophisaurus apodus seltopusikki Anguidae vaskitsat Squamata suomumatelijat
Ophisops elegans Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
Pelobates syriacus Pelobatidae kaivajasammakot Anura sammakot
* Pelophylax cerigensis Ranidae aitosammakot Anura sammakot
* Pelophylax cretensis Ranidae aitosammakot Anura sammakot
Pelophylax epeiroticus epiroksenvihersammakko Ranidae aitosammakot Anura sammakot
Pelophylax kurtmuelleri Ranidae aitosammakot Anura sammakot
Pelophylax ridibundus mölysammakko Ranidae aitosammakot Anura sammakot
Platyceps najadum Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
* Podarcis cretensis Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
Podarcis erhardii aigeiansisilisko Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
* Podarcis gaigeae Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
* Podarcis levendis Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
* Podarcis milensis meloksensisilisko Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
Podarcis muralis muurisisilisko Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
* Podarcis peloponnesiacus Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
Podarcis tauricus ionicus Lacertidae sisiliskot Squamata suomumatelijat
Pseudopus apodus seltopusikki Anguidae vaskitsat Squamata suomumatelijat
Rana catesbeiana härkäsammakko Ranidae aitosammakot Anura sammakot
Rana dalmatina hyppysammakko Ranidae aitosammakot Anura sammakot
Rana graeca kreikansammakko Ranidae aitosammakot Anura sammakot
Salamandra salamandra tulisalamanteri Salamandridae vesiliskot Caudata salamanterieläimet
Telescopus fallax Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Testudo graeca espanjankilpikonna Testudinidae Testudines kilpikonnat
Testudo hermanni kreikankilpikonna Testudinidae Testudines kilpikonnat
Testudo marginata reunuskilpikonna Testudinidae Testudines kilpikonnat
Triturus arntzeni Salamandridae vesiliskot Caudata salamanterieläimet
Triturus macedonicus Salamandridae vesiliskot Caudata salamanterieläimet
Typhlops vermicularis Typhlopidae aitosokkokäärmeet Squamata suomumatelijat
Vipera ammodytes hietakyy Viperidae kyykäärmeet Squamata suomumatelijat
Vipera berus kyy Viperidae kyykäärmeet Squamata suomumatelijat
Vipera xanthina vuorikyy Viperidae kyykäärmeet Squamata suomumatelijat
Zamenis longissimus pensaskäärme Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat
Zamenis situla leopardikäärme Colubridae tarhakäärmeet Squamata suomumatelijat

LähteetMuokkaa