Kulttuuripolitiikka

politiikan osa-alue

Kulttuuripolitiikka on yhteiskuntapolitiikan osa-alue, jonka tehtävänä on edistää koulutusta sekä taata tieteen ja taiteen toimintaedellytykset. Valtion tasolla virallinen kulttuuripolitiikka pyrkii yleensä ohjaamaan sivistyselämää ja vahvistamaan kansallista identiteettiä. Kulttuuripolitiikka jakautuu koulutuspolitiikkaan, tiedepolitiikkaan, taidepolitiikkaan ja viestintäpolitiikkaan.kenen mukaan?

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kulttuuripolitiikan tavoitteina on edistää taidetta ja kulttuuria, luovaa toimintaa ja taloutta, kulttuurista moninaisuutta, kulttuurin ja tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta, sekä vaalia kulttuuriperintöä. Tavoitteisiin pyritään erilaisten hankkeiden, ohjelmien, ohjauksen ja rahoituksen kautta.[1]

Oppiaine muokkaa

Kulttuuripolitiikka on myös yhteiskuntatieteisiin lukeutuva monitieteinen oppiaine yliopistossa. Oppiaine perustuu humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen, kulttuuriperinnön ja taiteen hallinnon sekä organisoinnin tutkimukseen. Tieteenalalla tarkastellaan myös muita kulttuuriin liittyviä aiheita, kuten kulttuuri-identiteettiin tai esimerkiksi luovaan työhön ja talouteen liittyviä kysymyksiä.[2]

Lähteet muokkaa

  1. Kulttuuripolitiikka Opetus- ja kulttuuriministeriö. Arkistoitu 9.3.2015. Viitattu 18.11.2014.
  2. Kulttuuripolitiikka Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Arkistoitu 30.11.2022. Viitattu 30.11.2022.

Kirjallisuutta muokkaa

  • Heiskanen, Ilkka & Kangas, Anita & Mitchell, Ritva (toim.): Taiteen ja kulttuurin kentät: Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet. 2. laitos (1. laitos 2002). Helsinki: Tietosanoma, 2014. ISBN 978-951-885-336-0.