Kansankomissariaatti

Kansankomissariaatti vastasi ministeriötä Neuvosto-Venäjällä 1917–1922 ja Neuvostoliitossa 1922–1945.lähde? Tämän jälkeen 1946 nimitykset tavanomaistettiin vaihtaen kansankomissariaatti-päätteen tilalle ministeriö.

Kansankomissariaatit ja ensimmäiset kansankomissaarit neuvostovallan alkuvaiheessa muokkaa

Kansankomissaari ensimmäinen kansankomissaari kansankomissaarin kuolema
kansankomissaarien neuvosto Vladimir Lenin, puheenjohtaja luonnollinen kuolema 1924
kansankomissaarien neuvosto Nikolai Gorbunov, sihteeri teloitettu 1938
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan maatalouskansankomissariaatti Vladimir Miljutin teloitettu 1937
kansankomissaarien sota- ja laivastoneuvosto Nikolai Krylenko sota-asiat (maa- ja ilmavoimat) teloitettu 1938
kansankomissaarien sota- ja laivastoneuvosto Pavel Dybenko laivastoasiat teloitettu 1938
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan kauppa- ja teollisuuskansankomissariaatti Viktor Nogin luonnollinen kuolema 1924
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan opetuskansankomissariaatti Anatoli Lunatšarski luonnollinen kuolema 1933
Elintarvikekansankomissariaatti Ivan Teodorovitš teloitettu 1937
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan ulkoasiainkansankomissariaatti Lev Trotski murhattu 1940
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan sisäasiainkansankomissariaatti Aleksei Rykov teloitettu 1938
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan oikeuskansankomissariaatti Georgi Oppokov teloitettu 1937
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan työvoimakansankomissariaatti Aleksandr Šljapnikov teloitettu 1937
kansallisuuskansankomissariaatti Josef Stalin luonnollinen kuolema 1953
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan sähkö- ja lennätinkansankomissariaatti Nikolai Glebov-Avilov teloitettu 1937
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan rautatiekansankomissariaatti
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan valtiovarainkansankomissariaatti Ivan Skvortšov-Stepanov luonnollinen kuolema 1928
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan sosiaalikansankomissariaatti Aleksandra Kollontai luonnollinen kuolema 1952