Kyynärluu

toinen kyynärvarren kahdesta luusta

Kyynärluu (lat. ulna) on pikkusormen puolella sijaitseva, ranteen suuntaan kapeneva kyynärvarren luu.

Kyynärluu. Näkymä mediaalisuunnalta

Kyynärluun yhdistää vieressä sijaitsevaan värttinäluuhun niiden välissä kulkeva luuvälikalvo. Kyynärluu muodostaa yhdessä värttinäluun ja olkaluun kanssa kyynärnivelen (articulatio cubiti), joka on toiminnaltaan kaksiakselinen eli mahdollistaa koukistus/ojennus- ja kiertoliikkeen.

Piirteitä

muokkaa

Kyynärluun proksimaalisessa päässä eli lähempänä kehoa on kyynärlisäke (olecranon), joka muodostaa kyynärpään. Anterolateraalisesti kyynärlisäkkeessä ovat nivelpinnat, jotka osallistuvat kyynärniveleen: anteriorinen incisura trochlearis olkaluun telaa ja lateraalinen incisura radialis värttinäluun päätä vasten.

Nivelpintojen muotoutumisessa tärkeä uloke on anteriorinen processus coronoideus. Sen alapuolella on kyynärluun kyhmy (tuberositas ulnae), johon olkaluu (humerus) kiinnittyy. Kyynärluun kyhmystä lateraalisesti eli incisura radialiksen alapuolella on crista supinatoria, johon osa uloskiertäjälihaksesta (m. supinator) kiinnittyy.

Kyynärluun varsi on poikkileikkauksessa kolmiomainen: Sen kolme reunaa (”kolmion kulmat”) ovat välisärmä (eli luuvälisärmä, margo interosseus) värttinäluun suuntaan, takareuna (margo posterior) ja etureuna (margo anterior). Näiden reunojen väliin jäävät takapinta (facies posterior), sivupinta (facies lateralis) ja etupinta (facies anterior). Etureuna on pyöristynyt, muut reunat terävämpiä. Takareunan voi tunnustella ihon läpi koko pituudeltaan.

Distaalisesti ulnan päässä (caput ulnae)[1] on kyynärluun nivelpinta ranneniveleen. Pieni dorsomediaalinen uloke, processus styloideus ulnae, työntyy distaalisesti.

Lähteet

muokkaa
  • Drake, Richard L. & al.: Gray's Anatomy for Students, s. 669–671, 689–690, 705. Churchill Livingstone, 2005. ISBN 978-0-443-06612-2. (englanniksi)
  • MOT Lääketiede 2.0 -sanasto

Viitteet

muokkaa
  1. Liimatainen, Esa: Luuterminologia (Microsoft Word) Turun Ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.3.2009. [vanhentunut linkki]