Tietoliikenteessä linjakoodaus on tiedonkoodausta, jota hyödynnetään tietoliikennejärjestelmässä tiedonsiirtoon siirtotiellä. Linjakoodauksella saadaan koodaustavasta riippuen esimerkiksi lisättyä bittinopeutta, vähennettyä virhetodennäköisyyttä tai estettyä energian siirtymistä linjalla.

Hyvälle linjakoodaukselle asetetaan seuraavia vaatimuksia:

  • Tasavirtakomponentin tulee olla mahdollisimman pieni
  • Riittävä määrä tilamuutoksia erottamaan bitit toisistaan
  • Johtoparien polariteettiriippumattomuus (johdot voi kytkeä ristiin)
  • Pieni kaistanleveystarve
  • Kellotaajuuden johtaminen data-signaalista

Linjakoodauksia

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  • Kaj Granlund, Tietoliikenne. Tietoliikennetekniikan peruskirja. Gummerus kirjapaino, Jyväskylä 1999. Teknolit Oy. ISBN 952-5159-80-9

Aiheesta muualla

muokkaa