Kaari (graafiteoria)

kahden solmun välinen yhteys graafissa

Kaari eli viiva eli väli eli nuoli eli särmä (engl. edge, line, link) on graafiteoriassa verkon osa, joka yhdistää kaksi solmua. Kaari voi olla joko suunnattu tai suuntaamaton. Tällä ominaisuudella on suuri merkitys graafien luokittelussa.

Suuntaamaton kaariMuokkaa

Määritelmä

Suuntaamaton kaari yhdistää solmut a ja b siten, että kummastakin solmusta pääsee toiseen solmuun.

Merkintä

e = {a, b}

Graafinen esitys

 
Suuntaamaton kaari

Suunnattu kaariMuokkaa

Määritelmä

Suunnattu kaari yhdistää solmut a ja b siten, että a:sta voidaan kulkea b:hen mutta b:stä ei a:han.

Merkintä

e = (a, b)

Graafinen esitys

 
Suunnattu kaari

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Ruohonen, Keijo: Graafiteoria. Opintomoniste 136. Tampere: TTKK, 1990. ISBN 951-721-530-4.