Lämpötila-aisti on aisti, jonka avulla eliö voi arvioida ympäristön lämpötilaa. Suurimmilla eliöillä lämpötila aistitaan pääasiallisesti ihon välityksellä. Lämpötila-aistin tarkkaa toimintamekanismia ei vielä tunneta. Nisäkkäillä on ainakin kahdenlaisia aistinsoluja: niitä, jotka aistivat kuumaa (lämpötila suurempi kuin kehon lämpötila) ja niitä, jotka aistivat kylmää (lämpötila alle kehon lämpötilan).

Erityisen vahva lämpötila-aisti on eräillä käärmeillä, jotka pystyvät aistimaan infrapunasäteilyn tuoman lämmön ja sen suunnasta päättelemään tasalämpöisen saaliseläimen paikan.