Lloyd’s Register

laivojen luokituslaitos
(Ohjattu sivulta Lloyd's Register)
Tämä artikkeli käsittelee luokituslaitosta ja sitä ei pidä sekoittaa Lloyds Bank -pankkiin, Lloyd's of London -jälleenvakuutusmarkkinapaikkaan tai Lloyd's List -aikakauslehteen.

Lloyd's Register Group on laivojen luokituslaitos ja riippumaton riskienhallintaorganisaatio, joka tarjoaa riskien arviointia, neuvontaa riskien vähentämiseksi ja johtamisjärjestelmien sertifiointia.

Lloyd's Register
Yritysmuoto "Industrial and Provident Society" ja "exempt charity", Brittiläisen lainsäädännön mukainen yleishyödyllinen yhdistys ja vastaavaa toimintaa ylläpitävä yritys
Perustettu 1760
Toimitusjohtaja Richard Sadler
Puheenjohtaja Thomas Thune Andersen
Kotipaikka Lontoo
Toiminta-alue 246 toimistoa maailmanlaajuisesti
Toimiala Meriteollisuus, öljy ja kaasuteollisuus, ydinvoima, kuljetukset
Tuotteet Riskien arviointi
Liikevaihto 855 miljoonaa puntaa [1]
Henkilöstö 7555
Tytäryhtiöt LRQA, Scandpower, ModuSpec, Lloyd's Register ODS, Martec, West Engineering
Omistaja Riippumaton
Kotisivu www.lr.org

Alkujaan Lloyd's Register of Shipping-nimisenä järjestö oli nimenomaan merenkulkuun keskittynyt organisaatio. 1900-luvun loppupuolella toimintaa on laajennettu muille teollisuusaloille, kuten öljy- ja kaasutuotantoon, prosessiteollisuuteen, ydinvoimateollisuuteen ja rautateihin. Täysin omistamansa tytäryhtiön Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA) -kautta Lloyd's on myös laatujärjestelmien sertifioinnissa iso toimija. Lloyds's register ei ole sidoksissa Lloyd's of London -jälleenvakuutusmarkkinoihin.

Luokituslaitoksen synty muokkaa

 
Lloyd'sin lastaussyvyys merkintä Cutty Sarkin rungossa.

Kuten kuuluisa kansainvälinen jälleenvakuutuslaitos Lloyd's, Lloyd's Register on saanut nimensä ja perusyhteisönsä Lloyds'in kahvilasta 1700-luvulla. Kahvilassa kokoontui säännöllisesti kauppiaita, laivojen takaajia ja muita laivauksiin liittyviä henkilöitä. Kahvilan omistaja Edward Lloyd auttoi heitä jakamaan tietoa kierrättämällä painettuja lehtisiä kaikista uutisista, mitä hän oli kuullut. Vuonna 1760 perustivat kahvilan asiakkaat rekisteröintiyhdistyksen, ensimmäisen tämän tyyppisen rekisterin. Vuosien 1800 ja 1833 välillä ollut kiista laivanomistajien ja takaajien välillä sai yhdistyksen julkaisemaan laivojen luokituksen punaisen ja vihreän kirjan.[2]

Laivarekisterin tarkoitus muokkaa

Ensimmäinen painettu laivarekisteri ilmestyi 1764. Sen tavoite oli antaa sekä takaajille että lastintilaajille käsitys sen laivan kunnosta, jota he olivat takaamassa tai rahtaamassa. Laivojen rungot luokitettiin kirjaimilla A:n ollessa paras ja laivojen varustelu luokitettiin numeroilla ykkösen ollessa paras. Tämä käytäntö tuli käyttöön vuoden 1775-76 versiossa ja sieltä periytyy paras A1-luokka ilmaisu.

Rekisteri sisältää tietoa kaikista merellä kulkevista, omalla voimalla liikkuvista kauppalaivoista, joiden bruttovetoisuus on 100 tonnia tai enemmän. Alukset pysyvät rekisterissä kunnes ne uppoavat, menevät hylyiksi tai romutetaan.

Luokitussäännöt muokkaa

Lloyd's Register tarjoaa laatuluokituksia ja sertifikaatteja laivoille, off-shore rakenteille ja maalla oleville laitoksille, kuten voimalaitoksille ja rautatiekalustolle. Kuitenkin Lloyd's tunnetaan parhaiten laivojen luokituksista ja sertifioinnista, tärkeimipien laivoissa käytettävien komponenttien ja varusteiden, kuten hengenpelastusvarusteet, merien suojelulaitteistot, palontorjunta, navigointi, radiolaitteistot, kansikoneistot, kaapelit, ankkurikettingit ja ankurit, tarkastuksista ja hyväksynnöistä.[3]

 
Lloyd's Register building

Lloyd'sin laivasäännöstö muokkaa

Lloyd'sin laivasäännöstö rakentuu ohjaistuksesta koskien laivasuunnittelua ja laivojen propulsiojärjestelmät. Säännöstö kattaa turvallisuuden ja käyttöohjeistuksen lukuisille kauppa-, sota- ja yksityissesti omistetuille aluksille. Lloyds'in säännöstö sisältää useita aiheita sisältäen:

  • Aluksissa käytetyt rakennemateriaalit
  • Aluksen rakennevaatimukset ja minimivakavuus riippuen alustyypistä
  • Pää- ja apukoneiden käyttö ja huolto
  • Laivan hätätoimintojen ja järjestelmien käyttö ja huolto

Eri laivatyypeille, kuten kauppalaivoille, sotalaivoille, trimaraaneille, erikoisaluksille ja offshore rakenteille, on saatavissa omat säännöstöt. Aluksen olessa "luokitettu", se on täyttänyt vähintään Lloyd'sin säännöstän minimivaatimukset ja se vaikuttaa laivan mahdollisuuksiin saada vakuutus. Luokitus voidaan poistaa, jos säännöstöä rikotaan. Joissakin erikoistapauksissa voidaan sallia erikoisvapauksia. Kaikki muutokset laivaan, niin runkoon kuin koneisteoihinkin, täytyy etukäteen hyväksyttää Llouyd'silla.

Laivoja katsastetaan säännöllisesti ja yksi tärkeimmistä on vuosittainen lastaussyvyyden tarkastus. Tällöin tarkastetaan laivan runko ja varmistetaan, että laivan kylkeen maalattua lastaussyvyyttä ei ole muutettu. Samoin tarkastetaan luukkujen ja ovien tiivisteet sekä suojakaiteet. Jos alus läpäisee tämän, se saa lastauslinjatodistuksen.

Lähteet muokkaa

  1. Lloyd's Register Group Review 2011 30.6.2011. Lr.org. Arkistoitu 24.8.2012. Viitattu 31.1.2012.
  2. Michael Palmer, Lloyd's Register of Shipping, online, read 29 October 2011
  3. Anchor Certification, HHP & SHHP Classification, and Type Approval Petersmith.net.nz. Viitattu 31.1.2012.

Aiheesta muualla muokkaa