Avaa päävalikko
Kalastusluvan tarkistus.

Kalastuksenvalvoja on koulutuksen saanut julkista valtaa käyttävä henkilö, jonka vesialueen omistaja on valtuuttanut valvomaan oman vesialueensa kalastusta. Suomessa ELY-keskus hyväksyy koulutuksen saaneet hyvämaineiset ja tehtävään soveltuvat henkilöt kalastuksenvalvojiksi. Valtion mailla kalastuksen valvontaa suorittavat Metsähallituksen erävalvojat.[1][2]

Vaatimus koulutuksesta tuli kalastuslakiin vuonna 2012, ja siinä pääpaino on lain ja asetuksen tuntemisessa. Laki astui voimaan 4. huhtikuuta 2012, ja kalastuslain täytäntöönpanoasetus 5. huhtikuuta 2012.

Kalastuksenvalvoja voi pysäyttää kalastukseen käytettävän vesikulkuneuvon ja tarkistaa kalastajien henkilöllisyyden.[2] Valvojalla on oikeus takavarikoida kalastusvälineet ja kalasaalis, jos henkilöillä ei ole asianmukaista lupaa kalastamiseen kyseisellä vesialueella, kuten vesialueen omistajan pyydysmerkkejä tai valtion kalastonhoitomaksun suorittamisesta kuittia.[3]

LähteetMuokkaa