Lohkomatriisi

Matematiikassa lohkomatriisilla tarkoitetaan matriisin ositusta pienemmiksi matriiseiksi, lohkoiksi, jolloin alkuperäinen matriisi voidaan kirjoittaa näiden pienempien matriisien yhdistelmänä. Osituksen täytyy olla johdonmukainen siten, että se voidaan visualisoida jakamalla alkuperäinen matriisi lohkoihin koko matriisin läpi kulkevilla pysty- ja vaakasuorilla viivoilla. Jokainen matriisi voidaan kuvata lohkomatriisina yhdellä tai useammalla tavalla.

EsimerkkiMuokkaa

  -matriisi

 

voidaan jakaa neljäksi   -lohkoksi

 

Nyt ositettu matriisi voidaan kirjoittaa muodossa

 

Lohkojen ei ole pakko olla keskenään samankokoisia matriiseja. Yhtä hyvin voisimme valita vaikka

 

Lohkodiagonaalinen matriisiMuokkaa

Lohkodiagonaalinen matriisi on lohkomatriisin erikoistapaus, jossa matriisin diagonaali koostuu neliömatriiseista ja sen kaikki muut alkiot ovat nollia. Lohkodiagonaalinen matriisi on aina neliömatriisi. Siis, jos   on lohkodiagonaalinen matriisi, niin se voidaan kirjoittaa muodossa

 

missä   on neliömatriisi kaikilla    

Tämä voidaan esittää myös matriisien suorana summana:  .

Lohkodiagonaalisen matriisin determinantille ja jäljelle pätee:

 
 

Lohkomatriisien matriisituloMuokkaa

Olkoon lohkomatriisit   ja  , missä   on   -matriisi ja   on   -matriisi, ositettu siten, että

 

ja

 

Toisin sanoen, matriisin   rivit on jaettu  :hun osaan ja sarakkeet  :ään osaan. Vastaavasti matriisin   rivit on jaettu  :ään osaan ja sarakkeet  :ään osaan.

Nyt voidaan laskea matriisitulo  , joka on muotoa   oleva matriisi ja jossa on   riviositusta ja   sarakeositusta.  :n lohkot saadaan laskemalla:

 

jolloin

 

LähteetMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa