Konventionalismi

Konventionalismi tarkoittaa pyrkimystä sovinnaisuuteen sekä totuttujen ja tavanomaisten menettelytapojen kannattamista.

Filosofiassa konventionalismi on katsomus, jonka mukaan totuus perustuu sopimukseen. Lauseet hyväksytään tosiksi niiden yksinkertaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Konventionalismi liitetään usein skeptisismiin.