Kylmä tila

asutustila, jossa ei ole kunnollisia rakennuksia
Tämä artikkeli kertoo yhdenlaisesta asutustilasta. Kylmä tila on myös musiikkialbumi.

Kylmä tila oli vuonna 1945 säädetyn maanhankintalain mukainen asutustila, jolla ei ollut kunnollisia rakennuksia. Kylmän tilan maanviljelykseen tarkoitetusta maa-alasta sai enintään 10 prosenttia olla aiemmin raivattua. Tilan asukkaille voitiin myöntää valtion varoista uudistilan perustamispalkkiota.[1][2] Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tarkoituksena oli viljelys- ja metsämaan hankinta siirtoväelle, sotainvalideille, sotaleskille, sotaorvoille, perheellisille rintamamiehille sekä ansiomahdollisuutensa menettäneille maataloustyöntekijöille ja maanvuokraajille. Asutustoimintaan tarvittavaa maata hankittiin sekä ostamalla että laajoilla pakkolunastuksilla. Perustamispalkkioiden lisäksi valtio lainoitti asutettavia ihmisiä ja suoritutti tiloilla muun muassa koneellista raivaustyötä.[3]

LähteetMuokkaa

  1. Otavan iso tietosanakirja, Otava 1960–1965, hakusana kylmä tila.
  2. Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1960–1966, hakusana kylmä tila.
  3. Otavan iso tietosanakirja, hakusana asutustoiminta.