Liikenneverkko

Tiet, rautatiet ja suurin osa vesiväylistä muodostavat liikenneverkon.

TieverkkoMuokkaa

Suomen tieverkkoon kuuluu maantiet, kunnalliset katuverkot ja yksityistiet. Liikennevirasto huolehtii tieverkon kehittämisestä ja ylläpidosta alueellisten ELY-keskusten kanssa.[1]

RataverkkoMuokkaa

Suomen rataverkon kehittäminen, ylläpito ja kunnossapito ovat Liikenneviraston vastuulla. Toiminnan tavoite on pitää rataverkko kunnossa sitä varten, jotta liikennöinti rataverkolla on turvallista ja tehokasta[2]

VesiväylätMuokkaa

Valtaosa Suomen vesiväylistä ja kanavista on liikenneviraston vastuulla. Niiden ylläpidon yhteydessä otetaan huomioon niin kauppamerenkulun kuin muunkin vesiliikenteen tarpeet. [3]

LähteetMuokkaa