Avaa päävalikko

Luettelo Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaneista, professoreista ja yliassistenteista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä on luettelo Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaneista, professoreista ja yliassistenteista.

DekaanitMuokkaa


Professorit ja yliassistentitMuokkaa

YksityisoikeusMuokkaa

Työoikeus 1852, muutettiin 1906 talousoikeuden ja 1952 työoikeuden professorin viraksi 1952)

Siviilioikeus I) (1898, nimenmuutos 1952)

Kauppaoikeus (Alfred Kordelinin lahjoitusvaroilla 1922)

 • 1924–1943 Lauri Cederberg (1881–1943)
 • 1949–1961 Arvo Rafael Heikonen (1892–1961)
 • 1967–1976 Lauri Mauno Juhani Drockila (s. 1918)
 • 1978–1983 Pirkko-Liisa Aro (myöh. Haarmann) (s. 1938)
 • 1987–2009 Kirsti Rissanen (s. 1943)
 • 2009– Seppo Villa (s. 1961)

Siviilioikeuden professori (II) Vaiht. virkana 1924, kiinteäksi 1938

Ympäristöoikeuden professori Talousoikeuden virkana 1927, muutettiin ympäristöoikeuden professuuriksi 1996

Siviili- ja kauppaoikeuden professori (ruotsinkielinen)

Siviilioikeuden (perhe– ja perintöoikeuden) prof.

Vakuutus– ja vahingonkorvausoikeuden professori 1971, varsinainen professuuri 1977

 • 1973–1998 Esko Heikki Hoppu (s. 1935), ylim. prof. 1973–1977
 • 1999–2007 Mika Antero Hemmo (s. 1968), ma prof.
 • 2009– Jaana Norio-Timonen (s. 1961)

Henkilökoht. ylim. professorit

Ympäristö– ja energiaoikeuden professori

Siviilioikeuden apulaisprofessori, vuodesta 1998 professori 1890, muutettiin julkisen oikeuden apulaisen viraksi 1925, edelleen 1932 ja 1949

Siviilioikeuden apulaisprofessori, vuodesta 1998 professori

Siviilioikeuden apulaisprofessori, vuodesta 1998 professori 1936

Työoikeuden apulaisprofessori, vuodesta 1998– professori 1970

Maa– ja vesioikeuden apulaisprofessori 1974, ja lakkautettiin 1995

Kansainväl. yksityisoikeuden, erityisesti ulkomaankaupan oikeuden apulaisprofessori, vuodesta 1998 professori

Kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun professori

Yksityisoikeuden ruotsinkielinen professori

Kilpailuoikeuden professori 20 %

Kauppaoikeuden apulaisprofessori, vuodesta 1998– professori 1986

 • 1988–2006 Martti Erik Olavi Castrén (s. 1940)
 • 2006– Rainer Oesch (s. 1948)

Siviilioikeuden yliassistentti

 • 1971–1973 Pirkko-Liisa Aro (myöh. Haarmann) (s. 1938)
 • 1974–1976 Martti Erik Olavi Castrén (s. 1940)
 • 1976–1981 Erkki Aurejärvi (s. 1941)
 • 1981–1984 Vesa Veikko Majamaa (s. 1945)
 • 1984–1993 Jarno Kalervo Tepora (s. 1948)

Yksityisoikeuden yliassistentti

 • 1975–1977 Pirkko K. Koskinen (1932–2012)
 • 1978–1982 Erkki Havansi (s. 1941)
 • 1982–1988 Sami Mahkonen (s. 1948)
 • 1990–1994 Risto Sakari Koulu (s. 1949)
 • 1995– Heikki Juhani Halila (s. 1952)
 • 1995– Heikki Tapio Toiviainen (s. 1953)
 • 1997– Pertti Välimäki (s. 1950)
 • 1997–1999 Mika Antero Hemmo (s. 1968)

Siviili- ja kauppaoikeuden yliassistentti (ruotsinkieilinen)

 • 1990–1996 Johan Christian Bärlund (s. 1964)

Oikeuden yleistieteetMuokkaa

Yleisen oikeustieteen ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori; perustettu 1907, muutettiin 1959

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori; perustettu 1907, professorin viraksi 1948

Henkilökohtaiset ylimääräiset ja määräaikaiset professorit

 • 1968–1986 Kaarle Albert Makkonen (1923–2000), yleisen oikeustieteen henk. ylim. prof.
 • 1984–2004 Paavo Artturi Uusitalo (1939–2016), oikeussosiologian henk. ylim. prof.
 • 1995–? Kari Juhani Joutsamo (s. 1946), Eurooppaoikeuden ma prof.
 • 1997–2009 Kevät Nousiainen (s. 1950), naisoikeuden ma prof.
 • 2009– Heikki Tapio Pihlajamäki (s. 1961), vertailevan oikeushistorian professori

Yleisen lainopin ja lainopin ensyklopedian apulainen; perustettu 1890, jaettiin 1921

Kansantaloustieteen apulaisprofessori, vuodesta 1998 professori; perustettu 1898, muutettu kansantaloustieteen apulaisen viraksi 1949

Suomalaisen lakikielen apulainen; perustettu 1906, lakkautettiin 1927

Oikeussosiologian apulaisprofessori; perustettu 1975, lakkautettiin 1986

JulkisoikeusMuokkaa

Venäjän valtio–oikeuden ja valtiohistorian professori 1903, lakkautettu 1919

Kansainvälisen oikeuden professori 1907, muutettu 1921, 1944 ja 1994

Finanssioikeuden professori 1907 hallinto-oikeuden professorin virkana, muutettiin 1952

Vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professori

 • 2003- (Marjaana Helminen) (s. 1968)

Valtio–oikeuden ynnä kansainvälisen oikeuden professori 1921, muutos 1944

Hallinto–oikeuden professori (I) Vaihtuvana virkana 1924, muutettiin kiinteäksi 1940

Julkisoikeuden professori (ruotsinkielinen virka) 1940

Hallinto–oikeuden professori (II) Perustettiin 1972

Kunnallisoikeuden ja kunnallistalouden professori (kaksikielinen virka) 1975, lakkautettiin 1995

Hallinto–oikeuden apulaisprofessori/ 1998– prof. 1936, muutettiin hallinto–oikeuden apulaisen viraksi 1958

 • 1937–1941 Veli Merikoski (1905–1982)
 • 1946–1956 Paavo Kastari (1907–1991)
 • 1960–1964 Olli Ikkala (1927–2001)
 • 1969–1972 Toivo Holopainen (s. 1929)
 • 1974–1978 Kari Jouko Sinisalo (1938–1978)
 • 1980–2006 Timo Tapio Konstari (s. 1943)
 • 2008– Outi Kyllikki Suviranta (s. 1960)

Julkisoikeuden apulaisprofessori, vuodesta 1998 professori (ruotsinkielinen) 1966

 • 1982– Lars David Eriksson (s. 1938)

Valtiosääntöoikeuden apulaisprof./ 1998– prof. 1973

Finanssioikeuden (finanssihallinnon) apulaisprofessori/ prof. 1998– 1984

 • 1987–1991 Kaarlo Heikki Tuori (s. 1948)
 • 1991–2010 Kai Kalima (s. 1945)

Kansainvälisen oikeuden apulaisprof./1998– prof. 1986

Rikos- ja prosessioikeusMuokkaa

Rikosoikeuden professori Virka muodostettiin uudelleenjärjestelyssä 1907

Rikos– ja prosessioikeuden prof. (ruotsink. virka) 1907, muutettu rikos– ja prosessioikeuden professuuriksi 1938

 • 1920–1941 Hjalmar Granfelt (1874–1957), prosessioikeuden professori 1909–1918
 • 1946–1972 Bo Gustaf Palmgren (1909–1973)
 • 1980–1995 Per-Ole Torvald Träskman (s. 1945)
 • 1997– Dan Gustaf Frände (s. 1954)

Prosessioikeuden professori Vaihtuvana virkana 1924, muut. kiinteäksi 1938

Rikosoikeuden professori Vaihtuvana virkana 1925, muutettiin kiinteäksi 1938

Prosessioikeuden professori 1950

Henkilökoht. ylim. ja määräaikaiset professorit

 • 1960–1966 Jouko Juhani Halila (1916–2009), siviili- ja siviiliprosessioikeuden henk. ylim. prof.
 • 1996– Risto Sakari Koulu (s. 1949), insolvenssioikeuden ma prof.

Prosessioikeuden apulainen Per. prosessioikeuden ja rikosoikeuden apul. virkana jaossa 1921, muut. prosessioik. apulaisen viraksi 1949, lakk. 1950

Rikosoikeuden apulaisprofessori/1998– professori 1936, muutettiin rikosoikeuden apulaisen viraksi 1949

Prosessioikeuden apulaisprofessori 1969, lakkautettiin 1994

 • 1970–1971 Jorma S. Aalto (1935–2019)
 • 1974–1992 Irma Annikki Lager (s. 1929)

Aiheesta muuallaMuokkaa