Köyhäinhoitolautakunta

Köyhäinhoitolautakunta oli aiemmin Suomessa kunnallinen lautakunta, jonka tehtävänä oli hoitaa kunnan köyhäinhoitoon liittyviä asioita.

SäännöksetMuokkaa

Kuntien köyhäinhoitolautakunnista säädettiin vuoden 1922 köyhäinhoitolaissa.[L 1]

Köyhäinhoitolautakunnan tehtävätMuokkaa

Köyhäinhoitolautakunnan oli pidettävä huolta hallintoon ja täytäntöönpanoon kuuluvista asioista. Lautakunnan tuli erityisesti:[1]

  • määrätä, oliko köyhäinhoitoa annettava ja missä muodossa sitä oli annettava;
  • huolehtia lautakunnan haltuun uskottujen varojen ja omaisuuden hallinnosta ja hoidosta;
  • antaa vuosittain ehdotus seuraavan vuoden köyhäinhoidon talousarvioksi;
  • pitää kirjaa köyhäinhoitolautakunnan huostassa olevista varoista sekä tehdä tili hallinnostaan;
  • huolehtia luettelon pitämisestä köyhäinhoitoa nauttivista henkilöistä ja pitää heitä silmällä;
  • antaa voimassa olevien määräysten mukaan viranomaisille köyhäinhoidosta tilastollisia ja muita tietoja;
  • edustaa kuntaa ja valvoa sen oikeutta köyhäinhoitoa koskevissa asioissa; sekä
  • tehdä kunnalle esityksiä kunnan köyhäinhoidon järjestämiseksi ja toimittamiseksi.

Köyhäinhoitolautakunnan tuli tarpeen mukaan olla yhteistoiminnassa toisten kuntien köyhäinhoitolautakuntien sekä, mikäli mahdollista, muidenkin sellaisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa, joiden toiminnalla ja köyhäinhoidolla tai muulla huoltotoiminnalla oli keskinäistä yhteyttä. Tällainen viranomainen oli esimerkiksi lastenvalvoja, joka oli avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten uskottuna miehenä.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b Hakkila, Esko (toim.): ”Köyhäinhoito”, Lakiasiain käsikirja, s. 481. Porvoo: Werner Söderström Oy, 1938.

LakiviitteetMuokkaa

  1. Köyhäinhoitolaki (1.6.1922).