Kokeellinen arkeologia

arkeologian osa-alue

Kokeellinen arkeologia on arkeologian ala, joka kokeilemalla pyrkii keräämään tietoa esihistoriallisen tai historiallisen elämän käytännöllisistä puolista. Tyypillisiä kokeellisen arkeologian tutkimuskohteita ovat esimerkiksi muinaiset rakennustekniikat, työ- ja tarvekalujen tai aseiden valmistaminen ja käyttö sekä maanviljely.

Kokeellista puunkaatoa rekonstruoidulla nauhakeraamisen kulttuurin (noin 5600–5000 eaa.) talsolla, millä pyritään vertailemaan talson terään ja puunrunkoon syntyviä jälkiä arkeologisissa löydöksissä oleviin jälkiin.

Elävän historian toiminta muistuttaa usein kokeellista arkeologiaa, mutta kokeelliseksi arkeologiaksi voidaan kutsua vain tieteellisesti valvottua tutkimusta.