Kenttärovasti

kirkollinen sotilasarvo Puolustusvoimissa

Kenttärovasti on palvelusarvo Puolustusvoimien kirkollisen työn alalla Suomen puolustusvoimissa. Kenttärovastin arvo rinnastetaan maa- ja ilmavoimissa everstiluutnantin ja merivoimissa komentajan arvoon.

Kenttärovastin kauluslaatta
Kenttärovastin olkalaatta

Kenttärovastina voi toimia Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappi, jolla on pätevyys kirkkoherran virkaan. Koulutukseltaan hän on vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, yleensä teologian maisteri. Kenttärovasteja toimii Pääesikunnassa sekä Maavoimien, Merivoimien ja Ilmavoimien esikunnissa sekä maavoimien isoimmissa joukko-osastoissa (Porin-, Karjalan, ja Kainuun prikaatissa) joissa on myös sotilaspastori.lähde?

Kenttärovastin alaisuudessa toimivat hänen vastuualueellaan toimivat sotilaspastorit, sotilasdiakonit, varusmiespapit sekä varusmiesdiakonit.

Aiheesta muualla

muokkaa