Ludlow (kone)

Ludlow-valinkone on chicagolaisen Ludlowin valinkonetehtaan mukaan nimetty latomakone, jolla tehdään kirjapainossa tarvittavia painolaattoja. Valinkone kehitettiin alun perin kirjapainojen otsikonladontatarpeeseen, sillä niitä eivät normaalit latomakoneet tai käsinladonta pystyneet tuottamaan. Otsikoiden valmistuksen lisäksi konetta käytettiin myös muuhun lyhyeen ladontaan. Ludloweja alettiin käyttää kirjapainoissa 1920-luvulla.

Ludlow-latomakone Fribourgin Gutenberg Museumissa.

Käytettäessä Ludlowin valinkonetta, valitaan aluksi halutut kirjasimet Ludlowin matriisiregaaleista ja ladotaan ne riviin latomahakaan, sen jälkeen rivi asetetaan koneeseen, joka valaa ja höylää sen oikeankokoiseksi. Höylätty rivi voidaan sitten latoa painokuntoon. Lopuksi latoja poistaa matriisirivin koneesta ja purkaa sen takaisin kasteihin.

Ludlowilla on mahdollista valmistaa 6 tai 12 pisteen kokoisia välisteitä ja täyteloittoja. Kone voidaan myös automatisoida latomaan yhtä ja samaa lausetta, sanaa, kirjainta tai muuta merkkiyhdistelmää kunnes se keskeytetään. Tällä tavalla Ludlow-konetta voidaan käyttää kirjasinten valuun muita kohopainolatomon tarpeita varten.

Katso myösMuokkaa