Kirje heprealaisille

kirja Uudessa testamentissa

Kirje heprealaisille eli Heprealaiskirje (m.kreik. Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή, Pros Hebraiūs epistolē) on yksi Uuden testamentin kirjeistä. Sen on kirjoittanut joku apostoleista tai heidän läheisistään juutalaisuudesta kääntyneille kristityille Jerusalemissa ja Syyriassa.

Kirje heprealaisille
Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή
Raamattu
Uusi testamentti
Heprealaiskirjeen armeniankielistä käsikirjoitusta, 400–500-luku.
Heprealaiskirjeen armeniankielistä käsikirjoitusta, 400–500-luku.
Synty
Kirjoittaja (perint.) tuntematon
Kirjoituspaikka tuntematon[1]
Kohde juutalaiskristityt
Ajoitus n. 60–69 jaa.[1]
Teksti
Genre kirje
Alkukieli koinee-kreikka
Lyhenne Hepr.
Lukuja 13
Jakeita 303
Edeltävä:
< Filem.
Seuraava:
Jaak. >
Katso myösLuettelo Raamatun kirjoista

Historia

muokkaa

Heprealaiskirjeen kirjoittajaa ei tunneta. Sitä pidettiin aiemmin apostoli Paavalin kirjoittamana. Kuitenkin jo varhain tiedostettiin, että kirjeen hyvin taidokas ja puhdas kreikka poikkeaa hyvin paljon Paavalin kirjeissä käytetystä kielestä. Tämän totesi Eusebiuksen mukaan muun muassa Klemens Aleksandrialainen ja Origenes.

Kirje itse ei osoita kirjoittajaksi ketään nimeltä mainittua henkilöä, päinvastoin kuin Paavalin kirjeissä. Samoin vaikka monet kirjeessä esitetyt ajatukset ovat hyvin ominaisia Paavalille, sen kirjoitustyyli on kuitenkin hyvin erilainen. Se ei esimerkiksi ala Paavalille tyypillisellä johdannolla. Kirje ei millään tavalla yritä itse esittää, että se olisi jotenkin tarkoitettu Paavalin kirjoittamaksi.

Kirjeen todellisesta kirjoittajasta on ollut useita erilaisia mielipiteitä. Kirjeen kirjoittajiksi on arvioitu muun muassa Barnabasta, Apollosta, Luukasta, Siilasta, Klemens Roomalaista sekä jotain tuntematonta aleksandrialaista kristittyä. Kaksi ensin mainittua ovat vahvimmat kandidaatit. Muun muassa Tertullianus antoi kirjeelle nimen Barnabae titulus ad Hebraeos. Luther puolestaan esitti ensimmäisenä Apollosta.

Sisältö

muokkaa

Eri puolilla Rooman valtakuntaa oli hyvin paljon juutalaisuudesta kääntyneitä kristittyjä, mutta Heprealaiskirjeen kohteena olevat "heprealaiset" kristityt ovat niitä juutalaiskristittyjä, jotka asuivat Jerusalemissa ja Syyriassa. He olivat yhden "seurakunnan tukipylvään", Jaakobin, seuraajia. Kirje osoittaa heille varoituksen: Älkää sortuko takaisin Mooseksen lain alle.

Kirje koostuu kahdesta osasta, opillisesta osasta (1–10:18) ja käytännöllisestä osasta (10:19–13). Kirjoittajan tavoitteena oli osoittaa uusi tulkinta Mooseksen lain merkityksestä ja lopullisesta tarkoituksesta. Hän halusi osoittaa, että laki on tarkoitettu symboliseksi ja ikään kuin väliaikaiseksi. Hän selittää, että leeviläinen pappeus oli vain esikuva Jeesuksen tehtävälle ja että laissa määrätyt uhrit olivat esikuvia ristiinnaulitsemiselle. Evankeliumin tehtävänä ei ollut muuttaa lakia vaan peittää ja syrjäyttää se. Tarkoituksena oli vastustaa niitä juutalaiskristittyjä, jotka halusivat sotkea juutalaisia tapoja ja lakeja kristinuskoon, vaikka sinällään hyväksyivätkin Jeesuksen messiaaksi. Kaiken kaikkiaan kirje toistaa Paavalinkin kirjeissään esittämän näkemyksen, jonka mukaan uusi liitto oli korvannut vanhan.

Kirjeessä on hyvin paljon viittauksia Vanhaan testamenttiin, erityisesti Septuagintassa esiintyvässä muodossa, sekä kaikkiin muihin paitsi kahteen Paavalin kirjeistä. Sitä on pidetty eräänlaisena täydennysosana Roomalaiskirjeeseen ja Galatalaiskirjeeseen sekä kommentaarina Kolmanteen Mooseksen kirjaan ja juutalaisen lain määräämään temppelipalvelukseen yleensä. Koska kirjeessä viitataan usein temppelipalvelukseen nykyisessä aikamuodossa, kirjettä on ajateltu myös kirjoitetuksi ennen Jerusalemin tuhoamista vuonna 70, mutta todisteet eivät riitä tällaisen johtopäätöksen tekemiseen.

Lähteet

muokkaa
  1. a b Review of Every Book in the Bible Bible Overview. Daily Bible Online. Arkistoitu 20.12.2016. Viitattu 12.12.2016.

Kirjallisuutta

muokkaa

Suomeksi

muokkaa

Englanniksi

muokkaa
  • Armstrong, Karen: The Epistle of Paul the Apostle to The Hebrews. The Pocket Canons. Canongate Books, 1999. ISBN 0857861093.
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Hebrews. New international commentary on the New Testament. Wm. B. Eerdmans Publishing, 1990. ISBN 0802825141.
  • Cockerill, Gareth Lee: The Epistle to the Hebrews. The New International Commentary on the New Testament 29. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2012. ISBN 0802824927.
  • Ellingworth, Paul: The Epistle to the Hebrews: A Commentary on the Greek Text. New international Greek Testament commentary. Wm. B. Eerdmans Publishing, 1993. ISBN 0853645345.
  • Vanhoye, Albert: Structure and Message of the Epistle to the Hebrews. Subsidia Biblica 12. Gregorian Biblical BookShop, 1989. ISBN 8876535713.

Aiheesta muualla

muokkaa

Teksti

muokkaa