Kannustin

Tämä artikkeli käsittelee taloustieteen termiä. Kannustin on myös ratsastukseen liittyvä väline.

Kannustin eli insentiivi tarkoittaa taloustieteessä mitä tahansa, mikä motivoi tiettyyn valintaan tai toimintaan.

Taloustiede onkin lähinnä kannustinvaikutusten tutkimista. Tulospalkkio (esimerkiksi johdon optiopalkkio) sekä urakkapalkka ovat tyypillisiä kannustimia. Kannustin voi olla myös ei-taloudellinen kuten sosiaalinen paine tai arvostus. Sanktio on negatiivinen kannustin. Usein kannustimilla on ikäviä tahattomia vaikutuksia, joten kannustimet pitää kohdentaa mahdollisimman oikein juuri siihen asiaan, mitä halutaan lisätä tai vähentää.

Kierot kannustimetMuokkaa

Kieroksi kannustimeksi (engl. perverse incentive) nimitetään kannustinta, jolla on odottamattomia negatiivisia sivuvaikutuksia.


Katso myösMuokkaa