Keski-Suomen Sairaala Nova

Keski-Suomen hyvinvointialueen ylläpitämä keskussairaala Jyväskylässä

Sairaala Nova on Keski-Suomen hyvinvointialueen ylläpitämä keskussairaala,[1] joka tarjoaa erikoissairaanhoitoa Jyväskylässä alueensa asukkaille yhteistyössä alueen terveyskeskusten, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja joidenkin muiden erityistason sairaaloiden kanssa. Sairaala on Suomen suurin keskussairaala ja samalla Suomen suurin ei-yliopistollinen sairaala.[2] Toiminnaltaan se on muita keskussairaaloita laajempi, vaikka se on jonkin verran menettänyt toimintaansa yliopistollisille sairaaloille. Lisäksi Sairaala Novassa toimii perusterveydenhuollon terveysasema keskustan ja Kuokkalan asukkaille.[3]

Keski-Suomen Sairaala Nova
Sairaala Novan pääsisäänkäynti NOVA 1 ja tämän oikealla puolella on päivystyksen sisäänkäynti
Sairaala Novan pääsisäänkäynti NOVA 1 ja tämän oikealla puolella on päivystyksen sisäänkäynti
Sijainti
Osoite Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
Koordinaatit 62.22996°N, 25.70479°E
Alue Keski-Suomen hyvinvointialue
Historia
Perustettu 2021
Linkki
Kotisivut www.hyvaks.fi/sairaala-nova

Sairaala sijoittautuu Kukkumäkeen Keski-Suomen keskussairaalan viereen sen länsipuolelle.[4] Sairaala näkyy valtateille 18 ja 23 Länsiväylän eritasoliittymän itäpuolella. Sairaalan tontti rajoittuu pohjoisessa Hoitajantiehen, etelässä ja idässä Kukkumäentiehen ja luoteessa Länsiväylään. Sairaalan naapurissa sijaitsee ammattiopisto Gradia,[5] ammattiopisto Spesian Valorannan opiskelija-asunnot,[6] sekä Jyväskylän kaupugin ylläpitämä sairaalakoulu eli Kukkulan koulu.[5] Naapurissa Länsiväylän varressa sijaitsee myös Silenta Group Oy:n tuotantolaitos.[7]

Vaikka sairaala ei ole yliopistollinen, toimii se opetussairaalana lääketieteen, terveysalan ja muiden alojen opiskelijoille.[8][9][10]

Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalveluiden vastuualuejohtaja Juha Paloneva johtaa Sairaala Novan toimintaa sekä vastaa päivystystoiminnasta ja osastohoidosta koko Keski-Suomen alueella.[11]

Keski-Suomen Sairaala Novan Hoitajantien puoleinen julkisivu ja sairaalan logo. Taustalla on P-sairaala, joka on tarkoitettu asiakkaille ja henkilökunnalle

Selvitystyö sairaalan rakentamisesta käynnistyy

muokkaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri alkoi vuonna 2010 selvittämään, että onko järkevää korjata vanhaa vai rakentaa kokonaan uusi keskussairaala. Vanhan Keski-Suomen keskussairaalan korjaamiseen arvioitiin kuluvan jopa sata miljoonaa euroa.[12] Aluehallintovirasto oli löytänyt vakavia sisäilmaongelmia Keski-Suomen keskussairaalan eri tiloista, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä.[13] Työterveyslaitos arvioi, että jopa 60 prosenttia keskussairaalan tiloista on täydellisen saneerauksen tarpeessa ja noin 30 prosenttissa tiloista on sisäilmaongelmia. Osan tiloista arvioitiin olevan niin huonossa kunnossa, että niiden käytöstä tulee luopua mahdollisimman pian.[14] Aalto-yliopisto laati selvityksen Keski-Suomen keskussairaalan modernisoinnista.[15] Selvitettiin myös sitä, että minne uusi sairaala on järkevä sijoittaa. Loppuvaiheessa sijoitusvaihtehtoina olivat Keljonkangas tai Kukkumäki.[16] Jyväskylän kaupunginhallitus halusi sairaalan sijoittautuvan Kukkumäkeen.[17]

Uuden sairaalan rakentamisella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin on tarkoitus säästää 360 miljoonan euron vuosittaisista toimintakustannuksista noin 10 prosenttia vuodessa.[18]

 
Keski-Suomen Sairaala Novan rakennustyömaa heinäkuussa 2017.

Suunnittelu, investointipäätös, tonttikaupat ja rakentaminen

muokkaa

Sairaalan arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit Oy.[19] Lisäksi arkkitehtisuunnitteluun on osallistunut EGM arkkitehdit Hollannista.[20] Sairaanhoitopiirin valtuusto teki päätöksen sairaalan sijoittumisesta Kukkumäkeen 21. helmikuuta 2014 ja investointipäätös tehtiin 5. joulukuuta 2014.[21] Kokonaiskustannusarvioksi muodostui 333,3 miljoonaa euroa. [22] Rahoituksen järjestämiseen osallistui Kuntarahoitus.[23] Sairaala sijoittui osin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamalle tontille sekä sairaanhoitopiiri osti lisää maata rakentamista varten.[24][25] Keski-Suomen keskussairaalan vanhan pesulan ja voimalaitoksen piippu kaadettiin 16. tammikuuta 2016 uuden sairaalan tieltä. [26] Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli samaan aikaan rajoituslakia, jonka oli tarkoitus estää isojen sairaalahankkeiden käynnistämistä ennen Sote-uudistusta ja näiden rakennuskustannusten siirtymistä valtion maksettavaksi. Rakennuspäätös Keski-Suomessa haluttiin tehdä ennen rajoituslain voimaantuloa.[27] Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2016 uuden sairaalan rakentamisen. Tässä vaiheessa rakennuskustannukset ICT- ja lääkintälaitteen arvioitiin nousevan 486 miljoonaan euroon.[28] Projektinjohtourakoitsijaksi valittiin SRV Rakennus Oy.[29][30] Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2016.[20] Rakentamisessa noudatettiin ”Terve talo” -kriteereitä.[31] Sairaala Novan peruskivi muurattiin 1. helmikuuta 2017. Peruskiven muuraamiseen osallistui muun muassa pääministeri Juha Sipilä.[32] Harjannostajaisia vietettiin 7.syyskuuta 2018.[33]

 
Keski-Suomen Sairaala Novan pääkäytävä kuvattu toisesta kerroksesta kohti sisäänkäyntiä NOVA 2.

Vuonna 2016 järjestetyssä nimikilpailussa uuden sairaalan nimeksi valittiin Sairaala Nova. Kilpailuun jätettiin 255 nimiehdotusta.[34]

Kustannusten ylittyminen

muokkaa

Sairaala Novan lopulliseksi hinnaksi tuli 554 miljoonaa euroa ja tämä aiheutti arvostelua Keski-Suomen kuntapäättäjissä.[35][36] Budjetoidun summan ylityksestä teetettiin selvitys.[37] Tehdyn selvityksen perusteella kustannusten nousun syyksi nostettiin se, että investointibudjetissa ei ollut lähtökohtaisesti otettu riittävästi huomioon mahdollisia muutos- ja lisätyökustannuksia. Siitä puuttuivat kokonaan esimerkiksi hintariskit, taidehankinnat ja päätelaitteet. Suunnitelmia ja sopimuksia jouduttiin tekemään useita, mikä aiheutti lisäkustannuksia. Sairaanhoitopiirin hallitus ei eronnut budjettiylityksen johdosta.[38]

Sairaala Novan käyttöönotto

muokkaa
 
Keski-Suomen Sairaala Novan julkisivu Kukkumäentien puolelta

Koronaviruspandemia hidasti Sairaala Novan valmistumista.[39] SRV luovutti Sairaala Novan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön 30. lokakuuta 2020.[40] Sairaala vihittiin käyttöön 1. joulukuuta 2020.[41] Turkulainen yritys vastasi vanhasta keskussairaalasta Sairaala Novaan siirtyneiden sairaalatarvikkeiden puhdistamisesta.[42] Keski-Suomen Sairaala Nova otettiin käyttöön 18.–19.1.2021. Ensimmäisenä sairaalaan siirtyivät psykiatriset potilaat, seuraavana päivänä siirtyivät potilaat päivystyksestä, päivystysosastolta ja vuodeosastoilta sekä teho-osastolta.[43] Muutossa siirrettiin yhteensä 140 vuodeosaston ja teho-osaston potilasta pääosin ambulansseilla. Muuton arvioitiin olleen yksi Suomen suurimmista sairaalamuutoista.[44]

Terveyskeskuksen toiminnoista Sairaala Novaan sijoittautuu keskustan ja Kuokkalan alueen asukkaiden terveysasemien vastaanotot, hammashoitola sekä vuodeosastoja. Nämä siirtyivät taloon 1. helmikuuta 2021.[45]

Sairaala Novan tilat ja toiminta

muokkaa

Sairaala Nova jaettiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Kuumassa sairaalassa sijaitsee päivystys, teho- ja valvontahoito, leikkaushoito, synnytykset sekä päivystysosasto. Vuodeosastot muodostavat oman kokonaisuuden. Elektiivisessä sairaalassa käydään poliklinikoilla ja päiväsairaalassa. Tukipalvelut huolehtivat muun muassa laboratoriosta, sairaala-apteekista ja välinehuollosta. Sairaalan sisäisiin tavaravirtoihin eli logistiikkaan on panostettu.[46]

Sairaalan pinta-ala noin 100 000 brm2.[47] Sairaalan pinta-ala on verrattavissa 19:ään jalkapallokenttään.[48] Sairaalarakennus on 250 metriä pitkä ja 100 metriä leveä.[18] Sairaalassa on yhteensä 368 sairaansijaa ja ne sijoittautuvat yhden hengen huoneisiin sairaalan kerroksiin 5–7.[49][20] Sairaalassa on 10 synnytyssalia, 24 leikkaussalia, 32 teho- ja valvontapaikkaa, 12 pientoimenpide- ja skopiahuonetta, 215 vastaanottohuonetta, 75 päiväsairaalapaikkaa, 3 sädehoidon bunkkeria ja 3 magneettikuvauslaitetta.[49] Sairaalan katolla sijaitsee helikopterilentopaikka (ICAO: EFJV), joka on tarkoitettu vain sairaankuljetuslentoja varten.[50]

Sairaala Novan rakentamisen yhteydessä alettiin valmistelemaan uusia ICT-ratkaisuja. Niiden tarkoituksena oli tehostaa ja avustaa tiloissa tapahtuvaa toimintaa. Se automatisoi rutiinitehtäviä, eliminoi virheitä, parantaa prosesseja ja hoidon kohdentamista sekä logistiikkaa.[51] Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan soteyhtymä Siun sote, Etelä-Savon soteyhtymä Essote ja Vaasan sairaanhoitopiiri valitsivat uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhdysvaltalaiselta tietojärjestelmätoimittajalta Cerneriltä.[52][53] Aster – asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta kuitenkin kaatui kun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hylkäsi lokakuussa 2021 hankkeen jatkamisen. Perusteluina tälle olivat merkittävästi nousseet kustannukset sekä kuntien epäluottamus hanketta valmistellutta sairaanhoitopiiriä kohtaan. Myös lääkärit pitivät tietojärjestelmän käytettävyyttä huonona.[54]

Sairaalan sisustuksen teemaksi otettiin Keski-Suomen kansallispuistot.[55] Keski-Suomen sairaanhoitopiirin taidekokoelman teoksia siirrettiin Sairaala Novaan. Lisäksi sinne tehtiin myös uusia taidehankintoja.[56] Uutta taidetta tuotti yhteensä 13 eri taiteilijaa.[57]

Käyttöönoton yhteydessä uusittiin myös henkilökunnan työasut,[58] potilasvaatteet,[59] ja vuodevaatteet.[60] Henkilökunta saa työasut työasuautomaatista.[61]

Toiminnan muutokset aivan käyttöönoton kynnyksellä

muokkaa

Sairaala Novan toiminnanohjausjärjestelmää ei saatu valmiiksi ennen sairaalan käyttöönottoa. Tästä syystä esimerkiksi vastaanottojen tilavaraukset tuli tehdä käsin.[62][63] Toukokuussa 2022 uutisoitiin, että toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on edelleen viivästynyt ja sairaanhoitopiiri pohti sen käyttöönoton jatkamista. Se ei toimi käytössä olevan potilastietojärjestelmän kanssa kunnolla. Järjestelmän kehitystyöhön käytettiin 11,9 miljoonaa euroa.[64] Toiminnanohjausjärjestelmä ei toiminut ja sen käytöstä jouduttin pian luopumaan.[65] Puhelinjärjestelmän toiminnassa on ollut myös ongelmia heti sairaalan käyttöönotosta lähtien, mutta potilasvahinkoja ei ole sen seurauksena tapahtunut.[66] Potilashuoneista puuttuivat televisiot, mutta eri järjestöt ja yritykset ovat niitä sairaalalle lahjoittaneet.[67] [68]

Juuri ennen Sairaala Novan aukeamista Tampereen yliopistollisen sairaalan Sydänsairaala lähestyi Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä. Se ilmaisi halukkuutensa ostaa sydänpotilaiden hoidon Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja käynnistää oman toimintansa Sairaala Novassa.[69] Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi liiketoimintakaupan joulukuussa 2020.[70] Sydänsairaalan toiminta käynnistyi Sairaala Novassa 1. helmikuuta 2021.[71]

Vaativan hoidon keskittämisasetuksen johdosta Keski-Suomen sairaanhoitopiiri menetti vaativaa syöpäkirurgiaa maan viiteen yliopistosairaalaan kun valtionneuvoston päivittämä asetus astui voimaan 15. tammikuuta 2021. Tämän seurauksena Keski-Suomen sairaanhoitopiiri menetti arviolta 100 vaativinta syöpäleikkausta vuodessa eri yliopistosairaaloihin.[72]

Myöhemmät toiminnan muutokset

muokkaa

Sairaalaan hankittiin keväällä 2021 Da Vinci -leikkausrobotti ensimmäisenä keskussairaalana Suomessa. Laitetta on tarkoitus käyttää syöpäleikkauksiin, vatsanpeitteiden tyrien, lantionpohjan laskeumien ja endometrioosin hoitoon. Tarkoitus on tehdä 300–350 leikkausrobottiavusteista toimenpidettä vuodessa.[73]

Sairaalassa on jouduttu muuttamaan yhden hengen potilashuoneita kahden hengen potilashuoneiksi koska vuodeosastosiipiä on jouduttu ottaman muuhun käyttöön kuten kotiutusyksiköksi.[74]

Sairaala Novaan avattiin maaliskuussa 2023 yhteensä 12 paikkainen nuorisopsykiatrian akuuttiosasto vakavasti oireileville 13-17 -vuotiaille nuorille.[75] Sairaalan aikuispsykiatrian vuodeosastot ovat olleet voimakkaasti ylikuormittuneita. Aluehallintovirasto on tarkistuksissaan kinnittänyt riittämättömään henkilökuntamäärään huomiota. Sairaalassa suunniteltiin aiemmin suljetun vuodeosaston uudelleen avaamista psykoosipotilaille. Myös psykiatrian intensiivihoidon hoitajaresurssia vahvistettiin. Säästöä toivottiin syntyvän siitä, että Keski-Suomen alueen muualla hoidettavia potilaita voidaan jatkossa hoitaa alueen omassa sairaalassa.[76] Syksyllä 2023 avattiin vielä yksi psykiatrian vuodeosasto. Syntyvät kustannukset katetaan esimerkiksi ostopalveluiden vähenmisen kautta syntyvistä säästöistä.[77] Osaston avaaminen helpotti psykiatrian vuodeosastojen ruuhkia. Tavoitteena on vielä kasvattaa psykoosiosaston paikkamäärää kymmenstä kahteentoista.[78]

Marraskuussa 2023 sairaalan henkilöstö vetosi hyvinvointialueen johtoon sairaalan päivystyspoliklinikan ongelmien ratkaisemiseksi. Sen kuormitus on ollut pitkään niin korkea, että se vaarantaa henkilöstön sietokyvyn. Henkilöstö esitti adressissa huolen potilasturvallisuudesta. Kuormituksen pelätään aiheuttavan potilaiden kuolemia tai saavan aikaan haittatapahtumia. Syynä on se, ettei potilaille löydy jatkohoitopaikkoja ja nämä jäävät tästä syystä kuormittamaan päivystyspoliklinikkaa. Jatkohoitopaikan odotusaika voi olla kymmenistä tunneista jopa pariin vuorokauteen asti. Hoitohenkilökuntaa jatkohoitopaikoissa ei ole riittävästi, jotta kaikki hoitopaikat voitaisiin pitää auki. Sairaalaan suunniteltiin haitariosaston perustamista, jonne jatkohoitoa odottavat potilaaat voidaan siirtää odottamaan jatkohoitopaikan vapautumista ja tämän toivotaan vähentävän päivystyspoliklinikan kuormitusta.[79] Siirtymäosasto avautui helmikuun 2024 alussa neljällä viiva kuudella vuodepaikalla ja paikkaluku on tarkoitus kasvattaa myöhemmin kahteentoista potilaspaikkaan.[80]

Palkintoja

muokkaa

Keski-Suomen Sairaala Nova palkittiin sairaaala-arkkitehtuuria käsitelleessä European Healthcare Design Awards -palkintogaalassa 14. kesäkuuta 2022 Lontoossa. Se voitti Healthcare Design -kategorian (pinta-ala yli 25 000 m2).[81]

Lääketieteen opiskelijayhdistyksiä edustava Suomen Medisiinariliitto palkitsi Novan terveysaseman vuonna 2022 "Kandiystävällinen terveyskeskus" -tunnustuksella.[82][83]

Sairaala Novan Päivystys ja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka ja palkittiin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) koulutuspaikkakyselyn perusteella tammikuussa 2024 Suomen parhaana koulutuspaikkana. Täydet viisi tähteä saivat myös Sairaala Novan Konservatiivinen palvelualue, Operatiivinen palvelualue, Lastentaudit, Kirurgia ja Radiologia.[84] Sairaala Novan Kirurgia ja Operatiivinen palvelualue saivat saivat 25. tammikuuta 2023 Lääkäripäivillä Kestomenestyjät -tunnustuksen menestyksestään NLY:n ja Lääkäriliiton koulutusolosuhteita kartoittaneissa kyselyissä.[85] Anestesiologian ja tehohoidon klinikka palkittiin koulutuspaikkakyselyssä myös tammikuussa 2022. Se sai täydet pisteet eli kyselyyn vastanneet suosittelisivat sitä koulutuspaikaksi muille lääkäreille. Viisi tähteä saivat myös Operatiivinen palvelualue, Kirurgia sekä Psykiatrian palvelualue.[86]

Lähteet

muokkaa
 1. Sairaala Nova | Hyvaks.fi hyvaks.fi. Viitattu 31.12.2022.
 2. Sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 26.3.2021.
 3. Keski-Suomen Sairaala Nova sairaalanova.fi. Arkistoitu 6.3.2021. Viitattu 26.3.2021.
 4. Kotilainen, Virpi: Uusi sairaala tulossa Kukkumäkeen Yle Uutiset. 20.2.2014. Viitattu 26.3.2021.
 5. a b Jyväskylän karttapalvelu kartta.jkl.fi. Arkistoitu 22.11.2020. Viitattu 26.3.2021.
 6. Asuminen Jyväskylä Ammattiopisto Spesia. Viitattu 29.12.2023.
 7. Yhteystiedot Silenta. Viitattu 28.3.2021.
 8. Lääketieteen opiskelijat Keski-Suomen Sairaala Nova. Arkistoitu 16.5.2022. Viitattu 26.3.2021.
 9. Terveysalan opiskelijat Keski-Suomen Sairaala Nova. Arkistoitu 16.5.2022. Viitattu 26.3.2021.
 10. Muiden alojen opiskelijat ja harjoittelijat Keski-Suomen Sairaala Nova. Arkistoitu 16.5.2022. Viitattu 26.3.2021.
 11. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualuejohtajat valittu | Hyvaks.fi hyvaks.fi. Viitattu 8.1.2023.
 12. Arola, Janne: Jyväskylään mahdollisesti uusi keskussairaala Keskisuomalainen. 4.6.2010. Viitattu 25.3.2021.
 13. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työtiloissa vakavia sisäilmaongelmia Rakennuslehti. 8.8.2011. Viitattu 26.3.2021.
 14. Pennanenn, Riikka: Mammuttihanke sai sinetin - Keski-Suomen uuden sairaalan kustannusarvioon miljoonien lisäeriä Yle Uutiset. 5.12.2014. Viitattu 27.3.2021.
 15. Teemu Kurkela, Reijo Kekäläinen, Anna Melander, Thomas Miyauchi, Jonna Taegen ja Erkki Vauramo: AALTO –YLIOPISTOARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA –INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Keskussairaalan modernisointi – Case Keski-Suomi 23.09.2011. Aalto-yliopisto Tekninen korkeakoulu. Arkistoitu 1.1.2022. Viitattu 26.3.2021.
 16. Honkanen, Taina: Uusi sairaala Keljonkankaalle tai Kyllönmäelle? Keskisuomalainen. 29.3.2011. Viitattu 25.3.2021.
 17. Lius-Liimatainen, Anne: Jyväskylän kaupunki kannattaa Kukkumäkeä Keskisuomalainen. 27.1.2014. Viitattu 25.3.2021.
 18. a b Sillanpää, Timo: Huippusairaala keskelle Suomea Projektiuutiset.fi. 4.10.2019. Viitattu 26.3.2021.
 19. Central Finland Central Hospital JKMM. Viitattu 25.3.2021. (englanniksi)
 20. a b c Huippusairaala keskelle Suomea Projektiuutiset.fi. 4.10.2019. Viitattu 26.3.2021.
 21. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Arviointikertomus 2014 ksshp.fi.
 22. Seppälä; Antti: Keski-Suomen suurin julkinen investointi päätetään tänään Yle Uutiset. 5.12.2014. Viitattu 27.3.2021.
 23. Sairaala Nova, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntarahoitus. Viitattu 26.3.2021.
 24. Aatsalo, Johanna: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri teki 8 miljoonalla tonttikauppoja Rakennuslehti. 17.9.2014. Viitattu 26.3.2021.
 25. Nieminen, Katri: Tässä se on – Sairaala sai vihdoin tontin Keskisuomalainen. 3.10.2014. Viitattu 26.3.2021.
 26. Korpijoki, Heljä: Kymmenen sekuntia – eikä Keskussairaalanmäen piippua enää ollut Keskisuomalainen. 16.1.2016. Viitattu 26.3.2021.
 27. Savela, Sanna: Uuden sairaalan päätösten pitkittyminen voisi viivästyttää hanketta jopa vuosia Yle Uutiset. 11.5.2016. Viitattu 27.3.2021.
 28. Nieminen, Katri: Nyt se on varmaa: Jyväskylään rakennetaan uusi sairaala Keskisuomalainen. 3.6.2016. Viitattu 25.3.2021.
 29. Yhteistyökumppanit Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 26.3.2021.
 30. SRV:lle noin 290 miljoonan urakkasopimus Keski-Suomen keskussairaalan toteuttamisesta old.srv.fi. 3.6.2016. Arkistoitu 1.2.2023. Viitattu 26.3.2021.
 31. Rakentamisen periaatteet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 26.3.2021.
 32. Peruskiven muuraustilaisuus 1.2.2017. Ksshp-lehti, 2017, nro 1, s. 4-7. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 28.3.2021.
 33. Sairaala Nova - Harjannostajaiset 7.9.2018 ksshp.fi. 7.7.2017.
 34. Pihlava, Minna: Nimikilpailu ratkesi - Jyväskylään rakennettavan sairaalan nimeksi tulee Nova Mediuutiset. 7.10.2016. Viitattu 26.3.2021.
 35. Kotilainen, Virpi: KSML: Sairaala Novan hinta kohoaa yli 50 miljoonaa euroa luultua kalliimmaksi – kunnat kauhistuivat Yle Uutiset. 6.11.2020. Viitattu 26.3.2021.
 36. Mäkinen, Matti: Uusi sairaala on pelottavan arvaamaton hanke www.hankasalmi.fi. 26.5.2016. Arkistoitu 27.10.2021. Viitattu 26.3.2021.
 37. Lukinmaa, Tuukka: Sairaala Novan kustannusten ylittämisestä teetetään ulkopuolinen selvitys – Mihin paloi 54 miljoonaa euroa ylimääräistä? Yle Uutiset. 11.11.2020. Viitattu 26.3.2021.
 38. Kaski, Heli: Sairaanhoitopiiri vastaa kuntajohtajien kritiikkiin uuden sairaalan paisuneista kustannuksista: "Kunnilta ei ole tarkoituksella pimitetty mitään" Yle Uutiset. 12.2.2021. Viitattu 26.3.2021.
 39. Tuomisto, Emmi: Korona sotki suunnitelmat jyväskylässä: Nova-sairaalan käyttöönotto lykkääntyy Mediuutiset. Viitattu 26.3.2021.
 40. SRV luovutti Novan KSSHP:lle aikataulun mukaisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 26.3.2021.
 41. Sairaala Novan virtuaalinen vihkiäistilaisuus 1.12.2020 30.11.2020. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 27.3.2021.
 42. Hiltunen, Tarja: Poistoa palkkaa Turussa 50 henkilöä sairaalatarvikkeiden puhdistusurakkaan Yle Uutiset. 11.12.2020. Viitattu 26.3.2021.
 43. Muutto Sairaala Novaan sujui erinomaisesti – Vanhan keskussairaalan alueen osoitteisiin muutoksia 20.1.2021 alkaen sairaalanova.fi. Arkistoitu 10.11.2021. Viitattu 26.3.2021.
 44. Seppälä, Antti: Ambulanssien karavaani kuskasi liki 150 potilasta vanhasta uuteen sairaalaan Jyväskylässä – uusi keskussairaala otettiin käyttöön tänään Yle Uutiset. 19.1.2021. Viitattu 26.3.2021.
 45. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin palvelut Keski-Suomen Sairaala Novassa: Sairaala Nova 25.11.2020. Viitattu 26.3.2021.
 46. Uusi sairaala Nova Keski-Suomi 2021. Arkistoitu 16.5.2021. Viitattu 26.3.2021.
 47. Koskela, Minnamaria: Sairaala Novastamalli tulevaisuuden sairaaloille RIA. 1/2019. Viitattu 26.3.2021.
 48. Ksshp lehti 2 2017 issuu by Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Issuu. Keski-Suomen Sairaala Nova issuu.com. nro 2-2017. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 27.8.2022. (englanniksi)
 49. a b Keski-Suomen Sairaala Nova. Ksshp lehti, 2017, nro 2. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 26.3.2021.
 50. AIP Suomi / Finland AD 3 Helikopterilentopaikat ANS Finland. Arkistoitu 21.1.2022. Viitattu 28.2.2022.
 51. ICT-ratkaisut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 27.3.2021.
 52. Tolvanen, Pauliina: Neljä sairaanhoitopiiriä hieroo jättikauppaa potilastietojärjestelmästä – lääkärit pelkäävät, ettei kukaan tiedä, mitä ollaan ostamassa Yle Uutiset. 20.1.2021. Viitattu 27.3.2021.
 53. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 27.3.2021.
 54. Härkönen, Anni: Neljän alueen yhteinen Aster-potilastieto­järjestelmä ei toteudu, Keski-Suomen sairaan­hoitopiiri vetäytyi hankkeesta Helsingin Sanomat. 15.10.2021 17:27. Viitattu 28.11.2021.
 55. Keski-Suomen kansallispuistot inspiroivat Sairaala Novan sisustusta Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 27.3.2021.
 56. Taide Sairaala Novassa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 27.3.2021.
 57. Taiteilijaesittelyt Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 27.3.2021.
 58. Sairaala Novassa otettiin käyttöön uudet metsänvihreät työasut sakupe.fi. Viitattu 28.3.2021.
 59. Sakupe uudistaa sairaalan potilasvaatteet! sakupe.fi. Viitattu 28.3.2021.
 60. Mattlar, Markus: Sairaala on paikka, jossa ei välttämättä haluaisi olla – siksi Novan sisustuksessa ja taiteessa on mietitty, mikä lohduttaa Keskisuomalainen. 3.9.2019. Viitattu 28.3.2021.
 61. Ikonen, Tero: Sakupen neljäs työasuautomaatti Sairaala Novaan sakupe.fi. Viitattu 28.3.2021.
 62. Nieminen, Katri: Potilaille ei pystytä antamaan vastaanottoaikoja uuteen sairaalaan – sairaala Novan ICT:ssä on isoja aukkoja, joiden pelätään pidentävän jonoja entisestään Keskisuomalainen. 27.11.2020. Viitattu 27.3.2021.
 63. Kotilainen, Virpi: KSML: Sairaala Novan ajanvaraus ei toimi – keskussairaalan johto lupaa, että potilaat pystytään hoitamaan Yle Uutiset. 27.11.2020. Viitattu 27.3.2021.
 64. Nieminen, Katri: Sairaala Novan IT-piina jatkuu – 11,9 miljoonaa maksanut järjestelmä ei toimi vieläkään Keskisuomalainen. 24.5.2022. Viitattu 21.6.2022.
 65. Nieminen, Katri: Kaksivuotiaan Sairaala Novan taival on kulkenut kriisistä toiseen – nyt hoitojonot lyhenevät nopeasti Keskisuomalainen. 21.1.2023. Viitattu 4.7.2023.
 66. Katri Nieminen: Uudella johtajaylilääkärillä ei ole ollut vielä normaalia työpäivää – Mystiset puhelinongelmat vaivaavat nyt Novaa Keskisuomalainen. 10.6.2021 6:00. Viitattu 13.6.2021.
 67. Sanna Savela: Puoli miljardia maksaneesta sairaalasta puuttuivat televisiot, seurauksena palautevyöry – "Olimme edellä aikaamme", sanoo sairaanhoitopiirin johtaja YLE Jyväskylä. 6.3.2021 14:37. Viitattu 18.6.2021.
 68. Eeva Salminen: Lions Club teki Sairaala Novaan kaivatun lahjoituksen – Leijonat haastavat nyt maakunnan isokenkäiset puuhaamaan televisiot kaikkiin potilashuoneisiin Keskisuomalainen. 15.2.2021 5:29. Viitattu 18.6.2021.
 69. Lukinmaa, Tuukka: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sydänpotilaiden hoito saatetaan myydä Tampereelle Yle Uutiset. 12.11.2020. Viitattu 26.3.2021.
 70. Nieminen, Katri: Sairaala Novan sydänosasto siirtyy osaksi osakeyhtiötä – sydänpotilaiden uskotaan saavan huippuhoitoa fuusion myötä Keskisuomalainen. 4.12.2020. Viitattu 26.3.2021.
 71. Sydänsairaala vastaa keskisuomalaisten sydänpotilaiden sairaalahoidosta helmikuusta 2021 alkaen www.sttinfo.fi. 1.2.2021. TAYS Sydänsairaala. Viitattu 26.3.2021.
 72. Lindell, Leila: Keskittämisasetukseen liittyvät neuvottelut toivat KSSHP:lle torjuntavoiton leilalindell.fi. 15.1.2021. Viitattu 26.3.2021.
 73. Nieminen, Katri: Da Vinci leikkaa potilaita Keski-Suomessa jo pian – keskussairaala hankki yli kahden miljoonan euron leikkausrobotin, joka on palvelujohtajan mukaan tarkempi ja nopeampi kuin ihmiskirurgi Keskisuomalainen. 31.5.2021 6:00. Viitattu 13.6.2021.
 74. Katri Nieminen: Yhden hengen huoneita jouduttu muuttamaan kahden hengen huoneiksi Sairaala Novassa Keskisuomalainen. 24.8.2022. Viitattu 27.8.2022.
 75. Roiha, Marja: Sairaala Novaan avataan uusi nuorisopsykiatrian akuuttiosasto, osastolla on 12 vuodepaikkaa Yle Uutiset. 29.3.2023. Viitattu 4.7.2023.
 76. Savela, Sanna: Kymmeniä potilaita jatkuvasti ylipaikoilla – aikuispsykiatrialle tarvitaan uusi osasto ja 29 uutta hoitajaa Keski-Suomen hyvinvointialueella Yle Uutiset. 26.6.2023. Viitattu 4.7.2023.
 77. Aluehallitus hyväksyi Jämsän Terveys Oy:n vaiheittaisen liikkeenluovutuksen ja siirtosopimuksen | Keski-Suomen hyvinvointialue hyvaks.fi. Viitattu 15.9.2023.
 78. Jolkkonen, Emma: Sairaala Novan psykiatrinen hoito ajautui vuosi sitten kriisiin – uuden osaston perustaminen on auttanut purkamaan ruuhkia Keskisuomalainen. 13.3.2024. Viitattu 18.3.2024.
 79. Tervonen, Tuukka: Jyväskylän sairaala Novan henkilökunta antoi hätähuudon – potilaiden pelätään kuolevan päivystykseen Yle Uutiset. 24.11.2023. Viitattu 26.11.2023.
 80. Karttunen, Camilla: Sairaala Novaan avataan uusi siirtymäosasto ensi viikolla – tavoitteena vähentää päivystyksen ruuhkautumista Keskisuomalainen. 30.1.2024. Viitattu 18.3.2024.
 81. Vilmusenaho, Jaakko: Sairaala Novan arkkitehtuuri voitti palkinnon kansainvälisesti arvostetussa kilpailussa Keskisuomalainen. 16.6.2022. Viitattu 28.1.2023.
 82. Suomen Medisiinariliitto Suomen Medisiinariliitto ry. 27.3.2023. Viitattu 5.12.2023.
 83. Jaetut tunnustukset Suomen Medisiinariliitto ry. Viitattu 5.12.2023.
 84. Suomen parhaat koulutuspaikan palkinnon saajat julkistettiin tänään | Keski-Suomen hyvinvointialue www.hyvaks.fi. Viitattu 1.2.2024.
 85. Kestomenestyjät tunnustukset hyvänä koulutuspaikkana nuorille lääkäreille | Keski-Suomen hyvinvointialue hyvaks.fi. Viitattu 28.1.2023.
 86. Minkkinen, Riikka: Sairaala Novan Anestesiologian ja tehohoidon klinikka palkittiin Nuorten Lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä – myös moni muu sairaalan yksikkö niitti menestystä Keskisuomalainen. 31.1.2022. Viitattu 28.1.2023.

Aiheesta muualla

muokkaa