Laatukustannukset

Laatukustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat tavoitellun laatutason saavuttamisesta sekä huonosta laadusta johtuvista kustannuksista (cost of poor quality). Laatukustannuksia käytetään laadunohjauksessa ja laadun optimoinnissa ohjaamaan laatua ja kustannuksia. Yrityksissä laatukustannuksia verrataan yleensä liikevaihtoon, ilmaisten ne prosentuaalisena osuutena liikevaihdosta.

Kustannukset tavoitellun laatutason saavuttamisestaMuokkaa

Kustannukset tavoitellun laatutason saavuttamisesta voidaan jakaa ennalta ehkäisevän toiminnan kustannuksiin sekä tarkastus-, arviointi- ja seurantakustannuksiin. Ennalta ehkäisevän toiminnan kustannuksiin kuuluvat kustannukset siitä, että varmistetaan että asiat tehdään oikein, esimerkiksi koulutus, sisäinen arviointi, itsearviointi ja katselmukset.

Huonosta laadusta johtuvat kustannuksetMuokkaa

Huonosta laadusta johtuvat kustannukset käsittää kustannukset, jotka aiheutuvat tavoitellun ja aikaansaadun tuotteen tai palvelun laatueroista. Huonon laadun kustannuksiin kuuluvat työnteon kustannukset, korjaamisen, uudelleen tekemisen ja hävittämisen kustannukset, sekä uusien materiaalien kustannukset. Huonosta laadusta johtuvat kustannukset sisältävät myös kustannukset siitä, että virheiden korjaamiseen tarvittavia resursseja ei voida käyttää muihin tarkoituksiin.

Muita huonosta laadusta johtuvia epäsuoria kustannuksia ovat:

Klassinen ja uusi laatukustannusmalliMuokkaa

Klassisessa laatukustannusmallissa laadun kokonaiskustannukset muodostavat U-käyrän. Kun ehkäisykustannukset kasvavat, virhekustannukset pienenevät. Laadun optimaalinen pisteessä, jossa pienenevät virhekustannukset ja kasvavat ennaltaehkäisykustannukset leikkaavat toisensa. Uudessa laatukustannusmallissa lisääntyvä laatu ei välttämättä maksa mitään, sillä laadun tekeminen riippuu eniten asenteista. Tuotteen voi tehdä oikein ja väärin, samoilla kustannuksilla.

Lean ajatteluMuokkaa

Lean ajattelun mukaan tarpeettomia kustannuksia aiheutuu ylituotannosta, odottamisesta, kuljettamisesta, epäasianmukaisesta tuotantotavasta, tarpeettomasta varastoinnista, tarpeettomista siirroista ja liikkeistä, virheistä. Kun mietitään laatukustannuksia, voidaan ajatteluun sisällyttää näitä kaikkia kustannuslajeja.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa