Lästimaksu

Lästimaksu oli merimiesten huoltotoimintaan ja meripelastustoiminnan edistämiseksi kerättävä veronluonteinen maksu.[1] Sitä maksoivat kaikki suomalaiset kauppamerenkulkuun tarkoitetut rekisterivelvolliset alukset. Samoin sitä maksoivat Suomeen liikennöivät ulkomaiset alukset. Lästimaksu maksettiin kerran vuodessa tullitoimistoon tulo- tai menoselvitettäessä alusta ulkomaan liikenteessä ensimmäisen kerran kunakin vuonna. Laki lästimaksusta kumottiin vuoden 2015 alusta.[2]

Lästimaksun suuruus oli 0,1 euroa kerrottuna aluksen nettovetoisuutta osoittavalla kokonaisluvulla. Vuoden 2012 talosarvioesityksessä tätä veronluonteista maksua oli arvioitu kertyvän 800 000 euroa.[3] Lästimaksuina jaettavat varat jaettiin kokonaisuudessaan edellisen vuoden kerättyjen lästimaksujen toteutuman perusteella. Avustukset myönnettiin Liikenneviraston määrittelemistä toiminnoista aiheutuviin menoihin.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Laki lästimaksusta (189/1936) FINLEX. Viitattu 10.5.2012.
  2. Asetus lästimaksusta (468/1954) FINLEX. Viitattu 10.5.2012.
  3. Talousarvioesitys 2012 (Lästimaksut) Asiakirjayhdistelmä vuoden 2012 talousarviosta. 8.2.2012. Helsinki: Valtiovarainministeriö. Viitattu 10.5.2012.