Kirkon akateemiset AKI

kirkollisten ammattiliittojen kattojärjestö

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI on Suomen Kanttori-urkuriliiton, Suomen kirkon pappisliiton ja Suomen teologiliiton yhteinen edunvalvonta- ja kattojärjestö. Yhdistys perustettiin vuonna 2001 nimellä Akavan kirkolliset ammattiliitot, ja se on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2005.[1] AKI on keskusjärjestö Akavan jäsen sekä Vakava ry:n kautta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsen. AKIn perusliittoihin kuuluvien jäsenten asioita hoitavat kirkon työpaikoilla JUKOn asettamat luottamusmiehet ja kristillisissä järjestöissä AKIn omat luottamusmiehet.

Kirkon akateemiset AKI
Aki.png
Perustettu 2001
Toimiala pappien, teologien ja kanttoreiden edunvalvonta
Kotipaikka Helsinki
Puheenjohtaja Minna Raassina
Toiminnanjohtaja Jussi Junni
Jäsenmäärä 5 500
Sivusto www.akiliitot.fi
Jäsenlehti Crux

Liiton jäsenet ovat pappeja, teologeja ja kanttoreita, jotka kuuluvat omiin perusliittoihinsa. Jäseniä perusliitoissa on yhteensä noin 5 500. Kaikilla liitoilla on myös opiskelijajäseniä ja opiskelijatoimintaa.

AKI vastaa yhteisön palkka- ja muusta edunvalvonnasta sekä työmarkkina- ja järjestöyhteyksistä. Perusliitot vastaavat ammattialansa identiteettiin, koulutukseen ja ammatilliseen toimintaan liittyvistä asioista sekä kansainvälisistä ammatillisista yhteyksistä.[2]

EdunvalvontaMuokkaa

AKI valvoo jäsenkunnan palkkauksellisia sekä työ- ja vapaa-aikaan liittyviä etuja kirkon sektorilla sekä järjestö- ja yksityissektorilla.

Ammatillisessa ja koulutuksellisessa edunvalvonnassa AKI tukee perusliittojensa toimintaa ja antaa niille resursseja.

AKI-yhteisön arvotMuokkaa

AKI perustaa toimintansa seuraaville arvoille:

1. AmmatillisuusMuokkaa

Ammattijärjestönä AKI korostaa jäsenten ammattitaidon ja ammatillisuuden sekä niiden jatkuvan kehittämisen merkitystä. AKI kannustaa jäseniä kollegiaalisuuteen, oman ja työtovereiden työn arvostamiseen, yhteistyön rakentamiseen ja työssä jaksamisen edistämiseen. Ammatti- ja yhteistyöjärjestönä AKI toimii työmarkkina- ja vaikuttamiskentässä asiantuntijuuden pohjalta ja pyrkii hyvään lopputulokseen rakentavin keinoin.

2. Läpinäkyvyys ja avoimuusMuokkaa

Avoimella toimintakulttuurilla AKI pyrkii siihen, että liiton tarkoitusperät, toimintatavat ja vastuuhenkilöt ovat kaikkien nähtävillä. Päätöksenteko AKIssa on julkista. Viestinnässä AKI on selkeä ja yksiselitteinen. AKI kannustaa jäseniä avoimeen keskusteluun ja osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon. AKI on valmis vastaamaan uusiin haasteisiin ja olemaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

3. OikeudenmukaisuusMuokkaa

AKI pyrkii oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvon edistämiseen. Oikeudenmukaisuuden toteutumisessa kiinnitetään erityistä huomiota jäsenten työn ja koulutuksen merkitykseen kirkon toiminnassa ja identiteetissä. Tähän liittyvät myös työstä saatava korvaus ja muut palvelussuhteen ehdot. AKI edistää erityisesti sukupuolten tasa-arvoa ja vastustaa kaikkea epäasiallista kohtelua.

4. VastuullisuusMuokkaa

AKI on vastuussa ensisijaisesti jäsenilleen. AKI tekee ratkaisunsa ja asettaa tavoitteensa vastuullisesti siten, että jäsenten edun lisäksi otetaan huomioon niiden vaikutus myös toimintaympäristöön ja muihin asianosaisiin.

Jäsenlehti CruxMuokkaa

AKI julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Crux-lehteä.[3]

LähteetMuokkaa

  1. Historia AKI 2012
  2. Akiliitot: Perustietoa AKIsta akiliitot.fi.
  3. Akiliitot: Cruxin mediakortti akiliitot.fi.

Aiheesta muuallaMuokkaa