Karkea hietamoreeni

Karkea hietamoreeni on keskikarkean maalajiryhmän maalaji. Lajittuneissa maissa karkean hiedan raekoko vaihtelee 0,06 mm:stä 20 mm:iin ja hiekan 0,2 mm:iin. Yksittäisiä rakeita voi havaita silmämääräisesti.[1]

Lähteet muokkaa

  1. Metsänhoito - hyvän metsätalouden suositukset,sivu 231, toimittaneet Olli Äijälä, Arto Koistinen, Johnny Sved, Kalle Vanhatalo, Pentti Väisänen, julkaisija Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsäkustannus Oy, Bookwell, 2014, ISBN 978-952-6612-22-5