Kytkeytyneisyys

Kytkeytyneisyys on kompleksisuusteorian peruselementti. Kytkeytyneisyydellä tarkoitetaan sitä, että kompleksisen systeemin osat ovat jatkuvassa yhteydessä sekä toisiinsa että ympäristöönsä, minkä johdosta yksinkertaisilta vaikuttavista asioista voi kehkeytyä kompleksisia kokonaisuuksia. Osien kytkeytyneisyydestä johtuen kompleksisen systeemin kehityspolkuja on lähes mahdotonta ennakoida. [1] Kytkeytyneisyys merkitsee sitä, että ekosysteemissä jokaisen yksittäisen toimijan tekemä valinta vaikuttaa aina muihin toimijoihin sekä koko ekosysteemiin.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Mitleton-Kelly, E: Ten principles of complexity and enabling infrastructures.. Pergamon, 2003.

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Mitleton-Kelly, E. 2003. “Ten principles of complexity and enabling infrastructures.” Teoksessa Mitleton-Kelly, E. (toim.) Complex Systems and Evolutionary Perspectives on Organizations: The Application of Complexity Theory to Organizations, ss. 23-50. Pergamon.