Kannabiksen lainsäädännöllinen asema

Kannabiksen asema lainsäädännössä vaihtelee maittain. Suurimmassa osassa maita kannabis on luokiteltu huumausaineeksi ja sen käyttö ja hallussapito on kielletty.

Kannabislainsäädäntö maittain
  Laillista
  Laitonta, mutta dekriminalisoitu
  Laitonta, mutta harvoin valvottua
  Laitonta

Kannabiksen kieltäminenMuokkaa

Yhden historian varhaisimmista tunnetuista kannabiskielloista antoi Napoleon Bonaparte Egyptissä 1798.[1] Egyptiläiset alkoivat käyttää muskottipähkinää korvikkeena.[2]

Yhdysvalloissa kannabis kiellettiin 1900-luvun alkupuolella. Myöhemmin Yhdysvaltojen vaikutuksesta kielto levisi YK:n kautta lähes kaikkiin maailman maihin.[3]

Yhdysvalloissa oli vuonna 1910 käsiteltävänä lakiesitys, joka koski silloin käytössä olevia lääkeaineita (Foster Anti-Narcotic Bill). Lakiesityksen tarkoituksena oli tutkia lääkkeinä käytettyjen aineiden turvallisuutta. Kannabis oli mukana tässä lakiesityksessä, mutta se kumottiin, koska kannabiksen ei katsottu olevan riippuvuutta aiheuttava.

Tappajahuume ja Marihuana Tax ActMuokkaa

 
Federal Bureau of Narcoticsin propagandaa vuodelta 1935.

1930-luvulla syntyi myös pelotteleva valistus, jossa kannabiksen muun muassa varoitettiin muuttavan tavalliset kansalaiset verenhimoisiksi tappajiksi. Kuuluisa esimerkki on Reefer Madness -elokuva vuodelta 1936.[4] Tavallisimmaksi nimitykseksi kannabikselle vakiintui meksikolaisperäinen sana marihuana.[5]

Federal Narcotics Bureaun huolella suunnittelema pelotteleva valistus synnytti yleisössä hysteriaa ja lopulta johti marihuanan vastaisen Marihuana Tax Act -lakiehdotuksen hyväksymiseen 1937.[6]

Vuoteen 1937 saakka kannabis oli laillista suurimmassa osassa Yhdysvaltain osavaltioita ja monin paikoin avoimesti saatavilla. Liittovaltion tasolla hyväksytty uusi verolaki (Marihuana Tax Act) teki käytännössä kannabiksen hallussapidon rangaistavaksi. Laki ei suoranaisesti tehnyt kannabiksesta laitonta, mutta jokainen, joka halusi ostaa, myydä, käyttää tai pitää hallussa kannabista, velvoitettiin anomaan valtiolta postimerkkiä muistuttava kannabisveromerkki (engl. marihuana stamp). Valtio kuitenkin painoi vain nimellisen määrän kyseisiä ”lupia”, eikä niitä siten ollut saatavissa. Saadakseen luvan oli tuotava kannabista mukana lupaa hakiessa, jolloin oli jo lainrikkoja ja joutui vaikeuksiin. Lain hyväksymiseen Yhdysvaltain kongressissa vaikutti merkittävästi Federal Narcotics Bureaun pääjohtaja Harry J. Anslinger.[7]

YK:n huumausainesopimusMuokkaa

Vuonna 1961 voimaan tullut YK:n huumausainesopimus piti Yhdysvaltain vaikutuksesta sisällään myös laajamittaisen kannabiksen kiellon. Toinen YK:n sopimus vuodelta 1988 tiukensi kannabiksen päihdekäytön kieltoa entisestään.[8]

Intia vastusti päätöksiä voimakkaasti, koska sillä oli laaja ja perinteinen kannabiksen käyttökulttuuri. Tämän vuoksi Intialle myönnettiin 25 vuotta lisäaikaa kieltolain toteuttamiseksi ja virallisesti Intia kielsi kannabiksen käytön vasta 1989.lähde?

Kriminalisointi SuomessaMuokkaa

Asetustasolla huumeiden käyttö määriteltiin Suomessa rikokseksi vuonna 1966[9] ja vuosikymmenen lopulla huumeasiat siirrettiin huoltopoliisilta rikospoliisille, jonka puitteisiin perustettiin huumeisiin erikoistuneita yksiköitä.

Vuonna 1972 säädettiin huumausainelaki.[10] Erimielisyydet huumekysymyksen määrittelyssä tiivistyivät kysymykseen huumeiden käytön rangaistavuudesta. Hallituksen esityksessä käyttöä ei määritelty rangaistavaksi teoksi.[11] Eduskunnassa lakivaliokunta[12] suositteli käytön kriminalisointia, kun taas talousvaliokunta[13] asettui hallituksen linjalle. Suuri valiokunta päätti asiasta arvalla. Nostetussa arvassa luki Ei, eli siis hallituksen rangaitsemattomuuskantaa vastaan ja kriminalisoinnin puolesta, joka hyväksyttiin myös lopullisessa äänestyksessä äänin 92 puolesta – 80 vastaan.[14][15]

Lainsäädäntö EuroopassaMuokkaa

Euroopassa kannabiksen valmistus eli kasvatus huumausaineena käytettäväksi on kielletty muualla paitsi Maltalla. Kannabiksen käytön suhteen Euroopassa lainsäädäntö vaihtelee suuresti.

 • Alankomaat: Alankomaissa laki ei suoraan salli kannabistuotteiden myyntiä, mutta käytännössä se on mahdollista Coffee shop -kahviloissa. Näissä kahviloissa tapahtuvaan kannabis-tuotteiden myyntiin ei puututa, mikäli myynti täyttää lisenssin ehtona olevat arviointiperusteet. Myös kasvatus yksityiseen käyttöön on dekriminalisoitu (enimmillään 5 kasvia).
 • Belgia: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi. Aikuisten käytöstä ja pienien määrien (alle 3 gramman tai yhden kasvin) hallussapidosta ei rangaista.[16][17] Belgiassa on kuitenkin kannabiskerhoja, jotka kasvattavat kannabista jäsenien omaan käyttöön, Belgian laki sallii sen.[18]
 • Britannia: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi, mutta sen käytöstä ja pienien määrien hallussapidosta ei käytännössä rangaista. Kannabis on nykyään B-luokan huume uusien vahvempien lajikkeiden ilmestyttyä Lontoon alueelle.[19]
 • Espanja: Kannabiksen käytöstä yksityisissä tiloissa ei rangaista. Myös pienien määrien kasvattaminen omaan käyttöön on dekriminalisoitu.[20]Vuonna 2015 Espanjassa oli noin 700 kannabisklubia. Klubit saavat kasvattaa ja jaella kannabista jäsenilleen, jotka puolestaan maksavat klubin ylläpitämisestä ja kasvattamisesta koituvat kulut.[21] Vuonna 2019 klubeja oli jo yli 1000.[22]
 • Italia: Kannabis ja vahvemmat huumausaineet on nykyään selvästi eroteltu Italian huumausainelaissa. Kannabiksen käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta ei käytännössä rangaista.[23][24][25] Koska lääkekannabista on ollut Italiassa huonosti saatavilla kalliiseen hintaan, ovat jotkut lääkekäyttäjät ostaneet kannabista laittomilta markkinoilta. Vuonna 2015 Italian valtio alkoi kasvattamaan lääkekannabista, supistaakseen laittomia markkinoita tarjoamalla lääkekäyttäjille halvempaa lääkekannabista.[26]
 • Malta: Vuonna 2021 Maltasta tuli ensimmäinen Euroopan valtio, jossa kannabiksen käyttö ja kasvatus omaan käyttöön on sallittu. Aikuinen saa pitää hallussaan seitsemän grammaa kannabista, ja on sallittua kasvattaa neljää kasvia.[27]
 • Portugali: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi, mutta käytöstä ja hallussapidosta ei rangaista.[28][29]
 • Ranska: Lainsäädännössä määritelty huumausaineeksi, jonka kasvatus, myynti ja hallussapito sekä käyttö kiellettyä.[30] Viranomaiset eivät tosin puutu hallussapitoon ja käyttörikokseen, sillä vahvojen huumausaineiden käyttö ja niiden osuus rikollisuuteen ovat selkeästi suurempia ongelmia (resurssipula)lähde?.
 • Romania: Romania salli kannabiksen lääkekäytön vuonna 2013.[31]
 • Saksa: Berliinin, Bremenin, Hampurin, Baden-Wurttembergin, Baijerin, Hessenin, Saarlandin ja Schleswig-Holsteinin osavaltioissa kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi, mutta käytöstä ja pienien määrien hallussapidosta tehdään yleensä syyttämättäjättämispäätös. Pieneksi määräksi eri osavaltioissa katsotaan yleisesti 6 grammaa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. (useat osavaltiot ovat viime aikoinamilloin? kiristäneet pieneksi katsomaansa määrää ja ilmassa on poliittisia paineita yhtenäistää raja kuuteen grammaan) Muualla kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi ja sen käytöstä seuraa lain mukaan rangaistus.lähde? Vuonna 2014 Saksalainen oikeusistuin päätti että vakavasti sairaat voivat saada tapauskohtaisesti kasvattaa kannabista kotonaan, mikäli heillä on lupa sen lääkekäyttöön, sairauteen ei ole muita lääkevaihtoehtoja ja ulkopuoliset eivät pääse käsiksi kasveihin tai kannabistuotteisiin. Sairausvakuutus ei kata Saksassa kannabiksen lääkekäyttöä, joten sen kotikasvatus tulee potilaille huomattavasti halvemmaksi kuin ostaminen.[32]
 • Slovenia: Kannabiksen käyttö ja pienien määrien hallussapito/osto ei ole rikos.lähde?
 • Sveitsi: Kannabiksen käyttö on kielletty laissa, mutta käytännössä siitä ei rangaista kovin helposti. Sveitsissä kannabiksen jakelu on sallittu. Myös pienimuotoinen kannabiksen kasvattaminen omaan käyttöön on sallittua, mutta isoihin viljelmiin suhtaudutaan kielteisesti.[33] Sveitsin kantonit Vaud, Neuchâtel, Geneve ja Fribourg laillistivat 4 kannabiskasvin kasvattamisen vuoden 2012 alusta asti vähentääkseen katukauppaa.[34] 1.10.2013 lähtien Sveitsi yhtenäisti kannabislakejaan siten että täysi-ikäiselle korkeintaan 10 gramman hallussapito on rike, josta saa noin sadan euron sakon ilman, että poliisin rekisteriin tulee merkintää. Yksi merkittävä syy lakimuutokseen oli keventää oikeusjärjestelmän taakkaa, koska pieniä hallussapitoja käsiteltiin aiemmin 30 000 vuodessa.[35][36]
 • Tanska: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi ja sen käytöstä, hallussapidosta ja myynnistä seuraa lain mukaan rangaistus. Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa sijaitsevassa vapaakaupunki Christianiassa tapahtuvaa huumekauppaa on kuitenkin katsottu sormien läpi.[37] Enemmistö Kööpenhaminan kunnanvaltuustosta haluaa laillistaa kannabiksen kolmen vuoden koeajaksi ja tehdä sen myynnistä kunnan säätelemää liiketoimintaa. Kaupan koko tuotto ohjattaisiin huumetyöhön ja narkomaanien hoitamiseen. Mielipidetiedustelujen mukaan suurin osa tanskalaisista kannattaa laillistamishanketta.[38]
 • Tšekki: Kannabiksen myyminen on kiellettyä, mutta pienen määrän hallussapito ja käyttö ovat sallittuja. Viranomaisilla ei ole oikeutta antaa sanktioita käytöstä. Tšekin senaatin 8. tammikuuta 2009 hyväksymän rangaistusasteikon perusteella "pieni määrä" on kannabiksen kohdalla rajattu alle 20 kannabissavukkeeseen tai viiteen kannabiskasviin.[39]
 • Unkari: Vuonna 2003 voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan kannabiksen käytöstä ei rangaista ankarasti. Aiemmin kannabis ja heroiini asetettiin samaan luokkaan. Suurista määristä, myynnistä ja salakuljetuksesta seuraa kovat rangaistukset.[40]
 • Viro: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi, mutta pienien määrien käytöstä ja hallussapidosta ei rangaista, mikäli siihen ei liity mitään muuta rikollisuutta.[41]

Huumeiden laillisuutta kuvaavia tekstejä luettaessa kannattaa huomioida, että tiedot voivat olla vanhentuneita tai epätarkkoja, esimerkiksi huume voi olla "laiton", vaikka käytöstä ei ole säädetty rangaistusta tai sellaista ei käytännössä anneta, ja joissain lähteissä kirjoitetaan "laillistettu" (dekriminalisoitu), jos huumeen käyttö ei enää ole rikos vaan rike, josta saattaa saada sakon.

Joulukuussa 2018 on ollut uutisia, joiden mukaan Luxemburgin uusi hallitus laillistaisi kannabiksen ensimmäisenä EU-maana.[42]

Lainsäädäntö muualla maailmassaMuokkaa

Lainsäädäntö vaihtelee kannabiksen myynnin ja käytön suhteen valtiokohtaisesti. YK:n huumausaineyleissopimus velvoittaa sen ratifioineita maita pitämään kannabiksen tuotanto ja myynti de jure laittomana. Tosiasiallinen paikallinen käytäntö vaihtelee kuitenkin merkittävästi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa liittovaltion lait kieltävät kaiken käytön ja jakelun, mutta 12 osavaltiota sallii lääkekäytön ja 13:ssa osavaltiossa on toteutettu pienten määrien eri asteinen dekriminalisointi.

 • Argentiina: Argentiina korkein oikeus salli marihuanan vähäisen käytön vuonna 2009, kuitenkaan ottamatta tarkemmin kantaa sallittuihin määriin.[43]
 • Jamaika: Alkuvuodesta 2015 Jamaikalla uudisti kannabista koskevia lakejaan. Uudistuksen myötä korkeintaan kahden unssin (56.6g) hallussapito on rike, josta voi saada sakon mutta ei tule rikosrekisterimerkintää. Lisäksi kannabiskasveja saa kasvattaa korkeintaan viisi kappaletta ja käyttö on sallittu rastafari-uskontokuntaan kuuluville. Myös lääkekannabista koskeva säännöstely on työn alla.[44] Aiemmin uutisoitiin, että uuden lain tullessa voimaan kannabiksen käytöstä tuomittujen rikosrekisteri puhdistuisi.[45]
 • Kanada: Kanadassa laillistettiin kannabiksen käyttö joulukuussa 2015. Lakimuutos tuli voimaan vuoden 2016 alusta alkaen.[46] Kannabiksen myyminen ja ostaminen 18 vuotta täyttäneille tuli lailliseksi 17. lokakuuta 2018. Provinssit ja territoriot saavat kuitenkin halutessaan asettaa oman, korkeamman ikärajan. Laillisesti ostettua kannabista saa pitää kerralla hallussaan enimmillään 30 grammaa.[47][48]
 • Kolumbia: Vaikka kannabiksen käyttö ja myynti on Kolumbiassa laitonta, on pienen määrän hallussapito ja korkeintaan 20 kasvin kasvattaminen omaan käyttöön sallittua.[49]
 • Mariaanit: Mariaanit salli kannabiksen vuonna 2010 huolimatta Yhdysvaltojen painostuksesta lakkauttaa 10 miljoonan dollarin tuen saarille. Taustalla on todennäköisesti yritys nostattaa saarien taloutta kannabisturismin myötä.[50]
 • Meksiko: Vuonna 2009 Meksikossa astui voimaan laki, joka asettaa tietyn maksimimäärän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuille huumeille. Tämän määrän puitteissa huumeiden hallussapito ei ole rangaistavaa. Maksimimäärä kannabikselle on 5 grammaa. Jos viranomaiset löytävät henkilön hallusta sallitun määrän huumeita, häntä kannustetaan hakeutumaan hoitoon. Kolme kertaa sallitusta hallussapidosta kiinni jääneille hoito on pakollista, mutta laissa ei määritellä rangaistusta, vaikka henkilö ei suostu hoitoon.[51]
 • Pohjois-Korea: Pohjois-Koreassa kannabista ei ole luokiteltu huumeeksi ja sitä pidetään tupakan kaltaisena tuotteena. Sen käyttö, kasvatus ja myynti on laillista. Paikallinen kannabis on maatiaislajikkeesta ja sisältää huomattavasti pienemmän THC-pitoisuuden kuin päihteeksi jalostettu kannabis. Se kasvaa villinä ja viljentynä ja sitä myydään toreilla.[52]
 • Thaimaa: Lähestyi sekavasti laillistamista vuonna 2022.[53]
 • Uruguay: Kannabiksen käyttö ja hallussapito omaa käyttöä varten ei ole laitonta Uruguayssa, mutta yksityinen kasvatus on. Yleinen myynti sallittiin vuonna 2017. Vuonna 2012 Uruguay ilmoitti että se perustaa maailman ensimmäisen kannabista myyvän valtionyhtiön. Yhtiö tuottaa ja myy kannabista suoraan kuluttajille. Kauppa on valvottua ja vain aikuiset Uruguayn kansalaiset voivat rekisteröityä asiakkaaksi. Kannabista saa ostaa 30 g kuussa asiakasta kohden. Kaikki, jotka ostavat marihuanasavukkeita enemmän kuin laissa säädetyn enimmäismäärän, ohjattaan vieroitushoitoon. Kaupasta saadut rahat käytetään vieroituksen rahoittamiseen. Uruguayssa arvellaan olevan 150 000 kannabiksen säännöllistä käyttäjää, mikä on noin 5 % Uruguayn väestöstä. Uruguayn hallitus on laskenut että se tarvitsisi 150–200 hehtaaria maata täyttääkseen nykyisen 27 tonnin vuotuisen kannabiskysynnän.[54][55] Uruguayn vuosittaisen laittoman kannabiskaupan arvon arvioitiin ennen laillisen myynnin alkua olleen 75 miljoonaa dollaria. Uruguayn hallituksen mukaan myynnin sallimisella tähdätään väkivallan vähentämiseen, voittojen viemiseen järjestäytyneeltä rikollisuudelta, käyttäjien terveysriskien vähentämiseen ja kovien huumeiden käytön vähentämiseen. Aloitteen esitellyt puolustusministeri Eleuterio Fernandez Huidobro sanoi: "Uskomme, että tiettyjen aineiden kieltolaki luo enemmän ongelmia kuin aine itsessään."[56] Uruguayun senaatti hyväksyi lain 10. joulukuuta 2013 ja se tuli voimaan huhtikuussa 2014. Valtion tietokantaan rekisteröidyt täysi-ikäiset Uruguayun kansalaiset voivat ostaa luvallisilta myyjiltä korkeintaan 40 grammaa kannabista kuukaudessa. Kotona saa kasvattaa korkeintaan kuusi kasvia tai 480 grammaa kannabista vuodessa.[57][58][59][60] Myynti apteekeissa aloitettiin heinäkuussa 2017.[61][62]

YhdysvallatMuokkaa

 
Kannabislainsäädäntö Yhdysvalloissa. Sininen: Osavaltio, jossa kannabis on laillista. Tummanvihreä: Osavaltio, jossa lääkekäyttö on sallittu. Vaaleanvihreä: Osavaltio, jossa lääkekäyttö on sallittu, mutta THC-määrä on rajattu. Harmaa: Osavaltio, jossa kannabis on täysin kiellettyä.

Yhdysvaltojen kongressissa toimii kannabisryhmä, joka perustettiin vuonna 2017.[63] Se pyrkii huolehtimaan siitä, että osavaltioilla on oikeus tehdä kannabikseen liittyviä päätöksiä itse oman lainsäädäntönsä puitteissa. Lisäksi se pyrkii muuttamaan liittovaltion lakia siten, että kannabista ei enää laskettaisi voimakkaaksi huumausaineeksi ja se poistettaisiin valvottujen aineiden listalta.[64]

PäihdekäyttöMuokkaa

64 % yhdysvaltalaisista kannatti kannabiksen laillistamista lokakuussa 2017.[65] Käyttö on sallittua Alaskassa, Arizonassa, Coloradossa, Etelä-Dakotassa, Illinoisissa, Kaliforniassa, Mainessa, Massachusettsissa, Michiganissa, Montanassa, Nevadassa, New Jerseyssä, Oregonissa, Vermontissa, Washingtonin osavaltiossa ja pääkaupungissa Washingtonissa.[66][67][68] Näistä kaikki paitsi Washingtonin kaupunki sallivat myös kannabiksen luvanvaraisen myymisen. Useat osavaltiot ovat myös alentaneet kannabiksen käytön ja vähäisten määrien hallussapidon rikoksesta rikkeeksi, josta yleensä seuraa vain hallinnollinen rikesakko.[69]

 • Alaska: Kannabiksen käyttö, kasvatus ja myynti yli 21-vuotiaille hyväksyttiin kansanäänestyksessä marraskuussa 2014. Kannabista saa pitää hallussa yhden unssin ja kasvattaa kuutta kasvia.[70]
 • Colorado: Kannabiksen päihdekäyttö tuli lailliseksi Coloradossa alkuvuodesta 2014. Coloradon poliisin mukaan kannabispidätykset vähenivät heti lain voimaantulon jälkeen 77 prosenttia.[71] Pitkän ajan seurannassa kannabiksen käyttö lisääntyi aikuisilla 94 prosenttia. Sellaisten liikennekuolemien määrä, joissa huumetesti oli marihuanan osalta positiivinen, kasvoi 109 prosenttia samaan aikaan kun kaikki liikennekuolemat lisääntyivät 31 prosenttia. Marihuanan aiheuttamien sairaanhoitojen vuosittainen määrä kasvoi 101 prosenttia.[72]
Kannabiksen käyttö käy Coloradossa yhä irtisanomisperusteesta, vaikka käyttö tapahtuisi vapaa-ajalla. Coloradossa laillisesti myytävästä päihdekäyttökannabiksesta menee 30 % veroa. Lääkekannabis on kevyemmin verotettua. Colorado laskee kannabiksen tuomien verotulojen nousevan vuonna 2014 sataan miljoonaan dollariinselvennä ja ensimmäiset 40 miljoonaa osavaltio on budjetoinut koulujen kehittämiseen.[71] Vuonna 2019 julkaistun tutkimuksen tulokset kertovat, että jokaista verotuloihin tullutta lisädollaria kohti osavaltio käytti 4,50 dollaria laillistamisen negatiivisten seurausten hoitoon, ja erityisesti kulut lisääntyivät terveydenhuollossa ja koulun keskeyttämiseen liittyvissä kustannuksissa.[72] Yli 21-vuotiaat coloradolaiset saavat kasvattaa enimmillään kuutta kannabiskasvia omaan käyttöönsä kotonaan lukituissa tiloissa. Lisensoidut ja tarkkaan kontrolloidut yrittäjät kasvattavat kannabista myyntiin. Presidentti Barack Obama on sanonut, että liittovaltio jättää kannabisyrittäjät rauhaan, kunhan nämä noudattavat osavaltion lakeja. Koska kannabiskauppa on liittovaltion tasolla laitonta, pankit eivät uskalla ottaa vastaan yrittäjien rahoja ja ala aikookin perustaa oman pankin.[71]
 • Kalifornia: Lakiehdotus (Proposition 64), jolla sallittiin kannabiksen käyttö, kasvatus ja myynti yli 21-vuotiaille, hyväksyttiin kansanäänestyksessä marraskuussa 2016. Laki astui voimaan tammikuussa 2018. Kasvattaa saa kuutta kasvia.[68]
 • Oregon: Kannabiksen käyttö, kasvatus ja myynti yli 21-vuotiaille hyväksyttiin kansanäänestyksessä marraskuussa 2014. Myyntiä verotetaan ja saaduilla tuloilla rahoitetaan kouluja, lainvalvontaa sekä huumeiden vastaista valistustyötä.[73][74] Oregonissa sallitaan 228 gramman hallussapito ja neljän kasvin kasvatus.[70]
 • Washington: Kannabis laillistettiin kansanäänestyksessä marraskuussa 2012. Yli 21-vuotiaat saavat pitää hallussaan korkeintaan 28 grammaa kannabista mutta kotikasvatus ei ole sallittua.[75]
 • Washington D.C.: Alkuvuodesta 2014 Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa päätettiin alentaa pienten kannabismäärien hallussapidon rangaistavuus parkkisakkoon verrattavissa olevaksi rikesakoksi. Julkinen kannabiksen käyttö on kuitenkin edelleen rangaistavaa. Aiemmin pääkaupungissa oli tehty merkittävästi maan keskiarvoa enemmän pidätyksiä kannabiksen hallussapidosta ja pidätyksiä kohdistettiin mustaihoiseen väestöön enemmän kuin muualla.[76][77][78] Marraskuun 2014 kansanäänestyksissä voitti ehdotus sallia 57 gramman hallussapito ja kuuden kasvin kotonaan kasvattaminen. Kaupunginhallituksen pitää kuitenkin vahvistaa aloitteen hyväksyminen ja lain pitää käydä läpi 60 päivän tarkastelujakso kongressissa.[70]
 • Vermont: Alkuvuodesta 2018 Vermontin parlamentti päätti laillistaa kannabiksen kasvatuksen ja hallussapidon omaan käyttöön. Kaupallinen valmistus ja myynti ei ole sallittua. Laki tulee voimaan heinäkuussa 2018. Lainmuutoksen takana on pyrkimys purkaa etnisiin vähemmistöihin kohdistuvaa epäsuhtaista poliisikontrollia.[67]

LääkekäyttöMuokkaa

Vuonna 2009 presidentti ja oikeusministeri päättivät lopettaa ratsiat osavaltioiden laillistamiin lääkekannabiskauppoihin.[79][80] Vuoden 2020 marraskuussa lääkekannabis oli sallittu 35 osavaltiossa ja pääkaupungissa Washingtonissa.[81][82]

Sallineet osavaltiot:[81]
Osavaltio Asukkaita (milj.) Hyväksymisvuosi Kannatus Rekisteröintimaksu Hallussapitoraja Muun osavaltion henkilötodistus hyväksytään?
Alaska 0,7 1998 Ballot Measure 8 (58%) $25/$20 1 unssi käytettävää; 6 kasvia (3 aikuista, 3 kasvavaa) Ei
Arizona 6,4 2010 Proposition 203 (50.13%) $150/$75 2.5 unssia; 0-12 kasvia Kyllä
Kalifornia 37,3 1996 Proposition 215 (56%) $66/$33 8 unssia; 6 aikuista tai 12 kasvavaa kasvia Ei
Colorado 5 2000 Ballot Amendment 20 (54%) $15 2 unssia; 6 kasvia (3 aikuista, 3 kasvavaa) Ei
Connecticut 3,6 2012 House Bill 5389 (96-51 House, 21-13 Senate) $100 Kuukauden käyttötarvetta vastaava määrä Ei
Washington (DC) 0,6 2010 Amendment Act B18-622 (13-0 vote) $100/$25 2 unssia kuivattuna; muut rajat ei päätetty Ei
Delaware 0,9 2011 Senate Bill 17 (27-14 House, 17-4 Senate) $125 6 unssia käyttövalmiina Ei
Havaiji 1,4 2000 Senate Bill 862 (32-18 House; 13-12 Senate) $25 3 unssia käyttövalmiina; 7 kasvia (3 aikuista, 4 kasvavaa) Ei
Illinois 12,8 2013 House Bill 1 (61-57 House; 35-21 Senate) ? 2,5 unssia käyttövalmiina 14 päivän aikana Ei
Maine 1,3 1999 Ballot Question 2 (61%) Ilmainen 2,5 unssia käyttövalmiina; 6 kasvia Kyllä
Maryland 5,8 2014 House Bill 881 (125-11 House; 44-2 Senate) ? 30 päivän käyttömäärä, määrä määrittämättä Ei
Massachusetts 6,5 2012 Ballot Question 3 (63%) $50 60 päivän tarve omaan lääkinnälliseen tarkoitukseen Ei tietoa
Michigan 9,8 2008 Proposal 1 (63%) $100/$25 2,5 unssia käyttövalmiina; 12 kasvia Kyllä
Montana 0,9 2004 Initiative 148 (62%) $75 1 unssia käyttövalmiina; 4 kasvia (aikuista); 12 taimea Ei
Nevada 2,7 2000 Ballot Question 9 (65%) $100 1 unssia käyttövalmiina; 7 kasvia (3 aikuista, 4 kasvavaa) Kyllä
New Hampshire 1,3 2013 House Bill 573 (284-66 House; 18-6 Senate) ? 2 unssia 10 päivän aikana Kyllä
New Jersey 8,7 2010 Senate Bill 119 (48-14 House; 25-13 Senate) $200/$20 2 unssia Ei
New Mexico 2 2007 Senate Bill 523 (36-31 House; 32-3 Senate) Ilmainen 6 unssia käyttövalmiina; 16 kasvia (4 aikuista, 12 kasvavaa) Ei
Oregon 3,8 2007 Ballot Measure 67 (55%) $200/$60 24 unssia käyttövalmiina; 24 kasvia (6 aikuista, 18 kasvavaa) Ei
Rhode Island 1 2006 Senate Bill 0710 (52-10 House; 33-1 Senate) $75/$10 2,5 unssia käyttövalmiina; 12 kasvia Kyllä
Vermont 0,6 2004 Senate Bill 76 (22-7) HB 645 (82-59) $50 2 unssia käyttövalmiina; 9 kasvia (2 aikuista, 7 kasvavaa) Ei
Washington 6,7 1998 Aloite 692, 59 % Ilmainen 24 unssia käyttövalmiina; 15 kasvia Ei

Lainsäädäntö SuomessaMuokkaa

Hampun kasvattaminen huumausainekäyttöön, samoin kuin kannabiksen hallussapito, maahantuonti, myynti, levitys ja käyttö on kiellettyä rikoslain 50. luvun 1. §:n mukaan (huumausainerikos). Mikäli poliisilla on riittävää syytä epäillä, voidaan epäilyksen kohteena olevalle henkilölle suorittaa henkilöntarkastus tai kotietsintä. Törkeän huumausainerikoksen rajana pidetään kiloa hyvälaatuista kannabista.[83] Kannabis lisättiin Suomen lääkeainelistaan 1. lokakuuta 2008.lähde?

Eduskunta on hyväksynyt lain rikoslain 50. luvun muuttamisesta,[84] jonka mukaan huumausainerikoksen valmistelun yrityksestä tulee rikos. Jo aiemmin siementen kylväminen tai taimen istutus on tulkittu lainvastaiseksi huumausainerikoksen valmisteluksi. Lakivaliokunnan mukaan rangaistavuus ulottuu poikkeuksellisen pitkälle, mutta valiokunta painottaa, että huolimatta rangaistavuuden laajuudesta, tuomioistuinten on muistettava näyttökynnyksen olevan sama kuin muissakin rikoksissa.[85] Tämä tarkoittaa rikoslain 5. luvun mukaan, että on osoitettava syytetyn aloittaneen rikoksen tekemisen ja saaneen aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä.[86]

Lain valvontaMuokkaa

Kannabiksen tuotanto ja myynti ovat kasvavaa liiketoimintaa. Viime vuosinamilloin? kannabiksen kysyntä on kasvanut ja kannabisviljelmien koko on laajentunut. Esimerkiksi Helsingissä viljely on muuttunut ammattimaiseksi. Viljelijät tuntevat alan hyvin ja suhtautuvat työhönsä kiihkeällä intohimolla.[83]

Suomessa poliisin tietoon kannabisviljelmät tulevat yleensä sattumalta jonkin muun asian yhteydessä. Vuonna 2008 Helsingin poliisin huumeyksikön silloinen johtaja Jari Aarnio sanoi, että ”markkinoilta saadaan pois ehkä viisi prosenttia kokonaismäärästä”. 2000-luvun ensikymmenellä kannabiksen takavarikot kasvoivat, mutta takavarikkojen määrä vaihteli selvästi: Helsingissä vuonna 2005 takavarikoitiin 25 kiloa, mutta vuonna 2007 vain 10 kiloa.[83]

Ammattirikolliset rahoittavat kasvattamista viljelijän kantaessa riskin sadon valmistumisesta. Poliisi arvioi vuonna 2008, että 6–7 kilon suuruinen sato ”alkaa olla taloudellisesti hyvä tuote”.[83]

LääkekäyttöMuokkaa

Suomessa neurologina toimiva lääkäri saa määrätä potilaalleen Sativex-nimistä lääkettä, joka sisältää delta-9-tetrahydrokannabinolia ja kannabidiolia. Lääkettä myönnetään pääasiassa MS-tautiin. Sativex ei ole Kelan korvaama valmiste, joten sen käyttö joudutaan korvaamaan omilla rahoilla tai toimeentulotuella. Siitä korvaako toimeentulotuki lääkekäytön, on käyty Suomessa useita oikeustaisteluita. Ne kaikki ovat päätyneet potilaan eduksi. Lisäksi muihin tauteihin Fimea voi myöntää vuodeksi kerrallaan käyttöluvan.[87][88]

Lainsäädännön muutospyrkimyksetMuokkaa

KansalaisaloitteetMuokkaa

Suomessa on tehty tähän mennessä yhdeksän kansalaisaloitetta kannabiksen lainsäädännöllisen aseman muuttamiseksi. Näistä yksi aloite saavutti vaadittavat 50 000 nimeä, jonka vuoksi se etenee eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteen nimi Keräys päättynyt Kannatusmäärä Eduskuntakäsittely Käsittelyn tulos
Lakialoite kannabiksen laillistamisen puolesta[89] 18.9.2012 729 Ei -
Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen[90] 23.07.2013 24 495 Ei -
Kannabiksen käytön ja hallussapidon dekriminalisointi[91] 08.04.2014 3117 Ei -
Kannabiksen dekriminalisointi[92] 13.7.2014 21 233 Ei -
Kannabiksen dekriminalisointi[93] 1.9.2015 5593 Ei -
Kansalaisaloite lääkinnällisen kannabiksen kotikasvatuksen sallimiseksi[94] 1.2.2016 1179 Ei -
Hamppulaki[95] 21.2.2016 1723 Ei -
Kannabiksen depenalisaatio[96] 1.1.2017 3527 Ei -
Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi[97] 1.11.2019 59 609 Kyllä

Poliitikkojen kannatMuokkaa

Vuonna 1967 Suomen Kuvalehti julkaisi nimimerkki Liimataisen kirjoituksen, joka ironiseen sävyyn vertasi alkoholia ja kannabista. Kannabiksen kohdalla nimimerkki totesi, että se ei tee ”kissankipeää” sen polttajalle, mutta siitä saa sakkoa tai vankeutta. ”Se on tietenkin oikein, sillä marijuana on vaarallinen nautintoaine.” Alkoholista nimimerkki totesi: ”Mutta ministeriö, jonka tulee vastata maan raittiusoloista, sallii naurettavaan hintaan myydä sellaista alkoholia, joka kuin rotanmyrkky tappaa sen vakituisen nauttijan.” ”Mikä oikeusvaltio tämä on?”. Vuonna 1977 nimimerkki ”Liimatainen” paljastui Urho Kekkosen nimimerkiksi tekstikokoelman Nimellä ja nimimerkillä julkaisun myötä.[98]

STT teki tammikuussa 2014 kyselyn kansanedustajille, joista kyselyyn vastasi 88. Yli kaksi kolmasosaa vastanneista pitää kannabiksen sääntelyä Suomessa hyvänä. Lainsäädäntöä haluaisi kiristää viidesosa, kun taas lievennysten kannalla on alle joka kymmenes. Suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajista kukaan ei nähnyt tarvetta ainakaan akuutteihin lakimuutoksiin.[99]

Suomessa vuonna 2014 valitut europarlamentaarikot vastustivat vihreiden Heidi Hautalaa lukuun ottamatta sitä, että marihuanaa lainsäädännössä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin alkoholia tai tupakkaa.[100]

Vuonna 2016 Martti Ahtisaari otti Miten tästä eteenpäin -kirjassa myöntyväisen kannan kannabiksen laillistamisesta toteamalla: ”Todennäkoisesti on ihan tolkun ajatus”.[101]

Asiantuntijoiden kannatMuokkaa

Poliisiammattikorkeakoulun vuonna 2012 tekemässä ennakointitutkimuksessa asiantuntijat arvioivat että vuoteen 2020 mennessä kannabiksen käyttö ja kotikasvatus saattavat lisääntyä niin paljon, että yhteiskunnan arvellaan sopeutuvan pakon edessä rangaistuskäytäntöjen lieventämiseen. Tutkimuksen asiantuntijoina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimivan kansallisen huumeseurantakeskuksen yhteistyöverkoston jäsenet muun muassa keskusrikospoliisista, tullista, A-klinikkasäätiöstä, oikeusministeriöstä sekä tilastokeskuksesta. Noin kolmannes asiantuntijoista piti todennäköisenä sitä, että kannabiksen käyttö ja hallussapito dekriminalisoidaan vuoteen 2020 mennessä. Puolet asiantuntijoista ei uskonut tähän. Kuitenkin yli puolet asiantuntijoista oli sillä kannalla, että vuonna 2020 kannabiksen omasta käytöstä ei todennäköisesti enää käytännössä rangaista. Puolet asiantuntijoista piti kannabiksen käytön rangaistavuuden poistumista epätoivottavana, puolet toivottavana. Epätoivottavana kehitystä pitäneet näkivät kehityksen lisäävän kannabiksen käyttöä ja kenties edistävän myös muiden huumeiden leviämistä. Rangaistavuuden poistumista toivottavana pitäneet perustelivat kantaansa päihdepolitiikan tavoitteella ehkäistä syrjäytymistä sekä oikeusvaltioperiaatteella.[102][103]

Laillistamisen kannatusMuokkaa

Näkyvimmin kannabiksen laillistamista ajaa Suomessa vuonna 1991 toimintansa aloittanut ja vuonna 2014 viralliseksi yhdistykseksi rekisteröity[104] kansalaisjärjestö Suomen kannabisyhdistys, jonka keskeisin tavoite on laillistaa kannabiksen yksityinen käyttö, saatavuus ja kasvatus Suomessa jokaiselle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Yhdistys on järjestänyt mielenosoituksia, kutsuu kannabista ”nautintoaineeksi” ja julkaisee ohjeita kannabiksen valmistukseen ja käyttämiseen.[105] Toinen kannabislainsäädännön uusimista ajava taho on Humaania päihdepolitiikkaa, joka kannattaa käyttäjien rikosoikeudellisista seuraamuksista luopumista.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtaja Kauko Aromaa esitti vuonna 2009 dekriminalisointia puolustavia näkemyksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö tyrmäsi Aromaan ajatukset.[106] Aromaa esitti vastaavanlaisia näkemyksiä myös vuonna 2013.[107]

Vihreä liitto kirjasi kesällä 2014 vuosien 2015–2019 tavoiteohjelmaansa että rikoslaissa huumausaineiksi määriteltyjen laittomien päihteiden käytöstä ja hallussapidosta omaan käyttöön ei pidä rangaista ja että huumausainepolitiikan painopiste siirretään rangaistuksista haittojen vähentämiseen. Lisäksi kannabiksen omaan käyttöön tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta on luovuttava.[108][109][110]

Kannabisaktivistit ovat käyttäneet myös kansalaistottelemattomuutta Suomen huumelainsäädäntöä kritisoidakseen, järjestämällä eduskuntatalon edessä mielenosoituksia vuosina 2010,[111][112][113][114] 2011[115] ja 2013.[116] Mielenosoittajat ilmoittivat etukäteen, että mielenosoituksessa tullaan käyttämään kannabista. Mielenosoittajat vaativat kannabiksen käytön, pienten määrien hallussapidon ja omaan käyttöön tapahtuvan kasvatuksen rangaistavuudesta luopumista. Vuoden 2013 mielenosoituksessa puheen pitänyt Mikko Pekkola, oli vuonna 2012 aloittanut oman kansalaistottelemattomuutensa julistautumalla suomen viralliseksi kotikasvattajaksi ja ilmoittamalla niin blogissaan, kuin erikseen poliisille ja eduskunnalle kasvattavansa kannabista. Pekkola ei myöskään suostunut maksamaan kasvatuksesta tuomioksi määrättyjä sakkoja, vaan päätti istua tuomion vankilassa.[117] Vuoden 2015 eduskuntavaalien kansanedustajaehdokas Jani Toivanen kasvatti kannabista protestimielessä ja osana vaalikampanjaansa ja kertoi asiasta Youtube-palveluun lataamassaan videossa.[118][119]

Laillistamisen vastustusMuokkaa

Kannabiksen laillistamisen vastustajien mukaan käytön vapauttaminen lisäisi käyttöä ja siten myös haittoja. Kannabiksen vapauttaminen Suomessa toisi vastustajien mukaan alkoholin rinnalle vain yhden ongelman lisää. Vastustajien mielestä laillistaminen lisäisi todennäköisesti kannabiksen ja alkoholin sekakäyttöä. Vastustajien mukaan kannabiksen arkipäiväistyminen madaltaisi myös muiden laittomien huumeiden käytön kynnystä. Poliisin mukaan kannabiksen laillistaminen lisäisi päihteiden käyttöä ja veisi poliisin voimavaroja enemmän. Vastustajien mukaan häiriökäyttäytyminen ja erityyppiset ongelmat liikenteessä lisääntyisivät. Ihmisten syrjäytymisen riski kasvaisi. Alkoholia voidaan myös nauttia ilman päihtymistarkoitusta, toisin kuin kannabista. Kannabiksen laillistaminen olisi viesti käytön hyväksymisestä.[107][120][121][122][123][124][125][126][127]

EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi on muistuttanut suomalaiseen päihdepolitiikkaan kuuluvaan varmuusperiaatteeseen: jos riskit ovat olemassa, niitä ei oteta. Hänen mukaansa lasten ja nuorten suojeleminen yleisesti saatavilla olevalta ja kotimaassa tuotetulta kannabikselta olisi käytännössä mahdotonta.[124] Kannabisaktivismin arvostelijoiden mukaan kannabis ei ole vaaraton huume, vaikka monet käyttäjät yrittävät markkinoida sitä puhtaana elämäntapavalintana. Kannabiksen vastustajien mukaan kannabis ei koske pelkästään yksilöä ja hänen vapauttaan. Yhteiskunta joutuu maksamaan kannabiksen käytöstä aiheutuvia kuluja.[128][129]

Vastustajien mukaan kannabis ei ole sille myönteisten tahojen mainostama ”mieto huume”. Kun 1980-luvulla kasvin THC-pitoisuus oli 1–5 prosenttia, nykyiset pitoisuudet ovat 15–20 prosenttia.[130][131]

Euroopan unionissa kannabiksen kieltolaista pidetään pääsääntöisesti kiinni. Suomi on noudattanut huumepolitiikassa unionin yhteistä linjaa. Naapurimaa Ruotsi edistää täysin huumevapaata yhteiskuntaa. Suomalaisista lähes 70 prosenttia pitää kannabiksen käyttöä rangaistavana tekona.[132]selvennä Vuonna 2014 tehtyjen kyselyjen mukaan suuri enemmistö kansanedustajista ja europarlamentaarikoista katsoo, että kannabista ei tule laillistaa.[99][100] MTV:n vuonna 2014 teettämän verkkopaneelikyselyn mukaan 71 prosenttia vastaajista katsoi, ettei kannabista tule laillistaa. Kyselyyn vastasi noin 1 700 täysi-ikäistä suomalaista.[133]

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanta on, että kannabiksen käyttöä ei pidä laillistaa. Samoin kuin tupakoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa pyritään eroon, on kannabiksen käytön yleistyminen pyrittävä estämään. Viranomaisten toiminnan painopisteen ehdotetaan keskittyvän päihdekasvatukseen ja käytön lopettamisen tukemiseen, eikä rankaisemiseen.[124]

Irti Huumeista ry suhtautuu kriittisesti kannabiksen laillistamiseen,[134] mutta ei pidä huumausaineiden käytöstä rankaisemista järkevänä.[135]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Timeline: the use of cannabis BBC News 16.6.2005.
 2. Trippi ihmemaahan: Huumeiden kulttuurihistoria, s. 31. Otava, 2013. ISBN 978-951-1-27259-5.
 3. Onnela, Tapio: Yhdysvallat ja kansainvälisen huumepolitiikan synty users.utu.fi. 2003. Viitattu 11.6.2005.
 4. Schlosser, Eric: Reefer madness: sex, drugs, and cheap labor in the American black market, s. 20. Houghton Mifflin Harcourt, 2004. ISBN 0618446702. Teoksen verkkoversio (viitattu 20.11.2009). (englanniksi)
 5. marihuana. Dictionary.com. Online Etymology Dictionary. Douglas Harper, Historian. http://dictionary.reference.com/browse/marihuana (accessed: November 20, 2009).
 6. Roger Levin: Marijuana on Trial, page 549 (html) (New Scientist -lehden numero Google Books-palvelussa) New Scientist 8. June 1972. New Science Publications, London. Viitattu 20.4.2011. (englanniksi)
 7. The Devil Weed and Harry J Anslinger csdp.org. (englanniksi)
 8. Ulrich Tacke: Kannabiksen laillistaminen Päihdelinkki. 20.12. 2005. paihdelinkki.fi: A-klinikkasäätiö. Viitattu 20.11.2009.
 9. Asetus vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen määräysten soveltamisesta (514/1966)
 10. Huumausainelaki (41/1972)
 11. Hallituksen esitys eduskunnalle Huumausainelaiksi HE 128/1970 vp
 12. (LaVL 2/1971)
 13. (TaVM 12/1971)
 14. (SuVM 168/1971)
 15. Kriminalisointikeskustelu – Oli jo aikakin! Pekka Hakkarainen, Tuukka Tammi, Haaste 4/2019.
 16. Belgium: Legal status of cannabis ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 17. The European Coalition for Just and Effective Drug Policies web.archive.org. Viitattu 29. syyskuuta 2006. (englanniksi)
 18. http://norml-uk.org/2013/10/mambo-cannabis-social-club-belgium/
 19. Drug policies in UK ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 20. Drug policies in Spain ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 21. Cannabis clubs of Spain: Inside the legal weed dens which are turning Barcelona into Amsterdam International Busines Times 15.5.2015.
 22. Aurinkorannikolla käryää kukka! Seiska esittelee suomalaisten suosiman Fuengirolan kannabisklubin –kuvat! 18.4.2019. Seiska. Viitattu 19.4.2019.
 23. Italy Relaxes Cannabis Laws hightimes.com. 28. kesäkuuta 2006. Viitattu 29. syyskuuta 2006. (englanniksi)
 24. Richard Owen: Italy relaxes cannabis laws 27. kesäkuuta 2006. The Times Online. Viitattu 20. kesäkuuta 2007. (englanniksi)
 25. Drug policies in Italy ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 26. Italian army growing cannabis to slash end user prices RT 3.5.2015.
 27. Malta sallii kannabiksen käytön ja kasvatuksen Helsingin Sanomat. 14.12.2021. Viitattu 22.12.2021.
 28. Portugal, legal status of cannabis ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 29. The European Coalition for Just and Effective Drug Policie (Linkki ei toimi enää.) encod.org. Viitattu 29. syyskuuta 2006.
 30. Drug policies in France ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 31. Romania becomes 10th country in the EU to allow medical use of marijuana Romania-Insider 4.10.2013
 32. Saksa salli kannabiksen kotikasvatuksen lääkekäyttöön Helsingin Sanomat 22.7.2014.
 33. Switzerland: Legal status of Cannabis ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 34. Ian Sparks: Swiss cannabis smokers to be allowed to grow four marijuana plants each (to stop them buying drugs illegally) 17.11.2011. Dailymail.co.uk. Viitattu 26.2.2012.
 35. Switzerland Decriminalizes Marijuana, Won't Prosecute For Small Amounts Of Weed Huffington Post 3.10.2013
 36. Mixed feelings over new Swiss cannabis law SwissInfo 30.9.2013
 37. SvD: Kööpenhaminan johto valmistelee kunnan omaa hasismyyntiä Helsingin Sanomat 12.8.2013
 38. Kööpenhamina haluaa kannabiskaupan kunnalle Yle 19.11.2013.
 39. Carney, Sean: Czech Govt Allows 5 Cannabis Plants For Personal Use From 2010 Wall Street Journal. 8.12.2009. (englanniksi)
 40. Hungary: Legal status of Cannabis ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies): Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 41. Estonia 7. maaliskuuta 2007. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Viitattu 29. syyskuuta 2006. (englanniksi)
 42. https://yle.fi/uutiset/3-10535790
 43. Argentiina sallii marihuanan käytön Helsingin Sanomat. 25.8.2009. Viitattu 26.8.2009.
 44. Jamaica Decriminalizes Marijuana In Small Amounts The Huffington Post 25.2.2015.
 45. Jamaika aikoo löysätä huumelakeja – sallii pienen määrän pilveä Yle 13.6.2014.
 46. Kanada laillistaa kannabiksen Yle 4.12.2015.
 47. Toisena maana maailmassa: Kanada laillisti kannabiksen kaiken käytön
 48. Kanadan senaatti hyväksyi kannabiksen viihdekäytön Helsingin Sanomat 20.6.2018.
 49. Colombia’s controversial cure for coke addicts: Give them marijuana The Star. 1.6.2013. Viitattu 6.8.2013.
 50. Pacific Island Passes Cannabis Legalisation Bill Voxy 15.11.2010
 51. Meksiko laillisti huumeiden hallussapidon. Iltalehti 21.8.2009.
 52. How I Discovered That Smoking Weed Is Legal In North Korea Business Insider 1.10.2013
 53. Thaimaa laillisti kannabiksen sekavasti: terveysministeri jakoi kasveja kansalle, mutta julkisesta polttelusta voi yhä joutua vankilaan Yle. 2022.
 54. Uruguay government presents bill to legalize production and sale of marijuana Jurist 10.08.2012.
 55. Uruguay's Government Eyes Legalized Marijuana Bloomberg Businessweek 13.09.2012.
 56. Nationalisation: Uruguay's solution to its drug problem The Independent 22.6.2012.
 57. Uruguay becomes first country to legalize marijuana trade Reuters 10.12.2013.
 58. Uruguay laillistaa marihuanan kaupan – valtio alkaa myydä Yle 11.12.2013.
 59. Uruguaysta tuli huumepolitiikan koelaboratorio Helsingin Sanomat 12.12.2013.
 60. Reeferegulatory challenge The Economist 13.2.2016.
 61. Uruguay aloittaa ensimmäisenä maana kannabiksen laillisen myynnin - löytyy apteekista Iltalehti 19.7.2017.
 62. Kannabis pääsi apteekkeihin Uruguayssa – maa yrittää kitkeä laitonta katukauppaa laillisella myynnillä Helsingin Sanomat 20.7.2017.
 63. Analysis | Just how mainstream is marijuana? There’s now a “Congressional Cannabis Caucus.” Washington Post. Viitattu 18.5.2022. (englanniksi)
 64. Congressional Cannabis Caucus Co-Chairs Introduce Federal Reform Legislation Cannabis Business Times. Viitattu 18.5.2022. (englanniksi)
 65. Justin McCarthy: Record-High Support for Legalizing Marijuana Use in U.S. Gallup News. 25.10.2017. Viitattu 1.1.2018.
 66. Legal Recreational Marijuana States and DC ProCon.org. 10.11.2020. Viitattu 22.11.2020.
 67. a b Vermont state to legalise recreational cannabis 06.02.2018. EMCDDA. Viitattu 2.3.2018.
 68. a b Laura Saarikoski: Hippien kehto Kalifornia laillisti marihuanan: Kannabiksen viihdekäyttö tuli tänään luvalliseksi kaikille yli 21-vuotiaille Helsingin Sanomat. 1.1.2018. Viitattu 1.1.2018.
 69. Marijuana Overview National Conference of State Legislatures. 17.10.2019. Viitattu 22.11.2020.
 70. a b c Kannabis marssi voittoon USA:n vaaleissa Iltalehti 5.11.2014.
 71. a b c Colorado laillisti pilvipalvelut Kauppalehti 15.2.2014. (maksullinen)
 72. a b Martti Vastamäki: Coloradon tie ei saa olla Suomen tie. Kanava, 8/2019, s. 49–51.
 73. Marihuana äänestettiin lailliseksi Washingtonissa ja Oregonissa Helsingin Sanomat 5.11.2014.
 74. Kansa äänesti: Taas yksi osavaltio sallii kannabiksen virkistyskäytön Aamulehti 5.11.2014.
 75. Colorado and Washington Have Legalized Marijuana. What Now?, Jacob Sullum, Reason, Nov. 7, 2012
 76. The City You'd Least Expect Has Just Decriminalized Marijuana PolicyMic 5.3.2014.
 77. Washington, D.C., city council passes pot decriminalization vote Reuters 4.3.2014.
 78. Pieni määrä kannabista tuo yhtä suuren sakon kuin avattu kaljatölkki Aamulehti 13.3.2014.
 79. "Medical marijuana dispensaries will no longer be prosecuted, U.S. attorney general says - Los Angeles Times", Articles.latimes.com, 2009-03-19. Luettu 2010-09-15. 
 80. Obama's virtual town hall takes legalize-pot detour | Politics and Law - CNET News 26.3.2009. News.cnet.com. Viitattu 15.9.2010.
 81. a b Legal Medical Marijuana States and DC ProCon.org. 10.11.2020. Viitattu 22.11.2020.
 82. State Medical Marijuana Laws National Conference of State Legislatures. 10.11.2020. Viitattu 22.11.2020.
 83. a b c d Salonen, Juha: Kannabiksen viljely Helsingissä on tullut ulos vaatekomerosta. Helsingin Sanomat, 13.4.2008.
 84. Eduskunnan vastaus 105/2006
 85. Lakivaliokunnan mietintö LaVM 11/2006
 86. Astikainen,Arto: Hampun viljelyn yrityskin muuttuu huumerikokseksi 27.9.2006. Helsingin Sanomat. Viitattu 29.10.2006.
 87. YLE: Ajankohtainen kakkonen. Jakso 20. Esitetty: 3.6.2014 Katsottu: 17.6.2014
 88. Lääkeinfo.fi , Sativex. Viitattu: 17.6.2014
 89. Kannabiksen puolesta nimiä keräävä kohtaa kritiikkiä: Painu hippi helvettiin täältä YleX 15.5.2012.
 90. Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen
 91. Kannabiksen käytön ja hallussapidon dekriminalisointi
 92. Kannabiksen dekriminalisointi
 93. Kannabiksen dekriminalisointi
 94. Kansalaisaloite lääkinnällisen kannabiksen kotikasvatuksen sallimiseksi
 95. Hamppulaki
 96. Kannabiksen depenalisaatio
 97. Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi
 98. http://yle.fi/teos/huumesuomi/kannabis/
 99. a b Viisi kansanedustajaa myönsi kokeilleensa kannabista 26.5.2014. STT, Aamulehti. Viitattu 8.6.2014.
 100. a b Gertsch, Mia: Turkki jakaa, marihuana yhdistää Suomen uusia meppejä 26.5.2014. Yle Uutiset. Viitattu 8.6.2014.
 101. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/presidentti-ahtisaari-kannabiksen-laillistamisesta-todennakoisesti-on-ihan-tolkun-ajatus/6105576
 102. Huumeet Suomessa 2020 : ennakointitutkimus Poliisiammattikorkeakoulu, 2012.
 103. Arvio: ”Kannabiksen käyttö laillista Suomessa 2020” Uusi Suomi 7.5.2012.
 104. http://yhdistysrekisteri.prh.fi/pertied.htx?kieli=1&reknro=212308
 105. Suomen Kannabisyhdistys - "Kannabis on hyvä syntipukki" -kirjoitus, Suomen Kannabisyhdistys - Hullu Puutarhuri
 106. Kannabiksen laillistaminen järkevää Uusisuomi.fi. 24.7.2009. Viitattu 26.8.2009.
 107. a b Pelkonen, Linda: Vääntö kannabiksen laillistamisesta: ”Rikolliset jäisivät nuolemaan näppejään” Uusi Suomi. 4.6.2013. Viitattu 20.5.2016.
 108. Vihreät: Kannabiksen käytön rangaistavuudesta on luovuttava Helsingin Sanomat 9.6.2014.
 109. Kohti kestävää yhteiskuntaa Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma 2015–2019.
 110. Vihreät: Kovatkin huumeet käyttövapaiksi Iltalehti 10.6.2014.
 111. Mielenosoittajat aikovat polttaa kannabista eduskuntatalon edessä Helsingin Sanomat, 19.11.2010.
 112. Kannabis käryää huomenna eduskuntatalolla MTV3, 19.11.2010.
 113. Poliisi tylynä kannabismarssilla: Etukäteen tiedettiin, että siellä rikotaan lakia MTV3, 20.11.2010.
 114. Finland: First-Ever Helsinki Smokeout Gets Heavy Police Presence Toke of the town, 23.11.2010.
 115. Radikaalimarssi 2011
 116. Oho! Hippi poltti pilveä Eduskuntatalolla - katso kuvat Uusi Suomi - Puheenvuoro, Mikko Pekkola, 25.11.2013.
 117. "En koe olevani valtiolle velkaa senttiäkään" Politiikkaradio 9.9.2013 Yle Puhe.
 118. Vöyriläisen eduskuntavaaliehdokkaan vaalivideo tyrmistyttää: Kasvattaa kannabista Pohjalainen 08.04.2015.
 119. Kansanedustajaehdokas Jani Pontus Toivanen KASVATTAA KANNABISTA Jani Pontus Toivanen 2.4.2015.
 120. Kannabis-mythbusters Pilven reunalla. Youth Against Drugs. Viitattu 23.5.2014.
 121. Professori: Kannabis lisää väkivaltariskiä Karjalainen. 22.1.2014. Viitattu 23.5.2014.
 122. Vartiainen, Erkki: Uuden laillisen huumeen tuominen suomalaiseen kulttuurin toisi lisää ongelmia 21.1.2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 7.6.2014.
 123. Horttanainen, Tuija: Nuorten kannabiksen käyttö lisääntyy Imatralla Imatralainen. 18.2.2014. Viitattu 8.6.2014.
 124. a b c Aalto-Matturi, Sari: Kannabiksestako uusi valtavirran päihde?. Terveyslehti, 2012, nro 3, s. 11. Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry. Lehden verkkoversio (PDF) Viitattu 26.10.2017.
 125. Kannabista ei tule laillistaa 2.4.2014. Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry. Viitattu 19.5.2016.
 126. THL:n ylijohtaja: Kannabiksen vapauttaminen johtaisi ”vääjäämättä laajaan käyttöön” Talouselämä. 21.1.2014. Viitattu 23.5.2014.
 127. Kinnunen, Aarne: Kannabis suomalaisessa huumepolitiikassa (PDF) 19.9.2012. Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry. Viitattu 20.5.2016.
 128. Viljamaa, Janne: Pakko saada: Addiktoitunut yhteiskunta. Luku 8. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-38030-7. Google Books.
 129. Westerholm, Elina: Argumentteja huumeista – puolesta ja vastaan (PDF) Elämäntapaliitto. Viitattu 8.6.2014.
 130. Kosonen, Juha: Kaikki nuoret eivät pidä kannabista enää huumeena Akaan seutu. 26.11.2013. Viitattu 8.6.2014.
 131. Törnroos, Heidi: Marisätkä on jopa kymmenen kertaa vahvempi nyt kuin keski-ikäisten nuoruudessa 19.2.2013. Yle Uutiset. Viitattu 9.6.2014.
 132. Koskinen, Matti: Kannabis kauppoihin: Näin Suomi sen laillistaisi Helsingin Sanomat: Nyt-liite. 6.3.2014. Viitattu 7.6.2014.
 133. MTV:n kysely: Kansa ei laillistaisi kannabista MTV. 24.1.2014. Viitattu 19.5.2016.
 134. Irti Huumeista ry:n kannanotto kannabiksen laillistamiseen 26.5.2009. Irti Huumeista ry. Viitattu 26.10.2017.
 135. Huumeidenkäytöstä rankaiseminen ei ole järkevää 24.10.2017. Irti Huumeista ry:n Facebook-sivu. Viitattu 26.10.2017.

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Mikkonen, Risto: Bhang, Mezz, kukka ja Sativex - kannabiksen vapautuksen historia. Kirjokansi. 460 s. ISBN: 978-952-7142-36-3.

Aiheesta muuallaMuokkaa