Kansainvälinen järjestö

Kansainvälinen järjestö tarkoittaa järjestöä, joka muodostuu monista erimaalaisista jäsenistä. Usein termillä viitataan valtioiden hallitusten välisiin organisaatioihin (intergovernmental organisation, IGO), mutta jäseninä voivat toimia myös erimaalaiset yksilöt, jolloin puhutaan kansalaisjärjestöistä (non-governmental organisation, NGO).

Järjestöjen tavoitteet voivat olla moninaiset. Kansainvälisten valtioidenvälisten järjestöjen tavoitteena voi olla jäsenmaiden välinen yhteistyö ja niiden etujen ajaminen. Kuitenkin esimerkiksi YK pyrkii työskentelemään kaikkien kansojen hyvinvoinnin edistämiseksi. NGO:t pyrkivät usein muokkaamaan yleistä mielipidettä tai ajamaan jäsentensä asiaa.

Katso myösMuokkaa