Käännösalan asiantuntijat

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry (ruots. Översättningsbranschens experter KAJ rf) on kääntäjien, tulkkien ja muiden monikielisen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö. Se valvoo jäsentensä etuja, kuten työehtoja ja palkkausta sekä edistää ja kehittää alan koulutusta. Lisäksi järjestö pyrkii kohottamaan ammattikunnan arvostusta.

KAJ on yksi Akavan Erityisalat ry:n 25 jäsenyhdistyksestä.

Historia[1]Muokkaa

KAJ aloitti toimintansa Kääntäjien ammattijärjestö -nimellä marraskuussa 1979, kun vuonna 1974 perustettu Diplomikielenkääntäjät ry (DKK ry)[2] ja vuonna 1975 perustettu Virka- ja työsopimussuhteiset kielenkääntäjät ry (VTSK ry)[3] päättivät yhdistyä yhdeksi järjestöksi. Syntyi ammattijärjestö ajamaan kääntäjien ja tulkkien ammatillisia etuja. Kääntäjien ammattijärjestö liittyi Akavan Erityisalojen Keskusliittoon (nykyinen Akavan Erityisalat) vuosien 1979 ja 1980 vaihteessa. Vuonna 2009 järjestö muutti nimensä Käännösalan asiantuntijat KAJ:ksi.

EdunvalvontaMuokkaa

KAJ toimii käännösalan edunvalvojana huolehtien alalla työskentelevien asemasta työelämässä. Sen keskeisiä tavoitteita on etenkin pyrkimys nostaa alan arvostusta ja sitä kautta kääntäjien palkkatasoa.

Edunvalvontaa KAJ hoitaa vaikuttamalla lainsäädännön ja säännösten valmisteluun sekä tukemalla Akavan Erityisaloja työelämän kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. KAJ ja Akavan Erityisalat toimivat yhteistyössä myös muun muassa laatimalla oppaita ja suosituksia jäsenilleen.

KAJ antaa jäsenilleen palkkaneuvontaa ja on yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa laatinut vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla toimiville kääntäjille. Jäsenille tarkoitettu suositus määrittää vähimmäispalkan vaihteluvälin kolmelle eri vaativuusluokalle.

Koulutuspolitiikka ja täydennyskoulutusMuokkaa

KAJ on laatinut vuosille 2008–2012 koulutuspoliittisen ohjelman, jossa pohditaan, millaisia kääntäjiä ja tulkkeja tarvitaan ja mitä vaatimuksia työelämä asettaa heille sekä alan koulutukselle tulevaisuudessa.

KAJ:n koulutuspolitiikan tärkeitä kysymyksiä ovat käännöstieteen säilyminen itsenäisenä pääaineena, osaamisen varmistaminen sekä koulutuksen rahoituksen kehittäminen.

KAJ ry ja Akavan Erityisalat myös tarjoavat jäsenilleen koulutusta, joka tukee toimintaa työelämässä. KAJ järjestää myös erilaisia käännösalan tapahtumia yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) sekä Suomen käännöstoimistojen liiton (SKTOL) kanssa, esimerkiksi jokasyksyisen kansainvälisen kääntäjien päivän yhteydessä toteutettavan tapahtuman seminaareineen.

Tietoa jäsenistöstäMuokkaa

KAJ:n jäsenistä 68 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon on suorittanut 28 % jäsenistöstä (mukaan lukien mm. diplomikielenkääntäjät). Muun tasoisia (mm. ulkomailla suoritetut tutkinnot) tutkintoja on 4 %:lla jäsenistä (helmikuu 2008).

Yleisimmät työtehtävätMuokkaa

KAJ:n jäsenistä 33 % työskentelee kääntäjänä tai tulkkina tai molemmissa tehtävissä. Tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä ovat mm. kääntäjä, tulkki, tekninen kirjoittaja ja projektipäällikkö. Lisäksi monet jäsenistä työskentelevät sekä dokumentoinnin ja lokalisoinnin, että viestinnän ja viennin eri tehtävissä.

Jäsenistä 72 % työskentelee yksityisellä sektorilla. Pääasiallisia työllistäjiä yksityisellä sektorilla ovat käännöspalveluja ja kielikoulutusta tarjoavat yritykset mutta myös lokalisointipalveluja ja teknistä dokumentointia ja kirjoittamista tarvitsevat ja tarjoavat yritykset.

Julkishallinto eli valtio ja kunnat työllistää noin 25 % jäsenistä.

KajawaMuokkaa

KAJ ry:llä on oma jäsenlehtensä Kajawa. Lehti käsittelee KAJ:n jäsenkunnalle keskeisiä yhteiskunnallisia ja työelämän kysymyksiä sekä oman ammattikunnan keskeisiä asioita. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Kajawa jaetaan kaikille KAJ:n varsinaisille jäsenille sekä tiedotusjäsenille. Jäsenlehteä voi myös lukea KAJ:n nettisivuilla.

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

  1. Käännösalan asiantuntijat KAJ ry - Historiaa kaj.fi. 8.6.2016. Arkistoitu 10.4.2016.
  2. Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysnetti, rekisterinumero 115.411. Ensi rek.pvm 25.2.1974.
  3. Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysnetti, rekisterinumero 118.927. Ensi rek.pvm 12.5.1975.