Talotekniikka

(Ohjattu sivulta LVI-tekniikka)
Hakusana ”LVI” ohjaa tänne. Tietoturvahaavoittuvuudesta kertoo Load Value Injection.

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka kattaa myös kiinteistön energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset, sekä tilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvät tekijät.

Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet. Näitä ovat muun muassa ilman, veden, lämmön, energian, valon ja tiedon välittäminen, sekä turvallisuus- ja liikkumispalvelut. Keskeisen osan tästä tekniikasta muodostavat LVI-tekniikka (lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka[1]) ja sähkötekniikka. Talotekniikkaan luetaan myös jäähdytys-, kulunvalvonta-, tele- ja data- sekä palontorjuntajärjestelmät. Rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvää ohjausautomaatiota kutsutaan rakennusautomaatioksi.

Osa-alueetMuokkaa

Talotekniikkaan sisältyy monia teknisiä järjestelmiä:

 • lämmitysjärjestelmä eli lämmön tuotanto, jakelu ja siirto
 • vesijohtojärjestelmä, joka huolehtii talousvedestä
 • viemärijärjestelmä, joka kokoaa ja siirtää jätevedet, sadevedet ja maaperän kuivatusvedet
 • ilmastointijärjestelmä huolehtii sisäilman puhdistamisesta, lämmittämisestä, jäähdyttämisestä, kostuttamisesta ja ilman liikkeistä
 • ilmanvaihtojärjestelmä huolehtii sisäilman vaihtamisesta rakennuksissa joissa ei ole ilmastointia
 • kylmätekninen järjestelmä siirtää lämpöä jäähdytettävästä kohteesta muualle
 • höyryjärjestelmä tuottaa ja jakelee kuumaa höyryä
 • kaasujärjestelmä jakelee ja voi tuottaakin paineilmaa, sairaalakaasuja (hengitysilmaa, happea, ilokaasua, hiilidioksidia ym.), maakaasua, nestekaasua, inertiakaasuja, teollisuuskaasuja (kuten asetyleeni ja happi ym.) ja laboratoriokaasuja
 • uima-allaslaitteet
 • putkistojen ja laitteiden lämpöeristys
 • palontorjuntajärjestelmä pyrkii havaitsemaan ja sammuttamaan tulipalon; siihen voi sisältyä
  • palopostit
  • sprinklerilaitteisto
  • vesisumulaitteisto
  • vesivalelulaitteisto esimerkiksi öljysäiliöiden jäähdytykseen
  • vaahtosammutuslaitteisto
  • kaasusammutuslaitteisto
  • savunpoistojärjestelmä
  • paloilmaisimet, jotka reagoivat savuun tai lämpöön
 • sähkö- ja tietoliikennejärjestelmä, johon sisältyy
  • valaistusjärjestelmä
  • sähkölämmitys
  • sähkönjakeluverkko
  • viestintäjärjestelmät kuten puhelin-, ovipuhelin ja antenniverkko sekä äänentoisto- ja videojärjestelmät
  • tietoverkko
  • turvallisuusjärjestelmä, johon voi sisältyä lukitus-, kulunvalvonta-, rikosilmoitus- ja videovalvontajärjestelmiä ym.
 • rakennusautomaatiojärjestelmä huolehtii rakennuksen tilasta mittaamalla, säätämällä, hälyttämällä, tietoja keräämällä ym. tavoilla
 • varavoimajärjestelmä tarjoaa sähköä laitteille, jos yhteys valtakunnan verkkoon katkeaa
 • hissit, liukuportaat ja liukukäytävät

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Talotekniikka RYL 2002. Talotekniikan ja rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2002, kaksi osaa, ISBN 951-682-707-1

LähteetMuokkaa

 1. Lyhenneluettelo: L Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 29.6.2019.

Aiheesta muuallaMuokkaa