Koulutuksen arviointineuvosto

Koulutuksen arviointineuvosto on perustettu vuonna 2003 ja toimii koulutuksen arvioinnin asiantuntijaelimenä opetusministeriön yhteydessä. Arviointineuvoston toiminta perustuu Valtioneuvoston asetukseen koulutuksen arvioinnista 1061/2009 (10.12.2009). Neuvoston arviointitoiminnan piiriin kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö. Oppimistulosten seuranta-arviointi kuuluu opetushallituksen tehtäviin. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, myös niiden järjestämän aikuiskoulutuksen, arviointi on Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) tehtävä.

Vuodesta 2014 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) jatkoi arviointineuvoston toimintaa, kun arviointitoiminnot keskitettiin Karviin. [1]

Tehtävät ja tavoitteetMuokkaa

Neuvoston tehtävänä on:

  • avustaa opetusministeriötä sekä tukea koulutuksen järjestäjiä koulutuksen arviointia koskevissa asioissa,
  • järjestää koulutukseen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä ulkopuolisia arviointeja,
  • kehittää koulutuksen ulkopuolista arviointia, sekä
  • osallistua kansainväliseen arviointitoimintaa koskevaan yhteistyöhön.

Arvioinnin tavoitteena on:

  • hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi,
  • hankkia ja analysoida tietoa koulutuksen paikallisen kehittämistyön ja päätöksenteon pohjaksi, sekä
  • tukea opiskelijoiden oppimista, opetustoimen henkilöstön työtä ja oppilaitosten kehittämistä.

Neuvoston kokoonpanoMuokkaa

Opetusministeriö kutsuu arviointineuvostoon neljäksi vuodeksi kerrallaan enintään 14 jäsentä. Neuvoston kokoonpanossa ovat edustettuina opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, opetustoimen henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämä. Kokoonpanossa on otettu huomioon eri koulutusmuodot ja molemmat kieliryhmät.

Arviointineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neuvoston toimikaudeksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava koulutuksen arviointiin perehtyneitä.

Opetusministeriö on asettanut 10.12.2009 järjestyksessä toisen Koulutuksen arviointineuvoston ajaksi 1.1.2010-31.8.2011. Arviointineuvoston jäsenet ovat:

Petri Lempinen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTKMuokkaa

Arviointineuvoston sihteeristöMuokkaa

Koulutuksen arviointineuvostolla on sihteeristö, jonka tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna arviointineuvoston päätökset. Sihteeristö toimii hallinnollisesti Jyväskylän yliopiston erillisenä laitoksena. Sen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta. Johtokuntana toimii Koulutuksen arviointineuvosto.

Arviointisihteeristöä johtaa pääsihteeri. Ensimmäisenä pääsihteerinä toimi Heikki K. Lyytinen (1.4.2003-30.11.2010), jonka jäätyä eläkkeelle pääsihteeriksi valittiin 1.12.2010 alkaen KT Pasi Reinikainen.

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa