Luettelo Karjalan tasavallan entisistä kylistä

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä artikkeli on luettelo Karjalan tasavallan entisistä kylistä. Kylät on esitetty luettelossa Karjalan tasavallan piirijaon mukaan. Luettelossa voi olla mukana myös tyypiltään muita entisiä asuttuja paikkoja kuin kyliä. Luetteloon ei oteta mukaan sellaisia asuttuja paikkoja, joiden asukasluku on 0, mutta jotka kuitenkin ovat edelleen mukana asutusluetteloissa.

Maantieteellisesti luettelo on rajattu niin, että se ei sisällä Karjalan tasavaltaan aiemmin kuuluneiden, mutta Murmanskin alueeseen liitetyn Kantalahden piirin ja Leningradin alueeseen liitettyjen piirien entisiä kyliä.

Suomen Neuvostoliitolle luovuttamilla alueilla sijainneet kylät on lueteltu silloisen kuntajaon mukaan artikkelissa Luettelo Suomen kylistä vuosina 1919–1931.

Aunuksen kansallinen piiriMuokkaa

Aunuksen piirin entiset kylät

Aunuksen kansallisen piirin entisiä kyliä:

Belomorskin piiriMuokkaa

Belomorskin piirin entiset kylät

Belomorskin piirin entisiä kyliä:

Kalevalan kansallinen piiriMuokkaa

Kalevalan piirin entiset kylät

Kalevalan kansallisen piirin entisiä kyliä:

Karhumäen piiriMuokkaa

Karhumäen piirin entiset kylät

Karhumäen piirin entisiä kyliä:

Kemin piiriMuokkaa

Kemin piirin entiset kylät

Kemin piirin entisiä kyliä:

Kontupohjan piiriMuokkaa

Kontupohjan piirin entiset kylät

Kontupohjan piirin entisiä kyliä:

Kostamuksen kaupunkipiiriMuokkaa

Kostamuksen kaupunkipiirin entiset kylät. Kostamuksen kaupunkipiiri on kartassa harmaalla ja Kalevalan piiri valkoisella.

Kostamuksen kaupunkipiirin entisiä kyliä:

Lahdenpohjan piiriMuokkaa

Lahdenpohjan piiri sijaitsee kokonaan Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella.

Louhen piiriMuokkaa

Louhen piirin entisiä kyliä:

Suomen Neuvostoliitolle luovuttaman Sallan–Kuusamon alueen eteläosa sijaitsee Louhen piirin länsiosassa.

Mujejärven piiriMuokkaa

Mujejärven piirin entiset kylät

Mujejärven piirin entisiä kyliä:

Petroskoin kaupunkipiiriMuokkaa

Petroskoin kaupunkipiirin entisiä kyliä:

Pitkärannan piiriMuokkaa

Pitkärannan piiri sijaitsee Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella lukuun ottamatta osia Salmin kunnasta piirin itäosassa.

Prääsän kansallinen piiriMuokkaa

Prääsän kansallisen piirin entisiä kyliä:

Puudožin piiriMuokkaa

Puudožin piirin entisiä kyliä:

Segežan piiriMuokkaa

Segežan piirin entiset kylät

Segežan piirin entisiä kyliä:

Sortavalan piiriMuokkaa

Sortavalan piiri sijaitsee kokonaan Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella.

Suojärven piiriMuokkaa

Suojärven piirin entiset kylät

Suojärven piirin entisiä kyliä:

Suojärven piiri sijaitsee pääosin Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella.

Äänisenrannan piiriMuokkaa

Äänisenrannan piirin entisiä kyliä:

Katso myösMuokkaa